Error generating Win32 resource: The process cannot access the file because it is being used by another process ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 717
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Error generating Win32 resource: The process cannot access the file because it is being used by another process ?

Post by dong »

Báo lỗi trong winform của Visual Studio khi ấn nút Rebuild... Error generating Win32 resource: The process cannot access the file because it is being used by another process lỗi này sửa như thế nào ?
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”