Làm sao để tắt không cho copy paste vào textbox và ComboBox

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
hoangthe1210
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Sat 08/08/2020 9:07 am

Làm sao để tắt không cho copy paste vào textbox và ComboBox

Post by hoangthe1210 »

Mọi người cho e hỏi, làm sao không cho người dùng copy paste vào textbox hay ComboBox vậy ạ?
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”