RichTextBox hỗ trợ subscript và superscript

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Post Reply
User avatar
Kasper
Guru
Guru
Posts: 1063
Joined: Fri 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 76 times
Contact:

RichTextBox hỗ trợ subscript và superscript

Post by Kasper »

Tên: kasRichTextBox
Loại: User Control
Ngôn ngữ lập trình: .NET
Tác giả: Kasper
Chức năng: RichTextBox hỗ trợ subscript và superscript
1. Bạn lưu ý hai giá trị sau đây:
- SubDistance: luôn là số âm, nếu bạn gán cho nó số dương, sẽ hiển thị như superscript, giá trị mặc định là -3
- SupDistance: luôn là số dương, nếu bạn gán cho nó số âm, sẽ hiển thị như subscript, giá trị mặc định là 3
2. Sử dụng:
- Dùng thẻ <sub></sub> để hiển thị subscript
- Dùng thẻ <sup></sup> để hiển thị superscript
Ví dụ:
  1. kasRichTextBox1.Text = "1. Hiển thị kiểu subscript\r\n" +
  2.                                     "\tH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>\tCO<sub>2</sub>\r\n\n" +
  3.                                     "2. Hiển thị kiểu superscript\r\n" +
  4.                                     "\tx<sup>4</sup> + 5x<sup>3</sup> + 6x<sup>2</sup> + 12x + 8\r\n\n" +
  5.                                     "3. Nhiệt độ ngày hôm nay từ 26<sup>o</sup> đến 34<sup>o</sup>. Trời nắng, không mưa. Chiều trời mát, thích hợp đi nhậu (-_-) <sub>(*_-)</sub>";
Attachments
Demo_KRT.rar
(52.66 KiB) Downloaded 844 times
Hinh.JPG
Hinh.JPG (16.93 KiB) Viewed 3237 times
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.
qhhqnavy
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 102
Joined: Sat 26/02/2011 10:45 am
Location: Hải Phòng City

Re: RichTextBox hỗ trợ subscript và superscript

Post by qhhqnavy »

cám ơn anh rất nhiều.
em tìm mãi không biết làm thế nào để hiển thị được như vậy.
Post Reply

Return to “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”