• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Hình đại diện của người dùng
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 415
Ngày tham gia: T.Năm 24/05/2007 8:19 pm
Đến từ: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 time
Liên hệ:

Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Gửi bàigửi bởi T7 » T.Năm 29/05/2008 3:04 pm

Thủ thuật: Set một ảnh làm hình nền
Tác giả: đây">Sưu tầm. Xem bản góc tại đây
Mô tả: Việc chọn một ảnh làm hình nền cho máy thì có lẽ nhiều người cũng đã biết, nhưng có điều cách đó chỉ được với những ảnh bmp thôi, còn với ảnh jpg, png, gif,... - một định dạng ảnh vô cùng thông dụng và gọn nhẹ, thì chỉ có cách thực hiện lệnh chuyển ngược lại ảnh bmp thì mới có thể sử dụng được. Điều này hơi bất tiện nên em xin bày cho mọi người cách khác để thay đổi hình nền cho desktop cực kì nhanh gọn, đó là tác động trực tiếp lên active desktop :D . Em đã thử test với mọi định dạng ảnh, kể cả htm nó điều có thể chạy được luôn :>


Mã: Chọn hết

 1. 'Bỏ vô module
 2. Private Declare Function IIDFromString Lib "ole32" (ByVal lpszIID As Long, iid As Any) As Long
 3. Private Declare Function CoCreateInstance Lib "ole32" (rclsid As Any, ByVal pUnkOuter As Long, ByVal dwClsContext As Long, riid As Any, ByVal ppv As Long) As Long
 4. Private Declare Function CallWindowProcA Lib "user32" (ByVal addr As Long, ByVal p1 As Long, ByVal p2 As Long, ByVal p3 As Long, ByVal p4 As Long) As Long
 5. Private Declare Sub RtlMoveMemory Lib "kernel32" (pDst As Any, pSrc As Any, ByVal dlen As Long)
 6.  
 7. Private Const CLSCTX_INPROC_SERVER  As Long = 1&
 8. Private Const CLSID_ActiveDesktop   As String = "{75048700-EF1F-11D0-9888-006097DEACF9}"
 9. Private Const IID_ActiveDesktop     As String = "{F490EB00-1240-11D1-9888-006097DEACF9}"
 10.  
 11. Private Type GUID
 12.   data1                   As Long
 13.   data2                   As Integer
 14.   data3                   As Integer
 15.   data4(7)                As Byte
 16. End Type
 17.  
 18. Private Type IActiveDesktop
 19.   QueryInterface          As Long
 20.   AddRef                  As Long
 21.   Release                 As Long
 22.   ApplyChanges            As Long
 23.   GetWallpaper            As Long
 24.   SetWallpaper            As Long
 25.   GetWallpaperOptions     As Long
 26.   SetWallpaperOptions     As Long
 27.   GetPattern              As Long
 28.   SetPattern              As Long
 29.   GetDesktopItemOptions   As Long
 30.   SetDesktopItemOptions   As Long
 31.   AddDesktopItem          As Long
 32.   AddDesktopItemWithUI    As Long
 33.   ModifyDesktopItem       As Long
 34.   RemoveDesktopItem       As Long
 35.   GetDesktopItemCount     As Long
 36.   GetDesktopItem          As Long
 37.   GetDesktopItemByID      As Long
 38.   GenerateDesktopItemHtml As Long
 39.   AddUrl                  As Long
 40.   GetDesktopItemBySource  As Long
 41. End Type
 42.  
 43. Private Enum AD_APPLY
 44.   AD_APPLY_SAVE = &H1
 45.   AD_APPLY_HTMLGEN = &H2
 46.   AD_APPLY_REFRESH = &H4
 47.   AD_APPLY_ALL = &H7
 48.   AD_APPLY_FORCE = &H8
 49.   AD_APPLY_BUFFERED_REFRESH = &H10
 50.   AD_APPLY_DYNAMICREFRESH = &H20
 51. End Enum
 52.  
 53. Public Function SetWallpaper(ByVal strFile As String) As Boolean
 54.  
 55.     Dim vtbl            As IActiveDesktop
 56.     Dim vtblptr         As Long
 57.  
 58.     Dim classid         As GUID
 59.     Dim iid             As GUID
 60.  
 61.     Dim obj             As Long
 62.     Dim hRes            As Long
 63.  
 64.     hRes = IIDFromString(StrPtr(CLSID_ActiveDesktop), classid)
 65.     If hRes <> 0 Then
 66.         Exit Function
 67.     End If
 68.  
 69.     hRes = IIDFromString(StrPtr(IID_ActiveDesktop), iid)
 70.     If hRes <> 0 Then
 71.         Exit Function
 72.     End If
 73.  
 74.     hRes = CoCreateInstance(classid, 0, CLSCTX_INPROC_SERVER, iid, VarPtr(obj))
 75.     If hRes <> 0 Then
 76.         Exit Function
 77.     End If
 78.  
 79.     RtlMoveMemory vtblptr, ByVal obj, 4
 80.     RtlMoveMemory vtbl, ByVal vtblptr, Len(vtbl)
 81.  
 82.     hRes = CallPointer(vtbl.SetWallpaper, obj, StrPtr(strFile), 0)
 83.     If hRes = 0 Then
 84.         SetWallpaper = True
 85.     End If
 86.     hRes = CallPointer(vtbl.ApplyChanges, obj, AD_APPLY_ALL Or AD_APPLY_FORCE)
 87.     CallPointer vtbl.Release, obj
 88. End Function
 89.  
 90. Private Function CallPointer(ByVal fnc As Long, ParamArray params()) As Long
 91.  
 92.   Dim btASM(&HEC00& - 1)  As Byte
 93.   Dim pASM                As Long
 94.   Dim i                   As Integer
 95.  
 96.   pASM = VarPtr(btASM(0))
 97.  
 98.   AddByte pASM, &H58
 99.   AddByte pASM, &H59
 100.   AddByte pASM, &H59
 101.   AddByte pASM, &H59
 102.   AddByte pASM, &H59
 103.   AddByte pASM, &H50
 104.  
 105.   For i = UBound(params) To 0 Step -1
 106.     AddPush pASM, CLng(params(i))
 107.   Next
 108.  
 109.   AddCall pASM, fnc
 110.   AddByte pASM, &HC3
 111.  
 112.   CallPointer = CallWindowProcA(VarPtr(btASM(0)), 0, 0, 0, 0)
 113. End Function
 114.  
 115. Private Sub AddPush(pASM As Long, lng As Long)
 116.   AddByte pASM, &H68
 117.   AddLong pASM, lng
 118. End Sub
 119.  
 120. Private Sub AddCall(pASM As Long, addr As Long)
 121.   AddByte pASM, &HE8
 122.   AddLong pASM, addr - pASM - 4
 123. End Sub
 124.  
 125. Private Sub AddLong(pASM As Long, lng As Long)
 126.   RtlMoveMemory ByVal pASM, lng, 4
 127.   pASM = pASM + 4
 128. End Sub
 129.  
 130. Private Sub AddByte(pASM As Long, bt As Byte)
 131.   RtlMoveMemory ByVal pASM, bt, 1
 132.   pASM = pASM + 1
 133. End Sub


Cách dùng:

Mã: Chọn hết

 1. SetWallpaper "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Ascent.jpg"


nếu giá trị hàm trả về True tức là thành công, còn nếu là False thì... ;))
Sửa lần cuối bởi T7 vào ngày T.Năm 29/05/2008 7:16 pm với 1 lần sửa.


While (i <= you) i++;

Hình đại diện của người dùng
tieurongtien
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 78
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 7:56 pm

Re: Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Gửi bàigửi bởi tieurongtien » T.Năm 29/05/2008 3:07 pm

rất hay, có cái này thì khỏi phải chuyển sang bmp làm gì
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Năm 29/05/2008 3:26 pm

Như vậy là nó lẽ lưu thành 1 file giống như Hlml à... :D
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 415
Ngày tham gia: T.Năm 24/05/2007 8:19 pm
Đến từ: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 time
Liên hệ:

Re: Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Gửi bàigửi bởi T7 » T.Năm 29/05/2008 4:33 pm

clarkkent đã viết:Như vậy là nó lẽ lưu thành 1 file giống như Hlml à... :D

Không, nó không lưu ra bất kì một định dạng nào khác mà sử dụng trực tiếp vào file ảnh đó luôn, anh thử xóa tấm ảnh đang set làm hình nền rồi restart lại máy xem thì sẽ rõ :D
While (i <= you) i++;

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Năm 29/05/2008 4:38 pm

Vậy là vọc Group Policy...
Nếu xài Active Desktop thì không thể chỉnh sửa được hình nền bằng Desktop Properties... :(
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 415
Ngày tham gia: T.Năm 24/05/2007 8:19 pm
Đến từ: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 time
Liên hệ:

Re: Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Gửi bàigửi bởi T7 » T.Năm 29/05/2008 4:45 pm

clarkkent đã viết:Vậy là vọc Group Policy...
Nếu xài Active Desktop thì không thể chỉnh sửa được hình nền bằng Desktop Properties... :(

Ặc, vẫn sửa được hình nền bằng cách thủ công như thường, cái này xài active desktop nhưng thật sự là nó thay đổi trực tiếp hình nền của desktop luôn (có nghĩ là ở một góc độ nào đó ta có thể hiểu rằng nó thay đổi trực tiếp thông tin trong desktop properties)
While (i <= you) i++;

giongto35
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 194
Ngày tham gia: T.Năm 19/04/2007 10:17 am
Đến từ: Đà Nẵng City
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Gửi bàigửi bởi giongto35 » T.Năm 29/05/2008 5:17 pm

T-7 , láo quá, sao tác giả là T-7 , http://www.vbforums.com/archive/index.php/t-367342.html sưu tầm thì nói sưu tầm :-w
Ai đọc code có hiểu gì ko ?
Sửa lần cuối bởi giongto35 vào ngày T.Năm 29/05/2008 7:25 pm với 1 lần sửa.
________________________________________________________________________________________________
. . . . . . . . . . . . .. .

Hình đại diện của người dùng
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 415
Ngày tham gia: T.Năm 24/05/2007 8:19 pm
Đến từ: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 time
Liên hệ:

Re: Set hình nền desktop [Hổ trợ tất cả định dạng ảnh]

Gửi bàigửi bởi T7 » T.Năm 29/05/2008 7:14 pm

giongto35 đã viết:T-7 , láo quá, sao tác giả là T-7 , http://www.vbforums.com/archive/index.php/t-367342.html sưu tầm thì nói sưu tầm :-w
Ai đọc code có hiểu gù ko ?

Ặc, kiếm đâu ra thế ? :| Đoạn code này thật ra do T-7 tìm được trong một phần mềm thay đổi hình nền cách đây lâu lắm rồi nên đã lấy ra cho mọi người xem, tưởng là hok ai biết nên mới... :"> , sorry.
P/s: Phải sửa lại thui :( :((
While (i <= you) i++;


Quay về “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách