• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Class Kết nối CSDL cho VB6

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
Hình đại diện của người dùng
Sweet Love
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 159
Ngày tham gia: T.Bảy 06/06/2009 1:37 pm
Đến từ: Xuân Dương - Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị
Liên hệ:

Class Kết nối CSDL cho VB6

Gửi bàigửi bởi Sweet Love » T.Bảy 08/08/2009 11:20 am

Thủ thuật: Class Kết nối CSDL cho VB6
Tác giả: Nguyễn Xuân Khánh - Sweet Love
Mô tả: Dùng cho các chương trình bằng VB6

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2.  
 3. ' References Microsoft DAO 3.51
 4.  
 5. Private db As Database
 6. Private rs As Recordset
 7. Private m_strSQL, m_dbName As String
 8. Private IsOK As Boolean
 9.  
 10. Property Let SQLString(ByVal strSQL As String)
 11.     m_strSQL = strSQL
 12. End Property
 13.  
 14. Property Get SQLString() As String
 15.     SQLString = m_strSQL
 16. End Property
 17.  
 18. Property Let DatabaseName(ByVal Path As String)
 19.     m_dbName = Path
 20. End Property
 21.  
 22. Property Get DatabaseName() As String
 23.     DatabaseName = m_dbName
 24. End Property
 25.  
 26. Property Get IsSuccess() As Boolean
 27.     IsSuccess = IsOK
 28. End Property
 29.  
 30. Public Function OpenDB() As Boolean
 31. On Error Resume Next
 32.     If Dir(m_dbName) <> "" Then
 33.         Set db = OpenDatabase(m_dbName)
 34.         If Not Err Then IsOK = True
 35.     Else
 36.         IsOK = False
 37.     End If
 38.     OpenDB = IsOK
 39. End Function
 40.  
 41. Public Function GetData() As Recordset
 42. On Error Resume Next
 43.     Dim i As Integer
 44.     If IsOK Then
 45.         Set rs = db.OpenRecordset(m_strSQL)
 46.         i = 0
 47.         If Not Err Then
 48.             Do While Not rs.EOF
 49.                 GetData.Fields.Append rs(i)
 50.                 i = i + 1
 51.             Loop
 52.         End If
 53.     End If
 54. End Function
 55.  
 56. Public Function SetData() As Boolean
 57. On Error Resume Next
 58.     If IsOK Then
 59.         db.Execute m_strSQL
 60.         If Not Err Then SetData = True
 61.         If Err Then SetData = False
 62.     Else
 63.         SetData = False
 64.     End If
 65. End Function

Mấy bác Test thử coi đúng hay sai (:|


Nguyễn Xuân Khánh
Lớp 11B1 trường THPT Nguyễn Huệ thị xã Quảng Trị

Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách