• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tính Thuế Thu nhập cá nhân

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Tính Thuế Thu nhập cá nhân

Postby truongphu » Thu 13/05/2010 9:53 pm

Thủ thuật: Tính Thuế Thu nhập cá nhân
Tác giả: vietteiv, truongphu
Mô tả: Tính Thuế Thu nhập cá nhân


 1. Function THUETN(ByVal SoTien As Single) As Single 'phai dùng single
 2. If (Not IsNumeric(SoTien)) Or (SoTien <= 0) Then
 3.     THUETN = 0: Exit Function ' code vietteiv
 4. Else
 5.     THUETN = IIf(SoTien > 80000000, SoTien * 35 / 100 - 9850000, _
 6.             IIf(SoTien > 52000000, SoTien * 30 / 100 - 5850000, _
 7.             IIf(SoTien > 32000000, SoTien * 25 / 100 - 3250000, _
 8.             IIf(SoTien > 18000000, SoTien * 20 / 100 - 1650000, _
 9.             IIf(SoTien > 10000000, SoTien * 15 / 100 - 750000, _
 10.             IIf(SoTien > 5000000, SoTien * 10 / 100 - 250000, SoTien * 5 / 100))))))
 11. End If
 12. End Function
 13.  
 14. Function THUÊTHUNHÂP(ByVal SÔTIÊN As Long) As Long ' # 2,1 ty
 15. If (Not IsNumeric(SÔTIÊN)) Or (SÔTIÊN <= 0) Then  'không tính sô le~
 16.    THUÊTHUNHÂP = 0: Exit Function
 17. Else ' code truongphu
 18. Dim ST As Long: ST = SÔTIÊN / 1000 ' Ðon vi ngàn
 19.    Select Case ST ' chuyên qua Ðon vi ngàn Ðê bo phép chia
 20.        Case Is > 80000: THUÊTHUNHÂP = ST * 350 - 9850000
 21.         Case Is > 52000: THUÊTHUNHÂP = ST * 300 - 5850000
 22.         Case Is > 32000: THUÊTHUNHÂP = ST * 250 - 3250000
 23.         Case Is > 18000: THUÊTHUNHÂP = ST * 200 - 1650000
 24.         Case Is > 10000: THUÊTHUNHÂP = ST * 150 - 750000
 25.         Case Is > 5000: THUÊTHUNHÂP = ST * 100 - 250000
 26.         Case Else: THUÊTHUNHÂP = ST * 50
 27.     End Select
 28. End If
 29. End Function
 30.  
 31. Private Sub Command1_Click()
 32. MsgBox THUETN(108500000)
 33. MsgBox THUÊTHUNHÂP(108500000)
 34. End Sub
 35.  
Attachments
THUÊTHUNHÂP.rar
(1.46 KiB) Downloaded 1039 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

hoangdigan
Posts: 2
Joined: Thu 15/07/2010 1:36 pm

Re: Tính Thuế Thu nhập cá nhân

Postby hoangdigan » Thu 15/07/2010 2:14 pm

Bác TruongPhu

"SoTien" này hình như là tổng lương trừ tiền bảo hiểm xã hội, y tế rồi mới đưa vào biến cho hàm đó, phải không bác

HP

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Tính Thuế Thu nhập cá nhân

Postby vietteiv » Thu 15/07/2010 2:23 pm

khí tính thuế thu nhập hay dữ liệu gì liên quan đến cơ quan thuế thì không có khái niệm "hình như" nha bạn. đọc lại các văn bản, thông tư hướng dẫn thực hiện đi

hoangdigan
Posts: 2
Joined: Thu 15/07/2010 1:36 pm

Re: Tính Thuế Thu nhập cá nhân

Postby hoangdigan » Thu 15/07/2010 2:30 pm

Nếu vậy chương trình còn thiếu phần trừ Bảo hiểm xã hội (6%) và bảo hiểm y tế (1.5%), UI (1%), khấu trừ bản thân (4 triệu), khấu trừ gia cảnh (1,6 triệu/1 người). Nếu tổng lương là 15 triệu thì phải trừ mấy khoản trên thì mới ra đúng kết quả được.

Còn nếu để chương trình chạy đúng thì tổng lương phải trừ các khoản trên sau đó cho vào tham số của hàm
thì kết quả mới cho đúng được, hay nói cách khác code chương trình cho kết quả đúng khi lương là net (Tổng lương - bảo hiểm - khấu trừ bản thân- khấu trừ gia cảnh)

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Tính Thuế Thu nhập cá nhân

Postby vietteiv » Thu 15/07/2010 3:26 pm

đây chỉ là code tham khảo về cách tính thuế thu nhập cá nhân, chuyển thể từ văn bản hướng dẫn thực hiên của thuế --> code. còn việc áp dụng nó như thế nào, tham số đưa vào bao nhiêu là do bạn tự tính toán. chứ đâu phải chương trình hoàn chỉnh để tính lương đâu. ngoài các số phải loại trừ ra như BHXH,BHYT,BHTN như bạn nêu trên, còn phải xem giảm trừ gia cảnh bao nhiêu, phụ cấp trong tháng có hay không, hay có đóng góp gì cho xã hội không nữa (ví dụ: trừ 1 ngày công để góp cho quận huyện ngày vì trẻ thơ --> được trừ ra trước khi tính thuế thu nhập)....


Return to “[VB] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests