• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

khai báo class và không gian tên ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Điều hành viên: vietluyen, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 680
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

khai báo class và không gian tên ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Tư 13/03/2019 4:48 pm

Giả sử tạo website nạp dữ liệu vào griview từ thư viện class, khai báo thư viện để sử dụng nạp dữ liệu cho griview

Mã: Chọn hết

//file: ChitietSP.aspx
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Diagnostics;               // Debug
using KetnoiSQL;                            // báo lỗi

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!IsPostBack)
        {
            LoadData();
        }
    }

    string sSQL;
   private void LoadData()
    {       
        sSQL = "SELECT * FROM TABKHACHHANG ";
        sSQL += "ORDER BY MASOPHIEU;";       
       
        GridView1.DataSource = ClsConnecSQL.FillDatatable(sSQL); //báo lỗi
    }
   
}


//file: clsConnecSQL.cs

using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using XtraReport_shop;

namespace KetnoiSQL
{
    public class ClsConnecSQL
    {
        public static DataTable FillDatatable(string sSQL)
        {
           //Do somthing...
        }
    }
   
}mình đã khai báo không gian thư viện để sử dụng vẫn bị báo lỗi, nhờ các bạn chỉ giúp
using KetnoiSQL; // báo lỗi
GridView1.DataSource = ClsConnecSQL.FillDatatable(sSQL); //báo lỗi không tìm thấy không gian KetnoiSQLncxn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 49
Ngày tham gia: T.Năm 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 time

Re: khai báo class và không gian tên ?

Gửi bàigửi bởi ncxn » T.Sáu 15/03/2019 10:41 am

Thường thì phải
  1. using ROOT_Namespace.KetnoiSQL;

ROOT_Namespace: chuột phải vô project -> properties

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 680
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Re: khai báo class và không gian tên ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Hai 18/03/2019 3:50 pm

mình cũng thử trường hợp của bạn rồi nhưng không được, bị báo lỗi, trong winForm mình khai báo như trên là chạy được nhưng trong webForm asp.net sao không hiểu không gian tên nhỉ

báo lỗi:
The type or namespace name 'KetnoiSQL' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

ncxn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 49
Ngày tham gia: T.Năm 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 time

Re: khai báo class và không gian tên ?

Gửi bàigửi bởi ncxn » T.Ba 19/03/2019 8:29 am

À Web app thì nó không tự nhận như winform, trong file ChitietSP.aspx

  1. <%@ Import Namespace = "KetnoiSQL" %>
  2. //Do something
  3.  
Sửa lần cuối bởi ncxn vào ngày T.Ba 19/03/2019 1:13 pm với 1 lần sửa.

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 680
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Re: khai báo class và không gian tên ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Ba 19/03/2019 10:53 am

bạn khai báo dòng trên vào file nào vậy ? mình chưa rõ chổ này bạn có thể nói rõ thêm không ? có vẻ bạn khai báo như biến môi trường nhưng trường hợp của mình là thư viện lớp dạng *.cs không phải kiểu thư viện *.dll, mình sử dụng C# ví dụ dòng lệnh trên bạn dùng cho vb.net thì phải ?


Quay về “Lập trình Web với ASP.NET”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách