• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Nhờ giúp chuyển đổi bảng sang hàng ngang (các dòng cùng nhóm)

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 542
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Nhờ giúp chuyển đổi bảng sang hàng ngang (các dòng cùng nhóm)

Postby muaphonui_2010 » Sat 23/05/2020 12:02 pm

Chào các bạn.
Mình có 1 bảng dữ liệu có nhiều dòng, Giờ mình muốn chuyển nó thành cột tương ứng với các dòng đó nếu nó có 1 nhóm.
Như hình này nè các bạn.
Image

Có nghĩa là : các dòng cùng chung nhóm thì cho nó lên cùng 1 dòng ở các cột phía sau.
Mình chũng bị dữ liệu mẫu ở dưới:
Đây là cấu trúc bảng của mình
 1. SET QUOTED_IDENTIFIER ON
 2. GO
 3.  
 4. CREATE TABLE [dbo].[Table_1](
 5.     [idchinh] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 6.     [nhom] [INT] NULL,
 7.     [col1] [nvarchar](50) NULL,
 8.     [col2] [FLOAT] NULL,
 9.  CONSTRAINT [PK_Table_1_1] PRIMARY KEY CLUSTERED
 10. (
 11.     [idchinh] ASC
 12. )WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
 13. ) ON [PRIMARY]
 14.  
 15. GO


Còn đây là dữ liệu mẫu để các bạn chèn vào cho lẹ
[sql]SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Table_1] ON
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (1, 10, N'A', 0.1)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (2, 10, N'B', 0.3)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (3, 10, N'C', 0.1)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (4, 12, N'D', 0.2)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (5, 12, N'E', 0.5)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (6, 13, N'A', 0.6)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (7, 14, N'C', 0.1)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (8, 14, N'A', 0.4)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (9, 15, N'E', 0.5)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (10, 15, N'A', 0.6)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (11, 15, N'C', 0.1)
INSERT [dbo].[Table_1] ([idchinh], [nhom], [col1], [col2]) VALUES (12, 15, N'A', 0.4)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Table_1] OFF[/sql]
Nhờ các bạn giúp mình với nhé
Xin cảm ơn.Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests