• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[C# - VB.Net] Tạo ComboBox trong DataGridView

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

[C# - VB.Net] Tạo ComboBox trong DataGridView

Postby anhtuyenbk » Sat 29/03/2008 2:06 pm

Tên bài viết: Tạo ComboBox trong DataGridView
Tác giả: Nguyễn Anh Tuyên + MSDN
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Tạo ComboBox trong DataGridView


[C# - VB.Net] Tạo ComboBox trong DataGridView

Chắc các bạn cũng như mình khi làm việc với CSDL đều sử dụng DataGridView để hiển thị CSDL nhưng đôi khi các bạn lại muốn các cell bên trong DataGridView là những Combobox để ngừoi dùng có thể chọn những giá trị được hiển thị bên trong Combobox chứ không được nhập trực tiếp vào DataGridView. Điều này rất có lợi khi bạn muốn ràng buộc những giá trị được nhập vào DataGridView.
Sau một thời gian suy nghĩ và miệt mài làm việc cuối cùng mình cũng tìm được cách để tạo ra các combobox trong DataGridView. :D :D

Image

1. Các hàm cần thiết
Các bạn hãy copy các hàm cần thiết sau vào Project
C#

Code: Select all

 1. internal static DataGridViewComboBoxColumn CreateComboboxColumn(String ColumnName, String HeaderText,
 2.                                          DataTable pTable, String ColumnNameDisplay)
 3.         {
 4.             DataGridViewComboBoxColumn objColumn = new DataGridViewComboBoxColumn();
 5.             objColumn.Name = ColumnName;
 6.             objColumn.HeaderText = HeaderText;
 7.             objColumn.DataPropertyName = ColumnName;
 8.             objColumn.DropDownWidth = 160;
 9.             objColumn.Width = 100;
 10.             objColumn.MaxDropDownItems = 10;
 11.             objColumn.FlatStyle = FlatStyle.Standard;
 12.             objColumn.DataSource = pTable;
 13.             objColumn.DisplayMember = ColumnNameDisplay;
 14.             return objColumn;
 15.         }
 16.  

VB.Net

Code: Select all

 1. Friend Shared Function CreateComboboxColumn(ByVal ColumnName As String, ByVal HeaderText As String, ByVal pTable As DataTable, ByVal ColumnNameDisplay As String) As DataGridViewComboBoxColumn
 2.      Dim objColumn As New DataGridViewComboBoxColumn()
 3.      objColumn.Name = ColumnName
 4.      objColumn.HeaderText = HeaderText
 5.      objColumn.DataPropertyName = ColumnName
 6.      objColumn.DropDownWidth = 160
 7.      objColumn.Width = 100
 8.      objColumn.MaxDropDownItems = 10
 9.      objColumn.FlatStyle = FlatStyle.Standard
 10.      objColumn.DataSource = pTable
 11.      objColumn.DisplayMember = ColumnNameDisplay
 12.      Return objColumn
 13.  End Function
 14.  

2. Giải thích các tham số
ColumnName : Tên của column trong DataGridView
Headtext: Text sẽ hiện thị trên Header của Column
pTable : Đối tượng DataTable chứa cột giá trị cần add vào combobox
ColumnNameDisplay : tên của cột trong DataTable mà giá trị của cột sẽ được hiển thị trên ComboBox

3. Cách sử dụng

Ví dụ : Ta có một DataTable bên trong nó có cột “STT”.
Bây giờ ta muốn add lên DataGridView một combobox column : nó có tên là “STTSV”, phần hiển thị trên Header là “STTSV:. Column này sẽ lấy dữ liệu của cột STT trong DataTable

Code: Select all

 1. DataGridViewComboBoxColumn objCol = CreateComboboxColumn("STTSV", "STTSV", objDataTableDanhsach, "STT");            
 2. dataGridView1.Columns.Add(objCol);
 3.  

Code: Select all

 1. Dim objCol As DataGridViewComboBoxColumn = CreateComboboxColumn("STTSV", "STTSV", objDataTableDanhsach, "STT")
 2. dataGridView1.Columns.Add(objCol)

Hướng dẫn đến đây là hết, chúc các bạn thành công. ;;) ;;)


Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

nghiadiahoang
Posts: 4
Joined: Fri 14/11/2008 11:48 pm

Re: [C# - VB.Net] Tạo ComboBox trong DataGridView

Postby nghiadiahoang » Sun 26/04/2009 1:58 pm

Bài này chuẩn tớ cũng đang đi kiếm bài hướng dẫn về cách tạo combox. Viết nhiều TUT nữa nha bạn :x

nth4
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Mon 07/04/2008 10:53 am

Re: [C# - VB.Net] Tạo ComboBox trong DataGridView

Postby nth4 » Tue 28/04/2009 11:21 pm

Cho mình hỏi cái nha.

Với hướng dẫn trên là bạn tạo trước 1 columncombobox rồi người dùng chọn.

Còn nếu datagirdview lấy dữ liệu từ CSDL lên, sau đó mình muốn sửa 1 cell trong Row của Datagridview, và cell này là combobox thì mình phải làm sao?

M0nkey.D.NH
Posts: 1
Joined: Tue 18/10/2011 8:17 am

Re: [C# - VB.Net] Tạo ComboBox trong DataGridView

Postby M0nkey.D.NH » Tue 18/10/2011 8:27 am

Anh ơi cho em hỏi bây giờ em muốn Load 2 trường từ 1 bảng của Access lên Combobox thì làm thế nào ạ. Mong mọi người giúp đỡ
Code load Combobox của em như thế này, Mới load đc 1 trường.
 1.  Public Sub LoadCombobox(ByVal _cbb As ComboBox)
 2.         Dim dt As DataTable
 3.         dt = Me.ReturnDataSet("Select * From Loai_LK").Tables(0)
 4.         _cbb.DataSource = dt
 5.         _cbb.DisplayMember = "TenLLK"
 6.         _cbb.ValueMember = "MaLoaiLK"
 7.     End Sub


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests