• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cho mình hỏi chuyển đổi ký tự này thành ký tự khác

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

tranngatb
Posts: 2
Joined: Mon 11/05/2020 9:06 am

Cho mình hỏi chuyển đổi ký tự này thành ký tự khác

Postby tranngatb » Mon 11/05/2020 9:21 am

Cho mình hỏi các vấn đề sau trong word 2010 (Vì mình không biết gì về VBA)
1. Mình muốn chuyển đoạn sau:
<VDCN>
<$> Tôi là người Việt Nam
<$> Tôi thích diễn đàn caulacbovb
<$> Tôi thích diễn đàn caulacbovb.com
<$> Tôi là người Pháp
<VDCN>
<$> Tôi là không phải người Việt Nam
<$> Tôi rất thích diễn đàn caulacbovb
<$> Tôi thích diễn đàn này
<$> Tôi là người Mỹ
Chuyển thành
<VDCN>
A. Tôi là người Việt Nam
B. Tôi thích diễn đàn caulacbovb
C. Tôi thích diễn đàn caulacbovb.com
D. Tôi là người Pháp
<VDCN>
A. Tôi là không phải người Việt Nam
B. Tôi rất thích diễn đàn caulacbovb
C. Tôi thích diễn đàn này
D. Tôi là người Mỹ

2. Mình muốn xuất ra nội dung file word
<VDCN>
A. Tôi là người Việt Nam
B. Tôi thích diễn đàn caulacbovb
C. Tôi thích diễn đàn caulacbovb.com
D. Tôi là người Pháp
Giải
<VDCN>
A. Tôi là không phải người Việt Nam
B. Tôi rất thích diễn đàn caulacbovb
C. Tôi thích diễn đàn này
D. Tôi là người Mỹ
Giải
Mình cần xuất ra file word có nội dung có từ "không phải" là
<VDCN>
A. Tôi là không phải người Việt Nam
B. Tôi rất thích diễn đàn caulacbovb
C. Tôi thích diễn đàn này
D. Tôi là người Mỹ
Giảitranngatb
Posts: 2
Joined: Mon 11/05/2020 9:06 am

Re: Cho mình hỏi chuyển đổi ký tự này thành ký tự khác

Postby tranngatb » Fri 22/05/2020 10:48 am

Có ai gợi ý cho mình không? Lâu quá.


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests