• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cần giúp đỡ để in mã vạch Barcode bằng Crystal Report trong C#2008

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

minh_iact
Posts: 1
Joined: Mon 30/03/2009 7:43 pm

Cần giúp đỡ để in mã vạch Barcode bằng Crystal Report trong C#2008

Postby minh_iact » Wed 15/01/2020 12:15 pm


Nhờ anh em giúp đỡ, tôi đang lập trình Winform C# và SQL 2008. Cần xây dựng chương trình in mã vạch tự sinh và ID riêng biệt kèm theo mã hóa nội bộ. Tuy nhiên tìm mãi ko ra cách nào in ra được Barcode trong Crystal Report hàng loạt.
Ae đã làm xin chỉ giáo. Mr Minh – 0912.231.082 minh_iact@yahoo.com
Có thể chi phí vì dự án kiếm tiền.
Tks all.Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests