• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo listbox giống properties trong vb.net

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
trieuvandung
Posts: 1
Joined: Tue 15/03/2011 10:15 am

Tạo listbox giống properties trong vb.net

Postby trieuvandung » Fri 05/10/2012 11:42 am

hi!

Em xin chào các chuyên gia lập trình. Em có vấn đề này muốn hỏi các chuyên gia một vấn đề em đang tìm hiểu. em muốn lập trình một phần mềm tính toán ngành kỹ thuật, em muốn tạo một listbox giống properties. các anh xem hình dưới này nha.
Attachments
Untitled.png
Untitled.png (22.08 KiB) Viewed 3456 timesReturn to “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests