Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4780
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Post by truongphu »

Thủ thuật: Thay đổi Icon của shortcut trên Desktop
Tác giả: truongphu
Mô tả: Thay đổi Icon của shortcut trên Desktop

Code: Select all

Private Sub Form_Load()Const DESKTOP = &H10&Set objShell = CreateObject("Shell.Application").NameSpace(DESKTOP)Set objFolder = objShell.ParseName("FreeCell (2).lnk") '<-- tên shortcutSet objShortcut = objFolder.GetLinkobjShortcut.SetIconLocation "C:\Windows\System32\SHELL32.dll", 16objShortcut.SaveEnd Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 970
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 58 times
Been thanked: 68 times
Contact:

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Post by NoBi »

Thủ thuật này có ai chạy được không vậy?. Mình chạy bị lỗi.
:>
User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Post by vo_minhdat2007 »

Máy em cũng lỗi (chưa test được trên XP)
User avatar
thuongall
Quản trị
Quản trị
Posts: 456
Joined: Wed 26/01/2005 8:05 am
Location: Quê hương Đồng Khởi
Been thanked: 9 times
Contact:

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Post by thuongall »

Thay đổi icon của shortcut mà, nên phải tạo một shortcut tên FreeCell (2) trên Desktop trước khi chạy đoạn code ở trên.
Post Reply

Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”