• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hỏi cách Căn giữa ColummHeader cũng như toàn bộ Datagridview VB.net

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

tartaros.2019
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Sat 30/11/2019 5:19 pm
Has thanked: 4 times

Hỏi cách Căn giữa ColummHeader cũng như toàn bộ Datagridview VB.net

Postby tartaros.2019 » Sat 21/12/2019 10:02 am

Em có 1 datagrid view như sau ạ.
Em căn giữa các colum bằng dòng mã sau:

.Columns(2).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter

Tuy nhiên phần ColumnsHeader (các tiêu đề cột) có ra giữa nhưng ko phải hoàn toàn, vì vậy các số liệu bên dưới cũng căn giữa không hoàn toàn. Duy nhất chỉ có hàng Total em thêm vào kiểu: DT.Rows.Add(Nothing, "TONG", Nothing, Nothing, Nothing, Nothing, total)
thì nội dung căn giữa cell hoàn toàn.

Em muốn hỏi cách làm sao để tất cả được căn giữa cell chuẩn như ở hàng Total dưới cùng với ạ.
Attachments
hoi1.jpgtartaros.2019
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Sat 30/11/2019 5:19 pm
Has thanked: 4 times

Re: Hỏi cách Căn giữa ColummHeader cũng như toàn bộ Datagridview VB.net

Postby tartaros.2019 » Sun 22/12/2019 11:39 am

Có bác nào giúp đỡ em với ạ :(

ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: Hỏi cách Căn giữa ColummHeader cũng như toàn bộ Datagridview VB.net

Postby ncxn » Mon 23/12/2019 9:21 am

DataGridViewContentAlignment.MiddleRight


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests