• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

càn giúp đỡ về file quản lý nhân hộ khẩu access

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

THANHVIETCAND
Posts: 1
Joined: Wed 06/05/2020 2:25 pm

càn giúp đỡ về file quản lý nhân hộ khẩu access

Postby THANHVIETCAND » Wed 06/05/2020 3:08 pm

mình có xin được file access nhưng mở lên thì không mở đươc, xin nhừ m,n giúp đỡ. file mình có kèm theo
Attachments
QUANLYNHANKHAU1.4-2019 MPH.rar
(773.07 KiB) Downloaded 5 timesReturn to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests