• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xác định thông tin hệ điều hành

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Xác định thông tin hệ điều hành

Postby meoconbuongbinh1712 » Mon 31/03/2008 3:27 pm

Thủ thuật: Xác định thông tin hệ điều hành
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Xác định thông tin hệ điều hành


Code: Select all

 1. using System;
 2.  
 3. class ChuongTrinh
 4. {
 5.     static void Main()
 6.     {
 7.         //Dong lenh de chay chuong trinh nay
 8.         Console.WriteLine("Command line : " + Environment.CommandLine);
 9.  
 10.         //Phien ban he dieu hanh
 11.         Console.WriteLine("OS PlatformID : " + Environment.OSVersion.Platform);
 12.         Console.WriteLine("OS Major Version : " + Environment.OSVersion.Version.Major);
 13.         Console.WriteLine("OS Minor Version : " + Environment.OSVersion.Version.Minor);
 14.         Console.WriteLine("CLR Version : " + Environment.Version);
 15.  
 16.         //Ten nguoi dung dang chay chuong trinh
 17.         Console.WriteLine("User Name : " + Environment.UserName);
 18.  
 19.         //User dang ky
 20.         Console.WriteLine("Domain Name : " + Environment.UserDomainName);
 21.  
 22.         //Ten may
 23.         Console.WriteLine("Machine name : " + Environment.MachineName);
 24.  
 25.         //Kiem tra ung dung la cua nguoi dung khong hay la dich vu
 26.         Console.WriteLine("Is interactive ? : " + Environment.UserInteractive);
 27.  
 28.         Console.WriteLine("Shutting down ? : " + Environment.HasShutdownStarted);
 29.  
 30.         //Thoi gian he dieu hanh da hoat dong (mili giay)
 31.         Console.WriteLine("Ticks since startup : " + Environment.TickCount);
 32.  
 33.         // Liet ke cac o dia co tren may
 34.         foreach (string s in Environment.GetLogicalDrives())
 35.         {
 36.             Console.WriteLine("Logical drive : " + s);
 37.         }
 38.  
 39.         // Cac thu muc chinh
 40.         Console.WriteLine("Current folder : " + Environment.CurrentDirectory);
 41.         Console.WriteLine("System folder : " + Environment.SystemDirectory);
 42.  
 43.         // Liet ke cac thu muc dac biet
 44.         foreach (Environment.SpecialFolder s in Enum.GetValues(typeof(Environment.SpecialFolder)))
 45.         {
 46.             Console.WriteLine("{0} folder : {1}", s, Environment.GetFolderPath(s));
 47.         }
 48.  
 49.         Console.ReadLine();
 50.     }
 51. }
 52.  


The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Xác định thông tin hệ điều hành

Postby vo_minhdat2007 » Mon 31/03/2008 8:47 pm

Không cần rắc rối vậy đâu, dùng Code Snippet có hết mà (Ctrl + K, Ctrl + X)

User avatar
phstiger
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Thu 27/03/2008 12:20 pm

Re: Xác định thông tin hệ điều hành

Postby phstiger » Fri 18/04/2008 9:52 pm

Bạn ơi cho mình hỏi

Code: Select all

 1. #         //Thoi gian he dieu hanh da hoat dong (mili giay)
 2.          Console.WriteLine("Ticks since startup : " + Environment.TickCount);

Cái này có phải là thời gian từ lúc mở máy tính vào hệ Điều hành đến thời điểm hiện tại không bạn?

Code: Select all

 1.  
 2.        // Liet ke cac thu muc dac biet
 3.         foreach (Environment.SpecialFolder s in Enum.GetValues(typeof(Environment.SpecialFolder)))
 4.         {
 5.            Console.WriteLine("{0} folder : {1}", s, Environment.GetFolderPath(s));
 6.        }
 7.  

Phần này chuyển qua VB.NET thì viết sao, mình thử hoài không được bạn ơi!!!!
(¯¯`·.¸ www.banbevn.us ¸.·´¯¯)

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Xác định thông tin hệ điều hành

Postby vo_minhdat2007 » Fri 25/04/2008 8:06 am

1/ Since Startup => từ khi Windows chiếm quyền điều khiển đến hiện tại!
2/ Bạn dùng đối tượng My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories!
Mà bạn nên dùng Code Snippet đi (nhấn Ctrl + K, sau đó nhấn Ctrl + X), chọn mục Windows System, tha hồ mà chọn, không thiếu cái gì, không cần phải rắc rối vậy đâu (Từ Visual Studio 2005 trở lên)

User avatar
phstiger
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Thu 27/03/2008 12:20 pm

Re: Xác định thông tin hệ điều hành

Postby phstiger » Fri 25/04/2008 2:18 pm

Code Snippet là gì vậy bạn ???
(¯¯`·.¸ www.banbevn.us ¸.·´¯¯)

User avatar
phstiger
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 88
Joined: Thu 27/03/2008 12:20 pm

Re: Xác định thông tin hệ điều hành

Postby phstiger » Fri 25/04/2008 11:40 pm

À mình đã tìm được tài liệu rùi :)
Sẵn đây đóng góp thêm, để tạo code snippet xem tại:
http://tinhocmo.net/forum/index.php?s=c8f74fd7ed966d54378944692080e0e2&showtopic=1471&pid=3915&st=0&#entry3915
Không biết đưa link như vầy có sai quy định ko vậy?
(¯¯`·.¸ www.banbevn.us ¸.·´¯¯)

sevenone
Posts: 1
Joined: Sun 31/01/2010 2:45 pm

Re: Xác định thông tin hệ điều hành

Postby sevenone » Sun 31/01/2010 2:51 pm

cho em hỏi thế mình muốn lấy mã ngôn ngữ trên máy tính mình đang sử dụng thì sao ạ...
ví dụ như ThaiLan mã là th-TH


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest