• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

TIM MIN MAX TRONG LISTVIEW VB.NET

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

nguyenphuocqb
Posts: 2
Joined: Thu 07/05/2020 11:04 am
Has thanked: 1 time

TIM MIN MAX TRONG LISTVIEW VB.NET

Postby nguyenphuocqb » Thu 07/05/2020 11:13 am

Nhờ các bạn giúp mình code tìm giá trị Min, Max trong Listview.
Mình có show lên Listview 10 cột, 5 dòng trong đó hiển thị các giá trị số. Mình muốn tìm giá trị Min, Max trong từng cột

Mình cảm ơn!User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 490
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: TIM MIN MAX TRONG LISTVIEW VB.NET

Postby NTN » Sat 09/05/2020 8:12 am

Bạn dùng hàm sau để lấy giá trị của listview đang chọn

Code: Select all

 txtValue.Text = ListView.SelectedItem.ToString   

Còn dùng hàm sau để lấy giá trị theo N.

Code: Select all

  txtValue.Text = ListView.SelectedItems(Cột).SubItems(Dòng).Text

Dùng hàm sau để lấy số dòng có trong ListView.Items.Count
Sau đó dùng For Each hay While để lấy giá trị ra so sánh. Chúc bạn thành công!
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

nguyenphuocqb
Posts: 2
Joined: Thu 07/05/2020 11:04 am
Has thanked: 1 time

Re: TIM MIN MAX TRONG LISTVIEW VB.NET

Postby nguyenphuocqb » Mon 11/05/2020 2:14 pm

Cảm ơn bạn!


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests