Thông tin
 • Đánh dấu xác nhận câu hỏi đã được giải quyết để giúp diễn đàn nâng cao chất lượng [cách sử dụng]
 • Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết [nội qui]
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server 2k5

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server 2k5

Gửi bàigửi bởi kamejoko222 » Thứ 7 24/09/2011 6:00 pm

tình hình là như thế này ạ:
em cần làm 1 form tìm kiếm thông tin với CSDL là QLDSV<quản lý điểm sinh viên> với 3 table là :
1, sinh viên(gồm các cột: mã sinh viên,tên sinh viên,ngày sinh,giới tính, địa chỉ)
2, môn học(------------:mã môn học, tên môn học, số TC )
3, Điểm (---------------:mã sinh viên, mã môn học, Điểm L1, Điểm L2, Điểm L3)
yêu cầu:
1, dùng comborbox để lọc điều kiện tìm kiếm
2, button gồm :
2.1, tìm kiếm (*)
2.2, tìm lại (xóa rông textbox- đã ok phần này,hi :D)
2.3, thoát-cái này oki rồi,hic.
2.4, sửa thông tin (**)
3, sau khi tìm xong sẽ hiện data lên datagridview để sửa theo 2.4
em vẫn vấp ở (*), (**)
bro nào có code cho em tham khảo không,em dang rất cần
kamejoko222
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 14/09/2011 10:59 pm
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần

Re: xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server

Gửi bàigửi bởi phamcanh1990 » Thứ 7 24/09/2011 9:38 pm

sửa... thì update...
tìm kiếm thì like và =
bạn muốn nói gì... code lên coi... ;))
giải quyết cho...đợn giản mà... ! hì
phamcanh1990
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Bài viết: 88
Ngày tham gia: Thứ 3 16/08/2011 7:27 pm
Đến từ: TP Vũng Tàu
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 15 lần

Re: xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server

Gửi bàigửi bởi phamcanh1990 » Thứ 7 24/09/2011 11:04 pm

(*) tìm kiếm theo điều kiện ở ComBoBox
Mình có code sau, ví dụ thôi: (Tìm kiếm sinh viên dựa vào MaSV), roài hiển thị lên DataGridview (Điều kiện là đã có lớp kết nối ***.vb) :
Syntax: [ Download ] [ Hide ]
Using vb.net Syntax Highlighting
 1. Dim dtbTimkiem as DataTable =kn.LayBangDuLieu("Selelct * From SinhVien Where MaSV='" & CbbMaSV.Text  &  "'")
 2. If dtbTimKiem.Rows.Count > 0 then
 3. DataGridview.DataSource=dtbTimKiem
 4. Else
 5. Msg("Không tìm thấy với từ khóa trên")
 6. End If
 7.  
Parsed in 0.000 seconds, using GeSHi 1.0.8.11
Trong ví dụ trên (tìm kiếm chính xác...)có thể dùng Parameter để truyền dữ liệu...
Hoặc bạn có thể tìm kiếm gần đúng = từ khóa like
Đó là về tìm kiếm....
Còn về Update dựa vào DataGridview thì bạn dựa vào CurrenRow của Gridview của bạn....
OKe....có gì không hiểu.... up cả project lên + nói chỗ nào sai..., chỗ nào chưa hiểu.... mọi người sẽ giúp bạn
:> :> :> :>
Phamcanh1990_2006 Mình sẽ giúp bạn :> :> :> :> :> :>
phamcanh1990
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Bài viết: 88
Ngày tham gia: Thứ 3 16/08/2011 7:27 pm
Đến từ: TP Vũng Tàu
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 15 lần

Re: xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server

Gửi bàigửi bởi kamejoko222 » Chủ nhật 25/09/2011 2:43 pm

phamcanh1990 đã viết:(*) tìm kiếm theo điều kiện ở ComBoBox
Mình có code sau, ví dụ thôi: (Tìm kiếm sinh viên dựa vào MaSV), roài hiển thị lên DataGridview (Điều kiện là đã có lớp kết nối ***.vb) :
Syntax: [ Download ] [ Hide ]
Using vb.net Syntax Highlighting
 1. Dim dtbTimkiem as DataTable =kn.LayBangDuLieu("Selelct * From SinhVien Where MaSV='" & CbbMaSV.Text  &  "'")
 2. If dtbTimKiem.Rows.Count > 0 then
 3. DataGridview.DataSource=dtbTimKiem
 4. Else
 5. Msg("Không tìm thấy với từ khóa trên")
 6. End If
 7.  
Parsed in 0.000 seconds, using GeSHi 1.0.8.11
Trong ví dụ trên (tìm kiếm chính xác...)có thể dùng Parameter để truyền dữ liệu...
Hoặc bạn có thể tìm kiếm gần đúng = từ khóa like
Đó là về tìm kiếm....
Còn về Update dựa vào DataGridview thì bạn dựa vào CurrenRow của Gridview của bạn....
OKe....có gì không hiểu.... up cả project lên + nói chỗ nào sai..., chỗ nào chưa hiểu.... mọi người sẽ giúp bạn
:> :> :> :>
Phamcanh1990_2006 Mình sẽ giúp bạn :> :> :> :> :> :>


thank nha,có gì mình hỏi tiếp,hi
kamejoko222
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 14/09/2011 10:59 pm
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần

Re: xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server

Gửi bàigửi bởi kamejoko222 » Chủ nhật 25/09/2011 4:59 pm

Private Sub btnUpdate_click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnUpdate.Click
Try
'cập nhật thay đổi từ Dataset vào CSDL
MyRow = QLDSV.Tables("SinhViên").Rows(myBindingManagerBase.Position)
QLDSV.AcceptChanges()
Setbuttons(True)
Catch ex As Exception
UnhandledExceptionHandler()
End Try
End Sub

em không hiểu sao myRow có gạch chân (nghĩa là VS 2008 báo lỗi ở đó ạ,hic)
cao thủ chỉ dùm em vụ này với .

tiện dây cho em hỏi chút về combobox: bro nào có code VD về cái này cho Share cho em với đế châm cứu cho BTL với ạ
kamejoko222
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 14/09/2011 10:59 pm
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần

Re: xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server

Gửi bàigửi bởi phamcanh1990 » Chủ nhật 25/09/2011 9:11 pm

ComBoBox thì có vài thuộc tính cũng đơn giản... Nhưng thông dụng nhất vẩn là: DataSource
Ví Dụ: Load MaSV vào ComBoBox: CbbMaSV
Syntax: [ Download ] [ Hide ]
Using vb.net Syntax Highlighting
 1. Dim DtbMaSV As DataTable=kn.LayBangDuLieu(" Select MaSV From SinhVien ")
 2. If DtbMaSV.Rows.Count >0 then
 3. CbbMaSV.DataSource=DtbMaSV
 4. CbbMaSV.DisplayMember=" MaSV "
 5. End If
Parsed in 0.000 seconds, using GeSHi 1.0.8.11

Còn muốn lấy giá trị đang được chọn thì có thể dùng CbbMaSV.Text bình thường...
Hoặc có thể sử dụng thuộc tính CbbMaSV.Selected****
**** là tùy vào nhu cầu bài toán của bạn
Hì!
phamcanh1990
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Bài viết: 88
Ngày tham gia: Thứ 3 16/08/2011 7:27 pm
Đến từ: TP Vũng Tàu
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 15 lần

Re: xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server

Gửi bàigửi bởi kamejoko222 » Thứ 4 19/10/2011 10:34 am

cho em hỏi thêm với ạ: em tạo 1 form đăng nhập,nhưng dù trong CSDL<SQL 2k5> có 1 bảng login chứa thông tin đăng nhập nhưng ghi đúng vẫn báo lỗi ạ,em không hỉu thế nào nữa,pro chỉ em với,laon cả đầu rồi
Private Sub btndangnhap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btndangnhap.Click
Dim conn As New SqlConnection("server=HUYEN\sqlexpress;database=QLDSV;uid='huyen\SQLEXPRESS';pwd=''")
Dim sqladap = New SqlDataAdapter("select * From [dbo.login] where username ='" & txtusername.Text & "'and password ='" & txtpassword.Text & "'", conn)
Dim tb As New DataTable()
Try
conn.Open()
sqladap.Fill(tb)
conn.Close()
Catch ex As Exception
End Try
If (tb.Rows.Count > 0) Then
MessageBox.Show("bạn đăng nhập thành công")
Else
MessageBox.Show("sai Usernam hoặc password, nhập lại!")
End If
End Sub
kamejoko222
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 14/09/2011 10:59 pm
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần

Re: xin code của form tìm kiếm trong VB.NET conn Sql server

Gửi bàigửi bởi phukoi » Thứ 7 07/04/2012 9:34 pm

cách đăng nhâp này thì CSDL trong SQl của bạn phải là kiểu nchar( n) , mình có cách dăng nhập nữa, nếu cần bạn pm mail muadem_nobita@yahoo.com mình gửi code cho
phukoi
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Chủ nhật 25/03/2012 10:43 pm
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần


Quay về Visual Basic for Application (VBA)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách