• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo tập tin MDB lúc thực thi chương trình

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Tạo tập tin MDB lúc thực thi chương trình

Postby neverland87 » Fri 30/05/2008 12:18 am

Thủ thuật: Tạo tập tin MDB lúc thực thi chương trình
Tác giả: neverland87
Mô tả:


Code: Select all

 1.  
 2. public void CreateMDBFile()
 3.         {
 4.             try
 5.             {
 6.                 ADOX.CatalogClass catalog = new ADOX.CatalogClass();
 7.                 catalog.Create(@"Provider = Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source = C:\MyMDB.mdb;Jet OLEDB:Engine Type=5");
 8.             }
 9.             catch (Exception ex)
 10.             {
 11.                 MessageBox.Show(ex.Message);
 12.             }
 13.         }


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: Tạo tập tin MDB lúc thực thi chương trình

Postby miucon20 » Sat 21/06/2014 11:14 am

thế tạo các table trong đó thì làm thế nào nhỉ?


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests