• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Kiểm tra user hiện tại có phải là Administrator hay không?

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Superman
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 233
Joined: Thu 11/06/2009 8:27 am
Location: nơi sẽ đến...
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times
Contact:

Kiểm tra user hiện tại có phải là Administrator hay không?

Postby Superman » Mon 01/03/2010 10:14 am

Thủ thuật: Kiểm tra user hiện tại có phải là Administrator hay không?
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Kiểm tra user hiện tại có phải là Administrator hay không?


  1. Imports System.Security.Principal 'import vô
  2.  
  3.         'code
  4.         Dim Identity As WindowsIdentity
  5.         Identity = WindowsIdentity.GetCurrent
  6.         Dim Principal As New WindowsPrincipal(Identity)
  7.  
  8.         MsgBox(WindowsIdentity.GetCurrent.Name & IIf(Principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator), " là Administartor", " không là Administartor"))
  9.  


My love wouldn't change...

Return to “[.NET] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests