• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

MsgBox Unicode

Các ví dụ nho nhỏ và những thứ linh tinh không thuộc nhóm nào
User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

MsgBox Unicode

Postby NoBi » Mon 17/08/2009 5:18 pm

Tên chương trình: MsgBox Unicode
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: MessageBox hổ trợ Unicode

Attachments
MsgBoxUnicode.rar
(30.96 KiB) Downloaded 2652 times


:>

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Re: MsgBox Unicode

Postby truongphu » Mon 17/08/2009 6:32 pm

Cái nầy gọi là gom về một mối:

Hỏi về tiếng Việt Unicode trong MsgBox (Yes, No)
gửi bởi T7 » T.Sáu 03/10/2008 3:38 pm


download/file.php?id=2582

Re: VB6 - Hỏi về tiếng Việt Unicode trong MsgBox (Yes, No)
gửi bởi DQHung » T.Sáu 03/10/2008 3:34 pm


viewtopic.php?f=7&t=3501&p=21840&hilit=+mMsg#p21814

Tieng viêt titlebar 3
(bản thu gọn tối đa)
Attachments
Tieng viêt titlebar 3.rar
(2.17 KiB) Downloaded 1030 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Re: MsgBox Unicode

Postby truongphu » Tue 18/08/2009 10:32 am

* Một số code tiếng Việt title windows có thể ngắn hơn, tuy nhiên chúng KHÔNG thể hiện tốt ở WinXP Classic hay Win8x
* Code trên, đúng là Taskbar mất chữ, nhưng title windows thể hiện bất kỳ phiên bản nào từ WinXP trở xuống. Windows Trở lên chưa có điều kiện test
* Với 2 điều kiện trên thì code trên là khá ngắn (nhất). Có điều do tôi lượt bỏ nhiều nên khi chạy, thay vì 1 hWnd, chúng có đến 2 hWnd (không sao)

Bạn Clarkkent chú ý thử khi dùng chế độ classic xem, mà đây là dạng nhiều người dùng vì quen thuộc và nhẹ máy
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

minhbien
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Wed 15/09/2010 10:31 am

Re: MsgBox Unicode

Postby minhbien » Tue 09/11/2010 3:17 pm

thanks mọi người nhiều lắm...

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: MsgBox Unicode

Postby boy1234 » Sat 13/10/2012 10:51 am

không thể đánh chữ đ trực tiếp được. Tất nhiên phải dùng qua 1 hàm chuyển thành chữ unicode ví dụ đánh kiểu VNI thì đánh d9 và bỏ nó vào 1 hàm chuyển thành chữ unicode - ToUni(d9) => đ

 1. Public Function ToUni(str$) As String
 2.     Dim ansi$, UNI$, i&, sTem$, sUni$, arrUNI() As String
 3.     ansi = "a1|a2|a3|a4|a5|a6|a8|a61a62a63a64a65a81a82a83a84a85A1|A2|A3|A4|A5|A6|A8|A61A62A63A64A65A81A82A83A84A85e1|e2|e3|e4|e5|e6|e61e62e63e64e65E1|E2|E3|E4|E5|E6|E61E62E63E64E65i1|i2|i3|i4|i5|I1|I2|I3|I4|I5|o1|o2|o3|o4|o5|o6|o7|o61o62o63o64o65o71o72o73o74o75O1|O2|O3|O4|O5|O6|O7|O61O62O63O64O65O71O72O73O74O75u1|u2|u3|u4|u5|u7|u71u72u73u74u75U1|U2|U3|U4|U5|U7|U71U72U73U74U75y1|y2|y3|y4|y5|Y1|Y2|Y3|Y4|Y5|d9|D9|"
 4.     UNI = "E1,E0,1EA3,E3,1EA1,E2,103,1EA5,1EA7,1EA9,1EAB,1EAD,1EAF,1EB1,1EB3,1EB5,1EB7,C1,C0,1EA2,C3,1EA0,C2,102,1EA4,1EA6,1EA8,1EAA,1EAC,1EAE,1EB0,1EB2,1EB4,1EB6,E9,E8,1EBB,1EBD,1EB9,EA,1EBF,1EC1,1EC3,1EC5,1EC7,C9,C8,1EBA,1EBC,1EB8,CA,1EBE,1EC0,1EC2,1EC4,1EC6,ED,EC,1EC9,129,1ECB,CD,CC,1EC8,128,1ECA,F3,F2,1ECF,F5,1ECD,F4,1A1,1ED1,1ED3,1ED5,1ED7,1ED9,1EDB,1EDD,1EDF,1EE1,1EE3,D3,D2,1ECE,D5,1ECC,D4,1A0,1ED0,1ED2,1ED4,1ED6,1ED8,1EDA,1EDC,1EDE,1EE0,1EE2,FA,F9,1EE7,169,1EE5,1B0,1EE9,1EEB,1EED,1EEF,1EF1,DA,D9,1EE6,168,1EE4,1AF,1EE8,1EEA,1EEC,1EEE,1EF0,FD,1EF3,1EF7,1EF9,1EF5,DD,1EF2,1EF6,1EF8,1EF4,111,110"
 5.     arrUNI = Split(UNI, ",")
 6.  
 7.     For i = 1 To Len(str)
 8.         If IsNumeric(Mid(str, i + 1, 1)) = False Then
 9.             sUni = sUni & Mid(str, i, 1)
 10.         Else
 11.             sTem = IIf(IsNumeric(Mid(str, i + 2, 1)), Mid(str, i, 3), Mid(str, i, 2))
 12.             i = i + IIf(IsNumeric(Mid(str, i + 2, 1)), 2, 1)
 13.             If InStr(ansi, sTem) > 0 Then sTem = ChrW("&h" & arrUNI(InStr(ansi, sTem) \ 3))
 14.             sUni = sUni & sTem
 15.         End If
 16.     Next
 17.     ToUni = sUni
 18. End Function
 19.  
Dạo này nghiện honda SS50


Return to “[VB] Mã nguồn linh tinh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests