• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Postby onlysoft » Thu 12/03/2009 5:49 pm

Thủ thuật: Mỗi ngày một thủ thuật Visual Basic.NET
Tác giả: onlysoft
Mô tả: Đây là topic hướng dẫn học lập trình Visual Basic.NET qua các thủ thuật từ đơn giản đến nâng cao


Thủ thuật Visual Basic.NET
Lời mở đầu
Mở đầu cho topic này Only mong muốn đây không những là topic hướng dẫn cho các bạn đam mê học lập trình Visual Basic.NET mà còn là nơi để chúng ta trao đỗi những thủ thật mới hay và bổ ích trong lập trình Visual Basic.NET. Hy vọng tất cã các bạn sẽ giúp mình hoàn thành và tạo nên một topic thật hay bổ ích và hấp dẫn nhiều bạn đọc đến với http://www.caulacbovb.com và qua đó cho Only gửi lời chúc thành công của mình đến với tất cã các bạn đam mê tin học lập trình và hẳn các bạn sẽ tạo nên một sản phẩm điển tích gây ấn tượng và để lại niềm tự hào cho mình nói riêng và giới tin học trẻ Việt Nam nói chung.
Last edited by onlysoft on Sat 14/03/2009 5:52 pm, edited 1 time in total.


:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Tìm tên của người dùng hiện hành (Current User Name) :

Postby onlysoft » Thu 12/03/2009 5:51 pm

I - Thủ thuật Windows Operating System (Hệ điều hành Window)
Trước tiên bạn phải import namespace sau :

Code: Select all

 1.        Imports Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices

Và code như sau :

Code: Select all

 1.        Dim MyUser As New User()
 2.         Dim strUserName As String
 3.         strUserName = MyUser.Name

Và tên người dùng hiện hành được lưu trong biến strUserName chuổi trong biến là chuổi chứa tên máy tính (Computer Name) và tên người dùng hiện hành (Current User Name) được ngăn cách bởi ký tự "\" như vậy là bạn một mũi tên bắn được hai con chim, công việc còn lại bây giờ là tách hai tên đó ra và bạn nhận được cã tên máy tình và tên người dùng hiện hành, chúc thành công !
Cách ngắn gọn hơn (Đơn giản hóa) :

Code: Select all

 1.        Dim strUserName As String = My.User.Name

Với cách này thì bạn sử dụng đối tượng My để thao tác nhanh đến các namespace khác, chúng ta sẽ đi sâu vào đối tượng My trong các bài hướng dẫn tiếp theo.
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Tìm tên của máy tính (Computer Name) :

Postby onlysoft » Thu 12/03/2009 5:52 pm

Chúng ta có đoạn code như sau :

Code: Select all

 1.        Dim strComputerName As String = My.Computer.Name

Và kết quả bạn nhận được đó chính là tên máy tính được lưu trong biến strComputerName, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Lấy thông tin của máy tính (Computer Information) :

Postby onlysoft » Thu 12/03/2009 5:54 pm

Thông tin máy tính là các thông tin như tên của hệ thống, tên và phiên bản của hệ điều hành và các thông tin về bộ nhớ vv...
Trước tiên bạn phải import namespace sau :

Code: Select all

 1.        Imports Microsoft.VisualBasic.Devices

Và code như sau :

Code: Select all

 1.        Dim MyInfo As New ComputerInfo()
 2.         Dim strOSFullName, strOSPlatform, strOSVersion As String
 3.  
 4.         With MyInfo
 5.             strOSFullName = .OSFullName
 6.             strOSPlatform = .OSPlatform
 7.             strOSVersion = .OSVersion
 8.         End With

Giải thích : Sau khi khai báo biến thì các bạn có thể dễ dàng nhận được thông tin về máy tính rồi, đoạn code trên Only chỉ lấy về tên hệ thống, tên và phiên bản của hệ điều hành mà thôi, các thông tin còn lại các bạn cũng làm tương tự như vậy hoặc có thể đơn giản hóa bằng đối tượng My.Computer.Info, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Lấy thông tin của bàn phím (Keyboard Information)

Postby onlysoft » Sat 14/03/2009 5:56 pm

Bạn cần xác định xem các phim như Capslock có đang được kích hoạt hay không thì hãy sử dụng cách này :
Trước tiên bạn phải import namespace sau :

Code: Select all

 1.        Imports Microsoft.VisualBasic.Devices

Và code như sau :

Code: Select all

 1.        Dim MyKeyboard As New Keyboard()
 2.         Dim bolCapslock, bolNumLock, bolScrollLock As Boolean
 3.         With MyKeyboard
 4.             bolCapslock = .ScrollLock
 5.             bolNumLock = .NumLock
 6.             bolScrollLock = .ScrollLock
 7.         End With

Giải thích : Sau khi khai báo biến MyKeyboard thì các bạn có thể dễ dàng nhận được thông tin về máy tính rồi, đoạn code trên Only chỉ xác định ba phím, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Lấy thông tin của chuột (Mouse Information)

Postby onlysoft » Sat 14/03/2009 5:57 pm

Bạn cần nhận thông tin của chuộc máy tính, VD như kiểm tra xem chuột có nút lăn giửa hay không ta làm như sau :
Trước tiên bạn phải import namespace sau :

Code: Select all

 1.        Imports Microsoft.VisualBasic.Devices

Và code như sau :

Code: Select all

 1.        Dim MyMouse As New Mouse
 2.         Dim bolWheelExists As Boolean
 3.         bolWheelExists = MyMouse.WheelExists

Kiểu giá trịnh luận lý trã về chính là sự tồn tại của nút lăn giửa của chuột, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Lấy thông tin của màng hình (Screen Information)

Postby onlysoft » Sat 14/03/2009 5:59 pm

Thông tin của màng hình máy tính được cất trong đối tượng Screen chúng ta có ví dụ như sau :

Code: Select all

 1.        Dim strDeviceName As String
 2.         strDeviceName = Screen.PrimaryScreen.DeviceName

Ví dụ trên Only lấy tên thiết bị, các bạn hãy tự code và test hết các thuộc tính còn lại nhé, Hôm sau chúng ta sẽ học thêm các kỷ thuật nâng cao khác, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
vie87vn
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 150
Joined: Sat 05/04/2008 10:15 am
Location: Quán Đôi - Củ Chi
Been thanked: 2 times
Contact:

Re: Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Postby vie87vn » Mon 16/03/2009 11:39 am

Lấy thông tin của màng hình (Screen Information)

Hix, sai chính tả kìa. :-O

Code: Select all

 1. Dim bolCapslock, bolNumLock, bolScrollLock As Boolean

Code trên chỉ có 1 biến bolScrollLock là kiểu Boolean thôi, còn 2 biến kia là kiểu Var :P
Fix:

Code: Select all

 1. Dim bolCapslock as Boolean, bolNumLock as Boolean, bolScrollLock As Boolean


Code: Select all

 1. Dim strOSFullName, strOSPlatform, strOSVersion As String

Tương tự, chỉ có strOSVersion có kiểu là String thôi, nhưng sử dụng code trên không báo lỗi.
Fix:

Code: Select all

 1. Dim strOSFullName as String, strOSPlatform as String, strOSVersion As String


Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Hôm nay đã là thứ hai rồi mà chưa thấy bài chủ nhật đâu ;))
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Re: Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Postby onlysoft » Tue 17/03/2009 5:35 pm

Cảm ơn ý kiến đóng gióp của các bạn, Only có chút nhầm lẫn ! :) Nào hôm nay chúng ta sẽ tiếp túc nhé !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Lấy thông tin của hệ thống (System Information) :

Postby onlysoft » Tue 17/03/2009 5:44 pm

Chúng ta có một đối tượng cung cấp tất cã các thông tin về hệ thống đó là : SystemInformation
Ví dụ như sau :

Code: Select all

 1.        Dim size As Size = SystemInformation.IconSize
 2.         Dim spacingSize As Size = SystemInformation.IconSpacingSize
 3.         Dim horizontalSpace As Integer = SystemInformation.IconHorizontalSpacing
 4.         Dim verticalSpace As Integer = SystemInformation.IconVerticalSpacing

Giải thích : Đoạn code trên xác định kích thước của Icon, và rất nhiều những thuộc tính khác nữa, tuy nhiên Only chỉ hướng dẫn các bạn bằng ví dụ đơn giản và các bạn phải tự code để tìm hiểu thêm và biết hết các thuộc tính mà đối tượng đó cung cấp, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Sử dụng một số biểu tượng của hệ thống (System Icons) :

Postby onlysoft » Tue 17/03/2009 5:46 pm

Đôi lúc bạn cần sử dụng các biểu tượng của hệ thống như : Thông báo, Lỗi, Cảnh báo và Câu hỏi vv... Netframework cung cấp cho chúng ta một đối tượng đó là SystemIcons để các bạn sử dụng các biểu tượng đó bằng chính các thuộc tính mà đối tượng này cung cấp
Đoạn code sau đây là một ví dụ :

Code: Select all

 1.        Dim icoNew As Icon
 2.         icoNew = SystemIcons.Warning

Đoạn code trên Only lấy biểu tượng cảnh báo của hệ thống lưu vào biến IcoNew, vậy là các bạn có thể sử dụng lại các biểu tượng của hệ thống rồi đó, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Xác định màu sắc từ một chuổi tên màu (Color Name) :

Postby onlysoft » Tue 17/03/2009 5:48 pm

Bạn đang làm một chương trình đọc các giá trị từ một nguồn tài nguyên nào đó và có đoạn kịch bản thay đổi màu sắc của một đối tượng nào đó mà giá trị truyền vào lại là một chuổi là tên của màu sắc đó VD : Blue thì bạn phải làm sao ? Thật đơn giản vì NetFramework cung cấp cho các bạn cách như sau :

Code: Select all

 1.        Dim strColorName As String = "Blue"
 2.         Dim clrBackground As Color
 3.         clrBackground = Color.FromName(strColorName)

Như vậy là bạn đã biết cách xác định màu từ một chuổi tên màu rồi đấy nhé, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Lấy đường dẩn của các thư mục đặc biệt

Postby onlysoft » Tue 24/03/2009 6:03 pm

Bạn đang thắt mắc không biết thư mục Desktop hay các thư mục đặc biệt khác có đường dẫn như thế nào thì Only có cách sau cho bạn, chú ý với các hệ điều hành khác thì sẽ nhận được kết quả đường dẫn của hệ điều hành đó, vì vậy các bạn cứ yên tâm.

Code: Select all

 1.        Dim strDesktop As String
 2.         strDesktop = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop)
Đoạn code trên Only lấy đường dẩn của thư mục Desktop, còn các thư mục khác các bạn hãy tự code để biết thêm nhé, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Load Assembly lúc chạy

Postby onlysoft » Tue 24/03/2009 6:05 pm

I - Thủ thuật Application, Compling, Resources and Settings (Ứng dụng, biên dịch, tài nguyên và thiết lập)
Load Assembly lúc chạy
Trước tiên bạn phải import namespace sau :

Code: Select all

 1.        Imports System.Reflection
Đoạn code sau đây là một ví dụ :

Code: Select all

 1. Assembly.LoadFile("C:\Folder\AssemblyName.dll")
Đoạn code load DLL AssemblyName.dll trong thư mục C:\Folder chúc các bạn thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Tạo con trỏ mới từ Assembly

Postby onlysoft » Tue 24/03/2009 6:07 pm

Đôi lúc bạn chán ngáy với các con trỏ mặc định của Windows thì Only có cách sau cho bạn đở nhàm chán và làm cho chương trình của mình sinh động hơn.
Trước tiên bạn phải import namespace sau :

Code: Select all

 1.        Imports System.Reflection
Đoạn code sau đây là một ví dụ :

Code: Select all

 1.        Dim newCursor As New Cursor(My.Resources.ResourceManager.GetStream("CursorResourceName"))
 2.         Me.Cursor = newCursor

Như vậy là thoáng cái các bạn có thể tự tạo cho chương trình của mình những con trỏ theo ý thích rồi đấy, chúc thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Tìm các tên của các tài nguyên trong Assembly

Postby onlysoft » Tue 24/03/2009 6:08 pm

Bạn có tò mò muốn biết tên các tài nguyên kiểu mạnh được biên dịch cùng với chương trình của bạn hay không ? Only có cách sau sẽ gây thích thú cho các bạn.
Trước tiên bạn phải import namespace sau :

Code: Select all

 1.        Imports System.Reflection
Đoạn code sau đây là một ví dụ :

Code: Select all

 1.        Dim executingAssembly As Assembly
 2.         executingAssembly = Assembly.GetExecutingAssembly()
 3.         Dim resources() As String = executingAssembly.GetManifestResourceNames

Tên của các tài nguyên giấu trong ứng dụng được lưu trong biến resources chúc các bạn thành công !
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

User avatar
khaihuyentg
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Sun 14/06/2009 10:36 pm
Location: Vùng Đất Chín Rồng
Has thanked: 3 times
Contact:

Re: Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Postby khaihuyentg » Tue 16/06/2009 5:52 pm

Minh hỏi các pác dừng chưởi nhé !
Assembly là gì ? Chức năng , công dụng ???
>:P :))

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Postby vo_minhdat2007 » Tue 16/06/2009 6:00 pm

Assembly còn tuỳ thuộc vào cách bạn nói nữa. Ví dụ .NET Assembly. Ngoài ra còn có ngôn ngữ Assembly

User avatar
DiemLTT
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 110
Joined: Tue 17/02/2009 9:37 am
Been thanked: 4 times
Contact:

Re: Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Postby DiemLTT » Tue 16/06/2009 9:01 pm

.Net Assembly thì chị chưa bit, chứ ngôn ngữ Assembly là một ác mộng !, hjc, để qua đc môn này mình p đau khổ bit chừng nào.
Tách cafe lần đầu tiên em uống
Quên khuấy đường nghe đắng ngắt niềm đau......

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: Mỗi ngày một Thủ thuật Visual Basic.NET

Postby hoangthu1974 » Tue 16/06/2009 11:29 pm

khaihuyentg wrote:Minh hỏi các pác dừng chưởi nhé !
Assembly là gì ? Chức năng , công dụng ???
>:P :))

Assembly là các thư viện dành cho lập trình trong VB.NET nó chính là các thư viện động (dll) hoặc tập tin khả thi (exe) chia sẻ (sửa bởi vo_minhdat2007 - nguyên gốc chia xẻ) được với các ngôn ngữ lập trình biên dịch trên mã máy, nhúng được vào bên trong file khả thi (exe) của VB.NET.

DiemLTT wrote:.Net Assembly thì chị chưa bit, chứ ngôn ngữ Assembly là một ác mộng !, hjc, để qua đc môn này mình p đau khổ bit chừng nào.

Ai bảo lười học còn kêu nữa.
Last edited by hoangthu1974 on Wed 17/06/2009 8:53 am, edited 2 times in total.


Return to “[.NET] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest