• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lổi web.config trong asp.net ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Điều hành viên: vietluyen, vuathongtin

nguyenvinhst
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 40
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 10:58 am

Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi nguyenvinhst » T.Năm 17/03/2011 9:24 am

Mình đang học làm web trên VS 2010 nhưng khi chạy trực tiếp trên code thì bình thường, còn chạy trên iis thì nó báo lổi như sau:

Line 12: <system.web>
Line 13:
Line 14: <compilation debug="true" strict="false" explicit="true" targetFramework="4.0" /> 'lổi ngay dòng này
Line 15: <membership>
Line 16: <providers>

code trong Web.config

<?xml version="1.0"?>
<!--
For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169433
-->
<configuration>
<connectionStrings>
<add name="chuoiketnoiDB" connectionString="Data Source=127.0.0.1;Initial Catalog=datactd;;UID=sa;PWD=sa;Integrated Security=True"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

<system.web>

<compilation debug="true" strict="false" explicit="true" targetFramework="4.0" />
<membership>
<providers>
<clear/>
<add name="AspNetSqlMembershipProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider" connectionStringName="ApplicationServices"
enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="true" requiresQuestionAndAnswer="false" requiresUniqueEmail="false"
maxInvalidPasswordAttempts="5" minRequiredPasswordLength="6" minRequiredNonalphanumericCharacters="0" passwordAttemptWindow="10"
applicationName="/" />
</providers>
</membership>

<profile>
<providers>
<clear/>
<add name="AspNetSqlProfileProvider" type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider" connectionStringName="ApplicationServices" applicationName="/"/>
</providers>
</profile>

<roleManager enabled="false">
<providers>
<clear/>
<add name="AspNetSqlRoleProvider" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider" connectionStringName="ApplicationServices" applicationName="/" />
<add name="AspNetWindowsTokenRoleProvider" type="System.Web.Security.WindowsTokenRoleProvider" applicationName="/" />
</providers>
</roleManager>

</system.web>

<system.webServer>
<modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
</system.webServer>

</configuration>

Nhờ các chuyên gia giúp đở,
XIN CÁM ƠN !tranbinh170
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 67
Ngày tham gia: T.Năm 26/02/2009 9:01 pm

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi tranbinh170 » T.Năm 17/03/2011 10:22 am

Bạn coi lại IIS đang xài là phiên bản nào.
Đồng thời trong phần set frameword thì bạn phải chọn là asp.net v4.0

nguyenvinhst
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 40
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 10:58 am

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi nguyenvinhst » T.Năm 17/03/2011 10:32 am

Xem ở đâu vậy bạn tranbinh170 , mình mới học thôi,mình làm trên win 7, xin bạn chỉ dùm mình.

tranbinh170
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 67
Ngày tham gia: T.Năm 26/02/2009 9:01 pm

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi tranbinh170 » T.Năm 17/03/2011 3:47 pm

Xài Win7 thì IIS đã hỗ trợ .net v4.0
Khi cài IIS bạn đã đăng ký chưa ?
Chưa đăng ký thì làm theo các bước sau:
search từ khoá aspnet_regiis.exe để lấy đường dẫn file
start > run > gõ cmd > enter
gõ: cd paste đường dẫn > enter
gõ aspnet_regiis -i > enter
Nếu làm xong bước này rồi mà ko đc thì post project lên để tôi test thử xem.
Chúc thành công!

nguyenvinhst
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 40
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 10:58 am

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi nguyenvinhst » T.Năm 17/03/2011 5:12 pm

Cám ơn bạn tranbinh170 nhiều nhé, mình làm được rồi. Nhưng SELECT SQL thì được nhưng không insert và update được nhờ bạn giúp dùm mình luôn. XIN CÁM ƠN

tranbinh170
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 67
Ngày tham gia: T.Năm 26/02/2009 9:01 pm

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi tranbinh170 » T.Sáu 18/03/2011 8:29 am

select được thì tấc nhiên là phải insert & update đc.
Bạn kiểm tra lại code xem bj sai chỗ nào ko.

Mình demo cho 1 đoạn.
Đầu tiên là lấy cấu trúc của bảng ListMenu
Add row vào dataset
Truyền Dataset vào function SaveData

 1. public static DataSet SaveData(DataSet l_ds)
 2. {
 3.      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
 4.      SqlCommand cmdCommand;
 5.  
 6.     string strQuery = @"insert into [ListMenu](menu_name, menu_description,menu_link, parent_id, display)
 7.                            values( @menu_name, @menu_description, @menu_link, @parent_id, @display) ";
 8.     cmdCommand = new SqlCommand(strQuery, p_myCon);
 9.     cmdCommand.CommandType = CommandType.Text;
 10.     cmdCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@menu_name", SqlDbType.NVarChar, 250, "menu_name"));
 11.     cmdCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@menu_description", SqlDbType.NVarChar, 500, "menu_description"));
 12.     cmdCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@menu_link", SqlDbType.NVarChar, 250, "menu_link"));
 13.     cmdCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@parent_id", SqlDbType.Int, 18, "parent_id"));
 14.     cmdCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@display", SqlDbType.Char, 10, "display"));
 15.     da.InsertCommand = cmdCommand;
 16.     int iResult = l_da.Update(l_ds.Tables["menu"].GetChanges());
 17.     // iResult = 0 là ko có dòng nào được lưu hoặc cập nhật
 18. }
 19.  

nguyenvinhst
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 40
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 10:58 am

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi nguyenvinhst » T.Sáu 18/03/2011 9:27 am

Mình dùng ngôn ngử VB.net code nè:
DÙng StoredProcedure của SQL:
Dim cnSQL As New SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("chuoiketnoiDB").ConnectionString)
cnSQL.Open()
Dim sqlcm As New SqlCommand()
sqlcm.Connection = cnSQL
sqlcm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
sqlcm.CommandText = "CapNhatTB"
sqlcm.Parameters.AddWithValue("@so_may", Me.txtSoMay.Text)
sqlcm.Parameters.AddWithValue("@ten_tb", Me.txtTenTB.Text)
sqlcm.Parameters.AddWithValue("@dia_chi_tb", txtDiachi.Text)
sqlcm.Parameters.AddWithValue("@ngay_ld", CDate(Me.txtngayLD.Text))
sqlcm.ExecuteNonQuery()
cnSQL.Close()

StoredProcedure SQL:
USE [datactd]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[CapNhatTB] Script Date: 03/18/2011 09:26:57 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER proc [dbo].[CapNhatTB]
@so_may nvarchar(50),
@ten_tb nvarchar(500),
@dia_chi_tb nvarchar(500),
@ngay_ld datetime
AS
set dateformat DMY
insert into Stbao_ADSL_20111(so_may,ten_tb,dia_chi_tb,ngay_ld) values(@so_may,@ten_tb,@dia_chi_tb,CONVERT(DATETIME,@ngay_ld,103))

Nhờ bạn xem dùng mình, chạy trực tiếp từ code thì OK

tranbinh170
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 67
Ngày tham gia: T.Năm 26/02/2009 9:01 pm

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi tranbinh170 » T.Sáu 18/03/2011 1:12 pm

Bạn có thể upload project để mọi người xem nguyên nhân
Chứ ngồi mà tạo DB, thiết kế form .. y như của bạn thì hơi mất thời gian. ( tui làm biếng :D )
Còn cách nữa là bạn sử dụng chức năng debug của vs2005 để xem lỗi xảy ra ở đâu.

nguyenvinhst
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 40
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 10:58 am

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi nguyenvinhst » T.Sáu 18/03/2011 2:25 pm

Mình post code lên nè nhờ anh em giúp đở mình !
cái phần insert khi đưa host, xem thêm phần DropDownList dùm (mình muốn chọn tên khách hàng thì sẽ tìm theo tên ...)
Tập tin đính kèm
thuweb2.rar
(202.35 KiB) Đã tải 255 lần

tranbinh170
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 67
Ngày tham gia: T.Năm 26/02/2009 9:01 pm

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi tranbinh170 » T.Sáu 18/03/2011 5:30 pm

Còn cái DB nữa đâu ?

tranbinh170
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 67
Ngày tham gia: T.Năm 26/02/2009 9:01 pm

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi tranbinh170 » T.Bảy 19/03/2011 10:46 am

DB tôi tạo
 1. CREATE TABLE [dbo].[Stbao_ADSL_20111](
 2.     [kh_id] [NUMERIC](18, 0) IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 3.     [so_may] [nvarchar](250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
 4.     [ten_tb] [nvarchar](250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
 5.     [dia_chi_tb] [nvarchar](250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
 6.     [ngay_ld] [datetime] NULL,
 7.  CONSTRAINT [PK_Stbao_ADSL_20111] PRIMARY KEY CLUSTERED
 8. (
 9.     [kh_id] ASC
 10. )WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
 11. ) ON [PRIMARY]
 12.  


Vào trong trang CNKhachHangInternet.aspx
kết quả là vẫn insert vào được.
Như vậy mình nghỉ bạn kiểm tra lại kiểu dữ liệu và độ dài của nó.

nguyenvinhst
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 40
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 10:58 am

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi nguyenvinhst » T.Hai 21/03/2011 8:25 am

kiểu dữ liệu và độ dài của nó thì Ok hết rồi, nhưng không hiểu sau khi chạy trực tiếp từ code thì bình thường, nhưng khi chạy localhost thi không được, bạn xem file web.config có đúng không? buồn quá làm hoài mà không được!!!!!!!
XIN CÁM ƠN

tranbinh170
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 67
Ngày tham gia: T.Năm 26/02/2009 9:01 pm

Re: Lổi web.config trong asp.net ?

Gửi bàigửi bởi tranbinh170 » T.Hai 21/03/2011 10:36 am

Tôi chạy từ code hay để trong IIS (chạy localhost) vẫn bình thường ko gặp vấn đề ji hết.
Tôi nghĩ bạn chạy lại bên code, nếu nó ok thì xoá cái bên IIS đi rồi tạo copy lại để chạy trên IIS.
( chắc là do sửa code mà chưa copy source qua bên IIS :D )


Quay về “Lập trình Web với ASP.NET”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách