• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Convert từ xml sang mdb (Access file)

Các ví dụ nho nhỏ và những thứ linh tinh không thuộc nhóm nào
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Convert từ xml sang mdb (Access file)

Postby truongphu » Thu 29/10/2009 10:51 am

Tên chương trình: Convert từ xml sang mdb (Access file)
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: truongphu
Chức năng: Convert từ xml sang mdb (Access file)


Tôi vốn không để ý file XML, tình cờ đọc bài của NoBi cùng tên: Project kèm 415.43KB và Đã tải về 34079 lần! khiếp (Mục Mã nguồn\Net\Tiện ích)
Hơi nóng mặt, tôi vội lấy các function cũ ( access qua Excel và Excel qua Access), bôi bôi xóa xóa để tặng các bạn một sub chuyển XML sang Access với code gọn vô cùng
Tặng riêng NoBi, 2 function trước NoBi đọc rồi! :D

Code: Select all

 1.  
 2. Private Sub XML2Access(XMLPath As String, AccessPath As String)
 3. If Dir(AccessPath) <> Empty Then GoTo 4
 4. If Dir(XMLPath) = Empty Then GoTo 5
 5. Set ObjCon = CreateObject("ADOX.Catalog")
 6. ObjCon.Create "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" & AccessPath
 7. Set ObjCon = Nothing
 8. Const acAppendData = 2
 9. Set objAccess = CreateObject("Access.Application")
 10. objAccess.OpenCurrentDatabase AccessPath
 11. objAccess.ImportXML XMLPath, acAppendData
 12. MsgBox "Ðã Xong"
 13. Exit Sub
 14. 4: MsgBox "Ðã Có file " & AccessPath
 15. Exit Sub
 16. 5: MsgBox "Thiê'u file " & XMLPath
 17. End Sub
 18.  
 19. Private Sub Command1_Click()
 20. XML2Access App.Path & "\nhom.xml", App.Path & "\NewDB.MDB"
 21. End Sub


Ghi chú: Nếu các bạn phát hiện thiếu sót, xin cứ viết bổ sung thêm
Sau đây là Project, kèm file Nhom.XML để test
Attachments
XML to Access.rar
(2.33 KiB) Downloaded 906 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: Convert từ xml sang mdb (Access file)

Postby NoBi » Thu 29/10/2009 11:45 pm

Cám ơn bác truongphu nhiều. Bác kiên nhẫn học hỏi, nghiên cứu để giờ giỏi nhất forum rồi đấy. :)
Thật ra cái này là dựa vào thư viện có sẳn của Access, không khó nhưng hầu như ít người để ý tới. Cái này chỉ có khuyết điểm là yêu cầu máy phải có cài Access, ngoài ra thì không còn biết ý kiến gì hơn.
:>

ngocvinh
Guru
Guru
Posts: 701
Joined: Wed 23/04/2008 8:14 am
Location: Biên Hòa Đồng Nai
Been thanked: 113 times

Re: Convert từ xml sang mdb (Access file)

Postby ngocvinh » Sun 07/02/2010 8:49 am

[vbnet]
[code][/code]Public Sub XML2Access(ByVal XMLPath As String, ByVal AccessPath As String)
Try
Dim ObjCon = CreateObject("ADOX.Catalog")
ObjCon.Create("Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" & AccessPath)
ObjCon = Nothing
Const acAppendData = 2
Dim objAccess = CreateObject("Access.Application")
objAccess.OpenCurrentDatabase(AccessPath)
objAccess.ImportXML(XMLPath, acAppendData)
MsgBox("Data convert is complete")
Exit Sub
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try

End Sub

[/vbnet]
Code này không những chạy trong vb6 mà chạy luôn trong vb.net 2005 .Edit code lại còn ngắn hơn bác Trương Phú 1 tí
.NET


Return to “[VB] Mã nguồn linh tinh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests