• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
vinhphuoc91
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 146
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 5:52 pm
Đến từ: Phú Yên
Been thanked: 15 time
Liên hệ:

Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bàigửi bởi vinhphuoc91 » T.Sáu 28/03/2008 8:01 pm

Thủ thuật: Tên chương trình nhấp nháy ở Taskbar
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Chương trình của bạn xuất hiện ở Taskbar nhấp nháy liên tục


Bạn thêm vào chương trình đoạn code sau :

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Type FLASHWINFO
 4. cbSize As Long
 5. Hwnd As Long
 6. dwFlags As Long
 7. uCount As Long
 8. dwTimeout As Long
 9. End Type
 10.  
 11. Private Const FLASHW_TRAY = 2
 12. Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
 13. Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
 14. Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
 15. Private Declare Function FlashWindowEx Lib "user32" (FWInfo As FLASHWINFO) As Boolean
 16.  
 17. Public Sub FlashWindow(Hwnd As Long, Optional NumberOfFlashes As Integer = 10)
 18. If Not APIFunctionPresent("FlashWindowEx", "user32") Then Exit Sub
 19. Dim bRet As Boolean
 20. Dim udtFWInfo As FLASHWINFO
 21. With udtFWInfo
 22. .cbSize = 20
 23. .Hwnd = Hwnd
 24. .dwFlags = FLASHW_TRAY
 25. .uCount = NumberOfFlashes
 26. .dwTimeout = 0
 27. End With
 28. bRet = FlashWindowEx(udtFWInfo)
 29. End Sub
 30.  
 31. Private Function APIFunctionPresent(ByVal FunctionName As String, ByVal DllName As String) As Boolean
 32. Dim lHandle As Long
 33. Dim lAddr As Long
 34. lHandle = LoadLibrary(DllName)
 35. If lHandle <> 0 Then
 36. lAddr = GetProcAddress(lHandle, FunctionName)
 37. FreeLibrary lHandle
 38. End If
 39. APIFunctionPresent = (lAddr <> 0)
 40. End Function
 41.  
 42. Private Sub Form_Load()
 43. FlashWindow Me.Hwnd
 44. End Sub


My website : http://tinthoitrang.net

Hình đại diện của người dùng
blakaman93
Bài viết: 6
Ngày tham gia: CN 06/04/2008 11:09 am
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bàigửi bởi blakaman93 » T.Tư 09/04/2008 6:05 pm

Đang nhấp nháy giờ mình muốn hết nhấp nháy thì sao nhỉ ?

Hình đại diện của người dùng
tieurongtien
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 78
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 7:56 pm

Re: Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bàigửi bởi tieurongtien » T.Tư 07/05/2008 4:41 pm

Thì chỉ việc nhấp vào là OK
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

giongto35
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 194
Ngày tham gia: T.Năm 19/04/2007 10:17 am
Đến từ: Đà Nẵng City
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bàigửi bởi giongto35 » T.Tư 07/05/2008 5:51 pm

chỉ cần flashwindowex là đủ , tự nhiên viết thêm function này vô để làm gì nhỉ ? load lib ?
APIFunctionPresent
________________________________________________________________________________________________
. . . . . . . . . . . . .. .

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4756
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 510 time

Re: Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Tư 07/05/2008 6:30 pm

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2. Private Type FLASHWINFO
 3. cbSize As Long
 4. Hwnd As Long
 5. dwFlags As Long
 6. uCount As Long   '''''''''''edited by truongphu'''''''''''
 7. dwTimeout As Long    ''''''''''''''Tang vinhphuoc91 và giongto35''''''''''''''''
 8. End Type   '''''''''''''Const 1 = TitleBar 2 = TaskBar 3 = Both''''''''''''''''''
 9. Private Const FLASHW_TRAY = 3
 10. Private Declare Function FlashWindowEx Lib "user32" (FWInfo As FLASHWINFO) As Boolean
 11.  
 12. Public Sub FlashWindow(Hwnd As Long, Optional NumberOfFlashes As Integer = 10)
 13. Dim bRet As Boolean
 14. Dim udtFWInfo As FLASHWINFO
 15. With udtFWInfo
 16. .cbSize = 20
 17. .Hwnd = Hwnd
 18. .dwFlags = FLASHW_TRAY
 19. .uCount = NumberOfFlashes
 20. .dwTimeout = 0
 21. End With
 22. bRet = FlashWindowEx(udtFWInfo)
 23. End Sub
 24.  
 25. Private Sub Form_Load()
 26. FlashWindow Me.Hwnd
 27. End Sub
 28.  
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Quay về “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách