Đã tìm thấy 60 kết quả

by ncxn
Thứ 6 27/12/2019 1:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách change backcolor 1 row trong datagridview khi dữ liệu trùng lặp
Trả lời: 2
Xem: 1583

Re: Hỏi cách change backcolor 1 row trong datagridview khi dữ liệu trùng lặp

Tưởng tượng mà check từng dòng , từng cột so với tập hợp còn lại thấy vãi chưởng rồi, nên tốt nhất bỏ ý tưởng này cho rồi. Ví dụ muốn check trùng dữ liệu của row 1 thì phải chạy vòng lặp 1 vs (n-1) row còn lại, đấy là chỉ column chứ m column thì còn vãi chưởng nữa, keke. ----------- Đấy là cách cơ b...
by ncxn
Thứ 6 20/12/2019 9:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách Click button 1 lần đưa vào database nhiều dòng dữ liệu
Trả lời: 6
Xem: 1848

Re: Hỏi cách Click button 1 lần đưa vào database nhiều dòng dữ liệu

Mỗi dòng insert 1 lần nhé -> đấy là cách cơ bản nhất.
by ncxn
Thứ 6 20/12/2019 9:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo
Trả lời: 4
Xem: 1967

Re: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo

Vãi, tưởng mấy triệu dòng cơ.
50 chục dòng mà lag thì vứt cái máy.
by ncxn
Thứ 4 11/12/2019 3:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo
Trả lời: 4
Xem: 1967

Re: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo

Bao nhiêu dòng? nếu nhiều dòng thì phải tách ra.
Hoặc dùng http://objectlistview.sourceforge.net/cs/index.html
by ncxn
Thứ 7 16/11/2019 10:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mem mới hỏi về Focus của Form ạ
Trả lời: 2
Xem: 1316

Re: Mem mới hỏi về Focus của Form ạ

Cái đó không thuộc phạm trù của lập trình winform nữa mà window API nhé.
Tìm theo từ khóa change active window by API là có.
by ncxn
Thứ 5 31/10/2019 2:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ
Trả lời: 1
Xem: 1518

Re: Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ

mở datasource lên xem có field "MASV" , nếu có thì dùng method find cho nhanh:

Dim index as int32 = bdsSV.find("MASV", txtMANGANG.text) ' mà chỗ này sao so "MASV" vs "MANGANH"?
bdsSV.Position= index
by ncxn
Thứ 2 21/10/2019 11:16 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)
Trả lời: 3
Xem: 2855

Re: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)

Thấy có gì đó sai sai.

Chỉ riêng mã hàng từ A(n)-> B(n)-> C(n) đã mệt rồi, chưa nó nó transform data

Dữ liệu mẫu nên post lên trang này:

http://sqlfiddle.com/#!18/b9080/1
by ncxn
Thứ 6 04/10/2019 10:18 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access
Trả lời: 3
Xem: 2394

Re: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Thì xóa khúc trên thôi , cuối cùng nó còn: [vbnet] Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Dim db As Database Dim rs As Recordset Set db = CurrentDb Set rs= db.OpenRecordset("HETHONG") DoCmd.Maximize dvcq = rs!dvcq dvcq2 = rs!dvcq dv = rs!tenDV dv2 = rs!tenDV thtr = rs!thutruong End Sub [...
by ncxn
Thứ 2 16/09/2019 9:47 am
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Trả lời: 4
Xem: 2508

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Lúc được lúc không thì có ông thần nào debug được.

Nếu bạn quản lý (IT admin system) thì khuyên bạn tìm hiểu ISA server + window server + domain server
by ncxn
Thứ 6 13/09/2019 12:01 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Trả lời: 4
Xem: 2508

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Cái này có nhiều nguyên nhân lắm
Ví dụ: khách subnet mask, dns, network, cơ chế cấp phát DHCP , WAN model config, model ip range ...
by ncxn
Thứ 5 29/08/2019 8:24 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hỗ trợ chạy code tải về
Trả lời: 1
Xem: 2240

Re: Xin hỗ trợ chạy code tải về

Mở file app.config lên mà đổi kết nối.
by ncxn
Thứ 3 13/08/2019 9:48 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL
Trả lời: 2
Xem: 4380

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Bạn phải biết logic của ý tưởng bạn là gì; Ví dụ: người tìm muốn người có tên x và địa chỉ y -> thì nó có bao nhiêu trường hợp? or, and, and also , đấy là mới có 2 trường chứ nó là vài chục trường thì logic nó rất thảm. Đấy là phía người dùng -------- Về phần backend, không ai đi lập trình mà cho se...
by ncxn
Thứ 5 01/08/2019 10:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Trả lời: 4
Xem: 3216

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

Làm gì có chức nào sửa lỗi?
by ncxn
Thứ 3 30/07/2019 10:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Trả lời: 4
Xem: 3216

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

là muốn làm gì vậy?
Ý là Compact and Repair Access Database?

https://www.codeproject.com/Articles/77 ... -C-and-lat

Quay về tìm kiếm nâng cao