• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tại sao khi tích hợp CKEditor và CKFinder trong ASP.NET bị báo lỗi http error 404 - not found ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 704
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Tại sao khi tích hợp CKEditor và CKFinder trong ASP.NET bị báo lỗi http error 404 - not found ?

Postby dong » Fri 31/01/2020 9:47 am

Tôi thêm chức năng upload image thì chúng ta phải tích hợp thêm CKFinder vào trong CKEditor. Các bước làm như sau:
Bước 1: Tải bản CKFinder
Bước 2: Giải nén file sau đó copy thư mục ckfinder và paste vào project của tôi.
Bước 3: Add reference file CKFinder.dll trong thư mục ckfinder/bin/Debug
Bước 4: Mở file config.acsx trong thư mục ckfinder tại project của bạn. Bạn sẽ thấy có 2 method là CheckAuthentication() và SetConfig()
Bước 5: Thay lệnh return false; thành return true; trong method CheckAuthentication()

Bước 7: Mặc định CKFinder sẽ upload các file vào thư mục /ckfinder/userfiles/ thông qua lệnh BaseUrl = "/ckfinder/userfiles/"; Nếu bạn muốn upload vào thư mục khác thì bạn sửa lại giá trị thuộc tính BaseUrl nhé.

Bước 8: Bây giờ chúng ta cùng gắn CKFinder vào trang web nhé.
Đầu tiên là khai báo namespace CKFinder bằng lệnh sau <%@ Register Namespace="CKFinder" Assembly="CKFinder" TagPrefix="CKFinder" %>

Tiếp theo là dán lệnh <CKFinder:FileBrowser ID="FileBrowser1" Width="0" runat="server" OnLoad="FileBrowser1_Load"></CKFinder:FileBrowser> ở bất cứ đâu trong trang.

Bước 9: View code behind của trang lên và thêm method FileBrowser1_Load

Code: Select all

protected void FileBrowser1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
         FileBrowser1 = new CKFinder.FileBrowser();
            FileBrowser1.BasePath = "/ckfinder/";
            FileBrowser1.SetupCKEditor(CKEditor1);
        }

Bước 10: Build project và tải lại trang web và ấn F5 để chạy, khi trang web mở ra ấn nút image icon xuất hiện cửa sổ image properties và ấn tiếp nút Browse server bị báo lỗi http error 404 - not found. Lỗi này khắc phục như thế nào ? bạn xem file ảnh đính kèm https://imgur.com/lQchYcEReturn to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests