• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Postby truongphu » Sun 29/06/2008 9:20 am

Thủ thuật: Thay đổi Icon của shortcut trên Desktop
Tác giả: truongphu
Mô tả: Thay đổi Icon của shortcut trên Desktop


Code: Select all

  1. Private Sub Form_Load()
  2. Const DESKTOP = &H10&
  3. Set objShell = CreateObject("Shell.Application").NameSpace(DESKTOP)
  4. Set objFolder = objShell.ParseName("FreeCell (2).lnk") '<-- tên shortcut
  5. Set objShortcut = objFolder.GetLink
  6. objShortcut.SetIconLocation "C:\Windows\System32\SHELL32.dll", 16
  7. objShortcut.Save
  8. End Sub


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Postby NoBi » Thu 18/09/2008 4:28 pm

Thủ thuật này có ai chạy được không vậy?. Mình chạy bị lỗi.
:>

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Postby vo_minhdat2007 » Thu 18/09/2008 4:37 pm

Máy em cũng lỗi (chưa test được trên XP)

User avatar
thuongall
Quản trị
Quản trị
Posts: 456
Joined: Wed 26/01/2005 8:05 am
Location: Quê hương Đồng Khởi
Been thanked: 9 times
Contact:

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Postby thuongall » Thu 18/09/2008 9:17 pm

Thay đổi icon của shortcut mà, nên phải tạo một shortcut tên FreeCell (2) trên Desktop trước khi chạy đoạn code ở trên.


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest