Lỗi Could not load file or assembly 'CrystalDecisions.Windows.Forms, Version=10.5.3700.0

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
jindo1268
Posts: 7
Joined: Mon 17/05/2010 12:55 pm

Lỗi Could not load file or assembly 'CrystalDecisions.Windows.Forms, Version=10.5.3700.0

Post by jindo1268 »

Các bạn cho mình hỏi, source web của mình khi run từ VS2017 bao lỗi này là thiếu thư việ gì vậy?
Attachments
Screenshot 2020-05-21 09.18.23.png
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”