ĐẶT NGÀY CHO ỨNG DỤNG.

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
hoangthe1210
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Sat 08/08/2020 9:07 am

ĐẶT NGÀY CHO ỨNG DỤNG.

Post by hoangthe1210 »

Chào mọi người, mọi người giúp E cái này với.
ví dụ E có một ứng dụng, giờ nếu e đưa cho người khác dùng, E chỉ muốn cho họ dùng trong thời hạn là MỘT năm. Sau 1 năm thì tự động khóa không cho dùng.
Ai có cao kiến nào hay chỉ e với.
E cám ơn trước ạ!
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”