• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hướng dẫn làm việc local repo và remote repo trong Git

Thảo luận về các vấn đề Công Nghệ Thông Tin chung: tin tức, công nghệ mới...

Moderator: Điều hành

thetvbytesoft
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Wed 15/05/2019 9:51 am

Hướng dẫn làm việc local repo và remote repo trong Git

Postby thetvbytesoft » Fri 08/11/2019 9:27 am

Hôm nay, tôi xin giới thiệu cho bạn một số thao tác cơ bản để làm việc với local repo và remote repo trong Git

Image


Xem thêm: lập trình ứng dụng

Trước tiên, tôi tạo một repo trên Github: github.com

em thêm: ngôn ngữ lập trình web

Sau đó clone về máy, để ở Desktop:Tiếp tục move đến thư mục learn - git. Sau đó, liệt kê tất cả các nhánh (local và remote) bằng lệnh git branch -a

Xem thêm: lập trình website

Không có branch nào là bởi trong local repo của tôi chưa có commit nào, trong khi branch về bản chất là một pointer trỏ đến một commit

Tất nhiên là ở remote repo cũng chưa có nhánh nào bởi nó chưa có commit nào, vẫn là repo rỗng

Giờ tôi sẽ tạo commit cho local repo. Có 2 cách:

- Tạo commit ở remote repo trên Github, sau đó pull về local

- Tạo trực tiếp trên local

Tôi làm theo cách 1:

ImageReturn to “Các vấn đề CNTT khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests