• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chèn hình vào Report chuẩn của VB.Net

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Chèn hình vào Report chuẩn của VB.Net

Postby baohiep » Sat 28/12/2013 2:23 pm

Tên bài viết: Chèn hình vào Report chuẩn của VB.Net
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Dễ
Tóm tắt: Với cách này, bạn có thể chèn các file ảnh có trong máy vào Report chuẩn của VB.NetĐể cho gọn thì mình sẽ gọi Report chuẩn của VB.Net là Report RDLC (Vì sao ư? Nhìn vào đuôi file report trong project của bạn thì biết).
Rồi, bây giờ bắt đầu.

Các bạn mở Report RDLC của các bạn lên. Nếu chưa có thì vào Add New Item, chọn Reporting, chọn Report rồi nhấn Add. Giờ mình sẽ tạo một Parameter. Các bạn vào View, chọn Report Data để mở cửa sổ Report Data nếu nó chưa được mở. Tại cửa sổ Report Data, bạn nháy chuột phải vào mục Parameter, chọn Add Parameter... Cửa sổ Report Parameter Properties xuất hiện, bạn đặt tên cho Parameter tại mục Name(ví dụ:image), chọn kiểu dữ liệu tại mục Dât Type là Text rồi nhấn nút OK.
Image

Thêm vào Report RDLC control Image. Cửa sổ Image Properties hiện ra.
Image
Trong mục Select the image source, các bạn chọn External, nháy nút fx rồi gõ giá trị sau: ="file:///" & (có dấu cách ở cuối)
Tại mục Category, các bạn chọn Parameters rồi nháy đúp chuột vào Parameter mà bạn đã tạo khi nãy trong mục Value. Ở đây mình sẽ chọn là image rồi nhấn OK. Vậy là đã xong bên Report RDLC.
Image

Các bạn thêm code sau vào sự kiện load Report Viewer của bạn:
  1. ReportViewer1.LocalReport.EnableExternalImages = True
  2. ReportViewer1.LocalReport.SetParameters(New Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter("Tên Parameter", "Đường dẫn đến tệp ảnh"))
  3. ReportViewer1.RefreshReport()


Của mình là:
[vbnet]ReportViewer1.LocalReport.SetParameters(New Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter("image", "F:\a.jpg"))[/vbnet]

Các bạn cho Run project. Đây là thành quả:
Image

Vậy là các bạn đã có thể thêm hình vào Report RDLC của mình rồi đấy.


I'm Hiep.

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: Chèn hình vào Report chuẩn của VB.Net

Postby miucon20 » Thu 26/06/2014 3:36 pm

đánh dấu :)

Andrio1
Posts: 1
Joined: Mon 29/12/2014 1:16 pm

Re: Chèn hình vào Report chuẩn của VB.Net

Postby Andrio1 » Mon 29/12/2014 1:29 pm

thế tạo các table trong đó thì làm thế nào nhỉ?

_____________________
You can check out our latest 1y0-200 and testking exams written by our 1y0-300 - exam to help you pass 1z0-058 - questions.You can also purchase mines.edu. Our northwood is simply excellent in quality.


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests