• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

DCS Multithreading (ActiveX Dll) - Xử lý đa nhiệm trong vb6

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
Dark.Cosmos
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 72
Joined: Fri 21/11/2014 3:58 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Contact:

DCS Multithreading (ActiveX Dll) - Xử lý đa nhiệm trong vb6

Postby Dark.Cosmos » Tue 11/08/2015 9:20 pm

Tên chương trình: DCS Multithreading (ActiveX Dll)
Phiên bản: 1.2.0
Tác giả: Dark.Cosmos
Chức năng: Giúp các phần mềm code bằng vb6 có thể xử lý đa nhiệm bằng cách tạo Thread an toàn cùng với ThreadWorker, Dummy Class, Assembly Api Function,...
Không bị crash khi sử dụng hàm Api, gọi Msgbox,... như dùng Api CreateThread, code thoải mái như phần mềm bình thường.
Không bị hạn chế tài nguyên, có thể full load 100%CPU tận dụng triệt để tài nguyên để xử lý. Nếu muốn test full load thì sử dụng vòng lặp vô tận không có Doevents và Sleep.DCS Multithreading (by Dark.Cosmos).zip
(110.13 KiB) Downloaded 492 times


DMT.Review.pngkieu manh
Posts: 7
Joined: Sat 16/08/2014 7:37 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: DCS Multithreading (ActiveX Dll) - Xử lý đa nhiệm trong vb6

Postby kieu manh » Tue 03/04/2018 12:16 pm

Mình xem code thấy có hàm sau:

Code: Select all

Private Function isRegSvr32() As Boolean
    Dim sProgID As String: sProgID = "DCS_Multithreading.cD_Multithreading"
    Dim G As GUID: isRegSvr32 = DCS_CLSIDFromProgID(sProgID, G)
End Function

Vậy cho Mình hỏi
1/ DCS_Multithreading = Tên File *.dll
2/ cD_Multithreading = Tên Class hay Module trong File *.dll
3/ Hàm isRegSvr32 kiểm tra kết nối với File *.dll hay cái gì
4/ cách sử dụng hàm đó cho File *.dll khác

Xin cảm ơn


Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests