cách lưu listbox mới trong visual basic 6.0

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
hoangthe1210
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Sat 08/08/2020 9:07 am

cách lưu listbox mới trong visual basic 6.0

Post by hoangthe1210 »

Mọi người cho em hỏi. em đã có một listbox trong ứng dụng của mình. sau khi chạy thì e có thay đổi nội dung listbox, nhưng tắt đi mở lại thì thì thì vẫn nội dung cũ.
vậy làm sao để lưu lại nội dung mới trong listbox được ạ?
em cám ơn mọi!
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”