• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 546
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 190 times
Been thanked: 34 times
Contact:

Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi

Postby muaphonui_2010 » Sat 08/08/2015 3:44 pm

Mới sưu tầm code này ở bên kia, thây shay quá copy qua đây để có ai dùng thì dùng

Code: Select all

'Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi
    Public Function numberofchar(arraychar As Char(), chardata As Char) As Integer
        If arraychar.Length = 0 Then
            Return 0
        End If
        If Len(chardata) = 0 Then
            Return 0
        End If
        Dim number As Integer = 0
        For Each chartemp As Char In arraychar
            If chartemp = chardata Then
                number += 1
            End If
        Next
        Return number
    End Functionlehuyloc129
Posts: 2
Joined: Sat 13/02/2016 9:54 pm

Re: Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi

Postby lehuyloc129 » Sat 13/02/2016 10:18 pm

minh moi vào. cho mình hỏi:
vd: mình có hai ô textbox cho nhập email và password mình muốn kiểm tra 2 ô này xem:
ô thu nhất kiểm tra: Địa chỉ email phải ở dạng hợp lệ, như x@x.x
ô thứ 2 kiểm tra: Mật khẩu phải thoãi mãn các yêu cầu sau:
• Ít nhất 6 ký tự.
• Ít nhất 1 ký tự chữ hoa.
• Ít nhất 1 ký tự chữ số.
• Ít nhất 1 ký hiệu sau: !@#$%^
và hien thị nó bằng mgbox thì làm như thế nào


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest