Find Friends Files - Chia sẻ file đến bạn bè

Nơi giới thiệu các phần mềm tiện ích, các công cụ hổ trợ người dùng

Moderator: Điều hành

Forum rules
Qui định gửi bài viết giới thiệu sản phẩm: viewtopic.php?f=39&t=6

[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[phienban][/phienban]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Post Reply
User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Contact:

Find Friends Files - Chia sẻ file đến bạn bè

Post by NTN »

Tên chương trình: Find Friends Files - Chia sẻ file đến bạn bè
Phiên bản: DEMO
Tác giả: NTN
Chức năng: Chia sẻ và tìm kiếm file trên máy bạn bè
Video DEMO

Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201
Post Reply

Return to “Công cụ - Tiện ích”