• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy thông tin CPU từ... Registry

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Lấy thông tin CPU từ... Registry

Postby clarkkent » Sun 14/12/2008 9:58 am

Thủ thuật: Lấy thông tin CPU từ... Registry
Tác giả: Nguyễn Trung Tín
Mô tả: Lấy thông tin CPU từ... Registry :D


Code: Select all

 1. Imports Microsoft.win32
 2.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 3.         Dim m_LM As RegistryKey
 4.         Dim m_HW As RegistryKey
 5.         Dim m_Des As RegistryKey
 6.         Dim m_System As RegistryKey
 7.         Dim m_CPU As RegistryKey
 8.         Dim m_Info As RegistryKey
 9.         m_LM = Registry.LocalMachine
 10.         m_HW = m_LM.OpenSubKey("HARDWARE")
 11.         m_Des = m_HW.OpenSubKey("DESCRIPTION")
 12.         m_System = m_Des.OpenSubKey("SYSTEM")
 13.         m_CPU = m_System.OpenSubKey("CentralProcessor")
 14.         m_Info = m_CPU.OpenSubKey("0")
 15.         MsgBox(m_Info.GetValue("VendorIdentifier") & vbCrLf & _
 16.        m_Info.GetValue("ProcessorNameString") & vbCrLf & _
 17.        m_Info.GetValue("Identifier") & vbCrLf & _
 18.        m_Info.GetValue("~Mhz") & "MHz")
 19.     End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

abida

Re: Lấy thông tin CPU từ... Registry

Postby abida » Thu 21/05/2009 2:03 pm

nói rõ cách sd em với ,

User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 times

Re: Lấy thông tin CPU từ... Registry

Postby tungcan5diop » Thu 21/05/2009 3:06 pm

abida wrote:nói rõ cách sd em với ,

tạo một Buuton...double click vào Button đó...
chèn đoạn code sau vào

Code: Select all

 1. Dim m_LM As RegistryKey
 2.         Dim m_HW As RegistryKey
 3.         Dim m_Des As RegistryKey
 4.         Dim m_System As RegistryKey
 5.         Dim m_CPU As RegistryKey
 6.         Dim m_Info As RegistryKey
 7.         m_LM = Registry.LocalMachine
 8.         m_HW = m_LM.OpenSubKey("HARDWARE")
 9.         m_Des = m_HW.OpenSubKey("DESCRIPTION")
 10.         m_System = m_Des.OpenSubKey("SYSTEM")
 11.         m_CPU = m_System.OpenSubKey("CentralProcessor")
 12.         m_Info = m_CPU.OpenSubKey("0")
 13.         MsgBox(m_Info.GetValue("VendorIdentifier") & vbCrLf & _
 14.        m_Info.GetValue("ProcessorNameString") & vbCrLf & _
 15.        m_Info.GetValue("Identifier") & vbCrLf & _
 16.        m_Info.GetValue("~Mhz") & "MHz")

nhớ Import thêm thư viện

Code: Select all

 1. Imports Microsoft.win32
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests