• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

{HỎI} access listbox edit

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

lifeisamovie
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba 12/07/2011 5:33 pm
Has thanked: 6 time

{HỎI} access listbox edit

Gửi bàigửi bởi lifeisamovie » CN 26/11/2017 3:14 pm

Mã: Chọn hết

Public Class Form1
    'Setting up the connection string
    Dim con As OleDb.OleDbConnection = New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
                                                                & Application.StartupPath & "/data.mdb")
    'Represent as a set of data command and the
    'database connection the are used to fill and update the datasource
    Dim da As New OleDb.OleDbDataAdapter
    'Represent one table in database
    Dim dt As New DataTable
    'A variable that holds the query
    Dim query As String = "SELECT * FROM tblText"


    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    End Sub

    Private Sub ListBox1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.Click
        'The actual value of the items will be appear in the
        'messagebox everytime you click the listbox
        MsgBox("The ID is : " & ListBox1.SelectedValue)
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'opening the connection
        con.Open()
        'Holds the data to be filled.
        da = New OleDb.OleDbDataAdapter(query, con)
        'Set a new table
        dt = New DataTable
        'Fill the data in the datatable
        da.Fill(dt)

        With ListBox1
            'Set the datasource of a Listbox
            .DataSource = dt
            'Set the Field to be displayed
            .DisplayMember = "text"
            'Set the actual value of the items
            .ValueMember = "ID"
        End With
        con.Close()
    End Sub

có ai giúp dùm em , add , edit , remove như thế nào dc ko ạ , em xin cám ơn và hậu tạ ()
^:)^
Tập tin đính kèm
FillGetValueMember.rar
(94.24 KiB) Đã tải 47 lần



Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: {HỎI} access listbox edit

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Hai 27/11/2017 1:54 pm

cái này là cơ bản mà

  1. 'ListBox1.SelectedIndex trả về dòng hiện tại đang chọn (dạng integer)
  2.         ListBox1.Items.Add("thêm")
  3.         ListBox1.Items(1) = "sửa"
  4.         ListBox1.Items.RemoveAt(0) 'xóa

lifeisamovie
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba 12/07/2011 5:33 pm
Has thanked: 6 time

Re: {HỎI} access listbox edit

Gửi bàigửi bởi lifeisamovie » T.Hai 27/11/2017 9:54 pm

nhatlinh0207 đã viết:cái này là cơ bản mà


cám ơnbro đã rep nhưng mà cái này xóa , add , edit trong access đó bro chớ listbox ko thì bỏ vậy dc :((

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: {HỎI} access listbox edit

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Tư 29/11/2017 9:29 am


sẽ lấy được ID mà bạn đang chọn trong list box.

lifeisamovie
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba 12/07/2011 5:33 pm
Has thanked: 6 time

Re: {HỎI} access listbox edit

Gửi bàigửi bởi lifeisamovie » T.Tư 29/11/2017 11:42 am

em dùng lệnh insert thì nó lại báo lỗi , bro có thể tải tập tin đính kèm rồi giúp dùm e dc ko ?

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: {HỎI} access listbox edit

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Tư 29/11/2017 4:09 pm

tệp đính kèm báo có virut. Miêu tả lại chi tiết chức năng insert của bạn
Từ đâu, vào đâu, hiện ra cái j ....

lifeisamovie
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba 12/07/2011 5:33 pm
Has thanked: 6 time

Re: {HỎI} access listbox edit

Gửi bàigửi bởi lifeisamovie » T.Tư 29/11/2017 11:45 pm

yêu cầu như sau :
load file thì em làm dc rồi , chỉ là chưa chỉnh sữa dc

yêu cầu giống như hình :
1. listbox load file từ file access mdb <--- đã làm dc
2. muốn thêm sửa , xóa , edit file <-- cái này chưa làm dc
file.jpg


Mã: Chọn hết

Private Sub subAdd()

        Dim sql As String = " INSERT * FROM tblText(text) VAULES (@text)"
        cmd = New OleDbCommand(sql, conString)

        cmd.Parameters.AddWithValue("@text", TextBox1.Text)
        Try
            conString.Open()
            If (cmd.ExecuteNonQuery > 0) Then
                MsgBox("da nap thanh cong")
            End If
            TextBox1.Text = ""
            conString.Close()

        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
            conString.Close()

        End Try

    End Sub

em điền lệnh add INSERT như vậy thì báo lỗi này
text.jpg
text.jpg (7.55 KiB) Đã xem 417 lần

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: {HỎI} access listbox edit

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Năm 30/11/2017 8:26 am

Query Insert cấu trúc viết sai. tự tìm lại cấu trúc của hàm insert đi.


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách