• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ActiveX Component can't create object

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
bichhien
Posts: 7
Joined: Wed 08/10/2008 3:12 pm

ActiveX Component can't create object

Postby bichhien » Thu 23/10/2014 8:57 am

Chào cac anh chi

Mình có viết một đoạn Code sử dụng sqldmo.dll trong Vb6 để truy xuất SQL Server 2000 làm số việc
....
Global SqlState As New SQLDMO.SQLServer
Global connSQL As New Connection
Global SqlTable As SQLDMO.Table
Global SqlDataBase As SQLDMO.Database
.....

Tuy nhiên sau khi biên dịch ra file.Exe mang qua máy khác chạy thì báo lỗi này ( trên máy đang lập trình thì tất nhiên bình thường)
Run-time eror '429'
ActiveX Component can't create object

Cũng có dùng tool Package & Deployment Wizard của VB để đóng mang qua máy khác Setup nhưng cung bị lỗi như trên

Mình nghĩ là chưa đang ký dll, nên tiến hành đăng ký sqldmo.dll
regsvr32.exe sqldmo.dll
nhưng báo lỗi này
LoadLibrary("sqldmo.dll") failed. The specified module could not ben found.

Anh chi nào biết cách khắc phục lỗi này chia sẻ giùm nhé

Cam onDark.Cosmos
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 72
Joined: Fri 21/11/2014 3:58 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Contact:

Re: ActiveX Component can't create object

Postby Dark.Cosmos » Tue 28/07/2015 1:24 am

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở trình Run.
2. Nhập vào system32 hoac sysWow64 nếu là hệ điều hành 64bit và enter.
3. Tìm tập tin tên cmd.exe, chuột phải và chọn Run as Administrator.
4. Gõ vào regsvr32 "FullPathDll" và enter. (VD: regsvr32 "D:\MyProject\Project-A\abc.dll").

Nếu vẫn báo lỗi trên thì làm lại đến hết bước 3, sau đó nhập vào như sau:
regsvr32 /u "D:\MyProject\Project-A\abc.dll" và enter.
Rồi nhập tiếp:
regsvr32 "D:\MyProject\Project-A\abc.dll" và enter.

Hy vọng và chúc bạn thành công.
1 Vấn đề nữa ở đây là bạn nên nhập đầy đủ đường dẫn ActiveX DLL cần đăng ký, phải Run as Administrator cho trình đăng ký và cho cả ứng dụng của mình khi chạy. Hình như cái máy bạn dùng để test sử dụng HĐH 64bit.


Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests