Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
kutelatao1001
Posts: 1
Joined: Tue 29/10/2019 3:27 pm

Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ

Post by kutelatao1001 »

 1. Tình hình là em sắp thi cái môn trời đánh trong ngành em yêu thích này. Em học kinh tế nhưng lại dính cái môn Tin Học Quản Lý, vì cũng hiểu được lý do nên cũng thông cảm được với lại học cũng khá hay và bổ ích.
 2.  
 3. Em đang gặp một tình huống oái ăm thế này anh chị à.
 4.  
 5. Em muốn truy vấn 1 field tại dòng i của Binding source bds (thầy em ghi vậy, em làm nên có hiểu chút nhưng không biết trình bày). Cụ thể là hiện tại Textbox.[MANGANH] em lấy từ Database của SINHVIEN thuộc Database LOP (database của SINHVIEN là chứa khóa ngoại của database của LOP), Còn Combobox.[TENNGANH] thì em lại lấy ở trong Database NGANH, em muốn MANGANH chạy theo Database em chọn ở trên phần Grirdviewdata (cái này em làm được rồi), thì Combobox.[TENNGANH] sẽ phụ thuộc vào textbox.[MANGANH] để truy xuất đúng TENNGANH trong Database NGANH. Như hình ở dưới
 6.  
 7. https//drive.google.com/file/d/1MlMiY6 ... sp=sharing
 8.  
 9. Em cũng có hỏi thầy về cái này thì thầy có chỉ cho em như vậy
 10.  
 11. https//drive.google.com/file/d/1C0CSYm ... sp=sharing
 12.  
 13. Điều lạ là ở lớp thì nó chạy đến khi về máy tính cá nhân em không nhớ mình thiếu bước nào để rồi chạy không đúng.
 14. Mong anh chị chỉ giáo nên được hỗ trợ em trong phần thầy giảng luôn thì càng tốt nè, để em đỡ phải hỏi nhiều đến độ bị thầy không rep mail...Kkakak....
 15.  
 16. Cảm ơn anh chị đã bỏ chút thời gian xem bài của em
 17. Chúc anh chị một buổi chiều vui vẻ.
ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ

Post by ncxn »

mở datasource lên xem có field "MASV" , nếu có thì dùng method find cho nhanh:

Dim index as int32 = bdsSV.find("MASV", txtMANGANG.text) ' mà chỗ này sao so "MASV" vs "MANGANH"?
bdsSV.Position= index
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”