[ASP.NET] (C#) Export string to DOC, XLS, CSV

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Moderator: vietluyen

Post Reply
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 363
Joined: Sat 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

[ASP.NET] (C#) Export string to DOC, XLS, CSV

Post by tindl88 »

Thủ thuật: Export string to DOC, XLS, CSV
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Export string to DOC, XLS, CSV
[asp]
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Clear();
Response.Buffer = true;
Response.AddHeader("content-Disposition", "attachment;filename=filename.doc");
//Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=filename.xls");
//Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=filename.csv");
Response.ContentType = "application/vnd.ms-word ";
//Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
//Response.ContentType="application/x-csv";
Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
Response.Output.Write("TEST nè");
Response.Flush();
Response.End();
}
[/asp]
Nếu muốn xuất ra PDF thì bạn tìm hiểu iTextSharp
cứng nhắc...vớ vẩn
Post Reply

Return to “[ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn”