• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
Hình đại diện của người dùng
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 956
Ngày tham gia: T.Ba 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 52 time
Been thanked: 66 time
Liên hệ:

Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)

Gửi bàigửi bởi NoBi » T.Tư 03/12/2008 10:02 pm

Thủ thuật: Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Làm thế nào để thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper) ?. Bạn hãy tạo 1 Form mới, thêm vào 1 CommandButton, copy đoạn code sau vào và … enjoy !!!.


Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2. ' Các hằng số và hàm phục vụ cho việc thay đổi WallPaper
 3. Private Const SPIF_UPDATEINIFILE = &H1
 4. Private Const SPI_SETDESKWALLPAPER = 20
 5. Private Const SPIF_SENDWININICHANGE = &H2
 6.  
 7. Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
 8.  
 9. 'Phục vụ cho việc ghi giá trị vào Registry
 10. Public Enum REG_TOPLEVEL_KEYS
 11.     HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
 12.     HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
 13.     HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
 14.     HKEY_DYN_DATA = &H80000006
 15.     HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
 16.     HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
 17.     HKEY_USERS = &H80000003
 18. End Enum
 19.  
 20. Private Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
 21. Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal Hkey As Long) As Long
 22. Private Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long
 23. Private Const REG_SZ = 1
 24.  
 25.  
 26. Public Function ChangeWallPaper(ImageFile As String, Optional Tile As Boolean = True, Optional Center As Boolean = True) As Boolean
 27. Dim lRet As Long
 28. On Error Resume Next
 29.     If Tile Then    'Kieu Tile
 30.         WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Control Panel\desktop", "TileWallpaper", "1"
 31.     Else    'Center or Stretch
 32.         WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Control Panel\desktop", "TileWallpaper", "0"
 33.         'Center
 34.         If Center Then WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Control Panel\desktop", "WallpaperStyle", "0" _
 35.         Else: WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Control Panel\desktop", "TileWallpaper", "2"        ' Stretch
 36.     End If
 37.     lRet = SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, ImageFile, SPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDWININICHANGE)
 38.     ChangeWallPaper = lRet <> 0
 39. End Function
 40.  
 41. Private Function WriteStringToRegistry(Hkey As REG_TOPLEVEL_KEYS, strPath As String, strValue As String, strdata As String) As Boolean
 42. Dim bAns As Boolean
 43. On Error GoTo ErrorHandler
 44. Dim keyhand As Long
 45. Dim r As Long
 46.     r = RegCreateKey(Hkey, strPath, keyhand)
 47.     If (r = 0) Then
 48.         r = RegSetValueEx(keyhand, strValue, 0, REG_SZ, ByVal strdata, Len(strdata))
 49.         r = RegCloseKey(keyhand)
 50.     End If
 51.     WriteStringToRegistry = (r = 0)
 52.     Exit Function
 53. ErrorHandler:
 54.     WriteStringToRegistry = False
 55.     MsgBox "Thay doi gia tri Registry khong thanh cong", , "Loi :"
 56. End Function
 57.  
 58. Private Sub Command1_Click()
 59.     ChangeWallPaper "C:\Ben Tre.bmp"    ‘Kiểu Tile
 60.     'ChangeWallPaper "C:\Ben Tre.bmp", False    'Kiểu Center
 61.     'ChangeWallPaper "C:\Ben Tre.bmp", False, False 'Kiểu Stretch
 62. End Sub

Với đoạn code trên, các bạn chỉ có thể thay đổi WallPaper bằng những file .bmp mà thôi. Vậy còn đối với mấy file .jpg thì sao ?.
Như các bạn đã biết, WallPaper chỉ hộ trợ những file .bmp mà thôi, còn đối với các file .jpg thì người ta dùng cách sau :
Dùng 1 PictureBox load file .jpg
Dùng lệnh SavePicture() lưu hình trong Picture đó lại thành file .bmp
Vậy là xong, tiếp tục xử lý như bình thường …


:>

tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: T.Bảy 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 time
Been thanked: 10 time

Re: Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)

Gửi bàigửi bởi tindl88 » T.Năm 04/12/2008 10:05 am

Bon chen với anh Nobi chút :D
viewtopic.php?f=16&t=4039&p=24762#p24762
cứng nhắc...vớ vẩn

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 517 time

Re: Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Năm 04/12/2008 5:55 pm

Bài viết Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)
1- Function ChangeWallPaper thiếu ghi giá trị ImageFile vào Registry

Mã: Chọn hết

 1. WriteStringToRegistry HKEY_CURRENT_USER, "Control Panel\desktop", "Wallpaper", ImageFile

2- dòng 35 "TileWallpaper", "2" không đúng, phải thay "WallpaperStyle", "2"
3- Mặc dù đã bổ sung, có Restart mà sao Desktop WallPaper cứ trơ trơ nhỉ ? Hay máy tôi có khóa chức năng nào? Nhưng làm bằng tay thì OK!
NoBi chưa test mà dám phục vụ ! :D
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 517 time

Re: Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Năm 04/12/2008 9:51 pm

Mã: Chọn hết

 1. Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" _
 2. (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
 3. Dim ImagePath As String, WP As Byte
 4.  
 5. Private Sub Command1_Click()
 6. Call RegistryWallPaper("C:\BenTre.bmp", 0)  ' <-- WP: Center = 0, Tile = 1, Stretch = 2
 7. End Sub
 8.  
 9. Private Sub RegistryWallPaper(ImagePath$, WP%)  ' WP: Center = 0, Tile = 1, Stretch = 2
 10. Set objReg = GetObject("winmgmts:\root\default:StdRegProv")
 11. strKeyPath = "Control Panel\Desktop": strValueName = "Wallpaper": strValue = ImageFile
 12. objReg.SetStringValue &H80000001, strKeyPath, strValueName, strValue
 13.  
 14. strValueName = "TileWallpaper":  strValue = "1"
 15.     If WP = 1 Then
 16.         objReg.SetStringValue &H80000001, strKeyPath, strValueName, strValue
 17.     Else: strValue = "0"
 18.         objReg.SetStringValue &H80000001, strKeyPath, strValueName, strValue
 19.             strValueName = "WallpaperStyle": strValue = "0"
 20.             If WP = 0 Then objReg.SetStringValue &H80000001, strKeyPath, strValueName, strValue
 21.             If WP = 2 Then
 22.                 strValue = "2"
 23.                 objReg.SetStringValue &H80000001, strKeyPath, strValueName, strValue
 24.             End If
 25.     End If
 26. Call SystemParametersInfo(20, 0, ImagePath, 1)
 27. End Sub

Có tác dụng tức thì.
Thực ra thì đăng ký strValueName = "Wallpaper": strValue = ImageFile không quan trọng, sau khi tắt máy windows sẽ lưu giá trị nầy nên có thể bỏ
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 956
Ngày tham gia: T.Ba 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 52 time
Been thanked: 66 time
Liên hệ:

Re: Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)

Gửi bàigửi bởi NoBi » T.Sáu 05/12/2008 12:32 pm

Bài này mình lấy từ forum cũ qua (đã được kiểm duyệt bên đó) nên kg có test lại. Để xem lại nó sai chổ nào. :D
:>

Hình đại diện của người dùng
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 956
Ngày tham gia: T.Ba 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 52 time
Been thanked: 66 time
Liên hệ:

Re: Thay đổi hình nền ngoài desktop (Change WallPaper)

Gửi bàigửi bởi NoBi » T.Bảy 10/01/2009 11:19 am

Sao em copy code bài viết đầu tiên vào form chạy bình thường mà bác truongphu?. Em mới test lại trên windows XP chạy ok nè. Kỳ vậy ta?!.
:>


Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách