• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi khi tìm cực trị hàm số

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

quoctien.tedi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Sáu 22/03/2013 11:28 pm

Lỗi khi tìm cực trị hàm số

Gửi bàigửi bởi quoctien.tedi » T.Tư 22/05/2013 11:38 am

Kính gửi anh Xuân Hạ và anh e diễn đàn!
1. khi đăng ký Uncode Full Control, liền bị KIS 2013 báo la trojan va xóa liền. NHờ anh e tìm cách khắc phục.
1. Có đoạn code sau. Khi tìm min của f(i); Nếu nhập i vào text1.text từ 1 hoặc 2,hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5 thì kết quả f(min) trả về đúng. Còn nếu i(min) từ 6 trở lên thì kết quả f(i) trả về f(min) = 0. Rất mong anh tìm giúp lỗi và code khắc phục để f(i) đùng với mọi giả trị.
2. Kết hợp tìm f(min) + f(min) > một giá trị nào đó thì code thế nào.
Rất mong anh dành thời gian giúp đỡ. Chân thành cảm ơn anh.
Private Sub Tinhtoan_Click()
Dim i As Double
Dim min As Double
Dim f(99) As Double
i = x1.Text ' Bien se duoc nhap vao hop textBox X1
min = f(i)
TxtNhap.Text = TxtNhap.Text & "ham f(i)" & Space(20) & "ket qua" & vbCrLf
Do While i <= x2.Text ' Bien se duoc nhap vao hop textBox X2
f(i) = i * i - 8 * i + 15
TxtNhap.Text = TxtNhap.Text & Space(5) & "f(" & i & ") =" & Space(20) & f(i) ' ket qua cua f(i) se duoc hien trinh hop textBox
If f(i) < min Then min = f(i) ' de so sanh f(1) voi f(2) v.v... va chon ra f(min)
i = i + buocnhay.Text
TxtNhap.Text = TxtNhap.Text & Chr(13) & Chr(10) ' De moi moi f(x) xuong dong trong hop textBox
Loop
TxtNhap.Text = TxtNhap.Text & "f(Xmin) la: " & Space(14) & min ' In ket qua f(min) ra hop texBox

End SubQuay về “Visual Basic for Application (VBA)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách