• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET] Namespace My đơn giản hóa tác vụ

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

[VB.NET] Namespace My đơn giản hóa tác vụ

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 02/06/2008 12:15 am

Tên bài viết: [VB.NET] Namespace My đơn giản hóa tác vụ
Tác giả: onlysoft
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Namespace My đơn giản hóa tác vụ


Với hơn 5000 lớp đối tượng của .Net Framework, người lập trình phải tốn nhiều công tìm hiểu mới có thể truy xuất thông tin cũng như thực hiện một số chức năng khi xây dựng ứng dụng. VB 2005 tập trung một số thông tin cũng như chức năng cơ bản mà trước đây nằm rời rạc ở nhiều NameSpace vào My, giúp cho người lập trình đỡ công tìm kiếm.
Phần này sẽ giới thiệu NameSpace My và các đối tượng được cung cấp
My không phải là một đối tượng nhưng là một NameSpace dùng chung trên toàn ứng dụng có các thành phần sau
My.Application
Đối tượng cung cấp thông tin về ứng dụng đang thực thi như thư mục hiện hành, ngôn ngữ, văn hóa trên đó ứng dụng thể hiện, …. Tùy theo loại ứng dụng, My.Application cung cấp các thông tin khác nhau
Các thuộc tính chính
CommandLineArgs : Tập hợp chuỗi các đối số dòng lệnh của ứng dụng khi chương trình được gọi thực hiện
Culture : Nền văn hóa được sử dụng trên thao tác và định dạng chuỗi (định dạng ngày tháng năm, tiền tệ, số, …) trong ứng dụng.
Info : Đối tượng cung cấp thông tin về ứng dụng như thư mục lưu ứng dụng, tên hãng sản xuất, tên sản phẩm, tiêu đề, phiên bản, …
Log : Đối tượng cho phép ghi nội dung vào tập tin log như các sự kiện, lỗi xảy ra trên ứng dụng
OpenForms : Tập hợp các màn hình đang mở của ứng dụng
Sửa lần cuối bởi onlysoft vào ngày T.Hai 02/06/2008 12:23 am với 1 lần sửa.


:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Re: [VB.NET] Namespace My đơn giản hóa tác vụ

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 02/06/2008 12:16 am

Các phương thức
ChangeCulture : Thay đổi nền văn hóa cho ứng dụng, tham số là chuỗi tên nền văn hóa muốn áp dụng
Ví dụ nền văn hóa Mỹ đang sử dụng, ngày tháng năm hiển thị dạng MM/dd/yyyy, sau khi đổi sang văn hóa Việt Nam, ngày tháng năm hiển thị dạng dd/MM/yyyy

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. MsgBox(Today)
 3. My.Application.ChangeCulture(“vi-VN”)
 4. MsgBox(Today)
 5.  

DoEvents : Mặc định, khi ứng dụng xử lý một sự kiện sẽ thực hiện hết tất cả các dòng lệnh trong thủ tục xử lý rồi mới xử lý tiếp sự kiện khác. Phương thức này cho phép chuyển quyền điều khiển cho các sự kiện khác xảy ra khi gặp dòng lệnh DoEvents. Với phương thức này, trong một số trường hợp sẽ làm cho người dùng cảm thấy ứng dụng đáp ứng hơn.
Ví dụ sau, nếu không dùng DoEvents, chúng ta chỉ thấy được kết quả sau cùng của vòng lặp, nhưng nếu có, kết quả của mỗi lần lặp hiện trên màn hình.

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. For i As Integer = 0 To 1000
 3.       TextBox1.Text = i.ToString
 4.       My.Application.DoEvents()
 5. Next
 6.  

GetEnvironmentVariable : Hàm trả về biến môi trường của hệ thống có tên là tham số truyền vào nếu có, ngược lại phát sinh lỗi.
Ví dụ
My.Application. GetEnvironmentVariable(“Windir”)
trả về đường dẫn đến thư mục Windows trên máy tính đang chạy ứng dụng
Sửa lần cuối bởi onlysoft vào ngày T.Hai 02/06/2008 12:22 am với 1 lần sửa.
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Re: [VB.NET] Namespace My đơn giản hóa tác vụ

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 02/06/2008 12:21 am

My.Computer
Đây là đối tượng cho phép điều khiển các thành phần trên máy tính đang chạy ứng dụng như âm thanh, đồng hồ, bàn phím, chuột, hệ thống tập tin, thư mục, … và cung cấp các thông tin của máy tính như tên, hệ điều hành, phiên bản, bộ nhớ, …
Audio : Đối tượng cho phép phát các âm thanh của hệ thống cũng như các tập tin âm thanh .wav
Clipboard : Đối tượng cho phép thao thác trên Clipboard của máy tính như xóa nội dung, đọc và ghi nội dung
Clock : Đối tượng cung cấp thông tin về giờ địa phương và giờ GMT trên máy tính.
FileSystem : Đối tượng cho phép thao tác trên hệ thống thư mục, tập tin của hệ thống như, sao chép, di chuyển, đọc ghi tập tin
Info : Đối tượng cung cấp thông tin về hệ thống máy tính như tên hệ điều hành, phiên bản, dung lượng bộ nhớ vật lý, bộ nhớ ảo.
Keyboard : Đối tượng cung cấp thông tin về trạng thái bàn phím cũng như cho phép gửi mã bàn phím đến một cửa sổ đang kích hoạt
Mouse : Đối tượng cung cấp thông tin về trạng thái chuột máy tính
Name : Tên máy tính
Network : Đối tượng cung cấp một số chức năng về mạng như ping đến máy tính khác, tải lên, tải về tập tin
Ports : Đối tượng cung cấp một số chức năng về cổng trên máy tính.
Registry : Đối tượng cung cấp một số chức năng thao tác trên Registry của máy tính.
Screen : Đối tượng cung cấp thông tin về màn hình của máy tính.
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Re: [VB.NET] Namespace My đơn giản hóa tác vụ

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 02/06/2008 12:26 am

My.Forms
Tập hợp chứa các thể hiện của mỗi màn hình đã tạo trong ứng dụng. Để truy xuất đến một thể hiện, chúng ta sử dụng cú pháp

Mã: Chọn hết

 1. My.Forms(“<tên form đã được tạo>”)

Và có thể sử dụng thể hiện này để trong truy truy xuất, hiển thị

Mã: Chọn hết

 1. My.Forms(“<tên form đã được tạo>”).Show

My.Resources
Đối tượng cung cấp chức năng thao tác trên nguồn tài nguyên của ứng dụng. Tương tự như My.Settings, khi tạo thêm tài nguyên, chúng ta truy xuất

Mã: Chọn hết

 1. My.Resources.<Tên tài nguyên>

My.Settings
Đối tượng cung cấp chức năng thao tác trên cấu hình ứng dụng cũng như cấu hình riêng cho mỗi người dùng. Khi chúng ta tạo thêm một thông tin cấu hình, thông tin này được cập nhật trong My.Settings và cho phép chúng ta truy xuất thông qua cú pháp

Mã: Chọn hết

 1. My.Settings.<Tên thông tin>

My.User
Đối tượng cung cấp thông tin về người dùng đang sử dụng máy tính như tính hợp lệ, tên, vai trò

Hết mất rồi :( Hy vọng với bài hướng dẫn này thì sẻ giúp ích cho các bạn thật nhiều :D
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET] Namespace My đơn giản hóa tác vụ

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Hai 02/06/2008 1:05 pm

Cái này là 1 trong những thứ tui thích trong VB.NET... :D
Cho dù bạn có gà cỡ nào, đụng vô cái này chút xíu là hiểu liền... :))
Không phức tạp như VB6... ;;)
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...


Quay về “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách