Lấy thông tin thời tiết trên MSN

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Điều hành viên: vietluyen

Đăng trả lời
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: Thứ 7 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Lấy thông tin thời tiết trên MSN

Gửi bài by tindl88 »

Thủ thuật: Lấy thông tin thời tiết trên MSN
Tác giả: anduongvn, mod: tindl88
Mô tả: Lấy thông tin thời tiết trên MSN
Add vào 2 control Literal với tên ltrCurrentWeather và ltrForecastWeather
 1.    
 2. using System.Data;
 3. using System.Net;
 4.  
 5. public void ViewWeather() {
 6.         HttpWebRequest weatherRequest;
 7.         HttpWebResponse weatherRespone = null;
 8.         DataSet dsWeather;
 9.         try {
 10.             weatherRequest= (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http//weather.msn.com/RSS.aspx?wealoca ... greetype=C");
 11.             weatherRespone = (HttpWebResponse)weatherRequest.GetResponse();
 12.             dsWeather = new DataSet();
 13.             dsWeather.ReadXml(weatherRespone.GetResponseStream());
 14.             dsWeather.WriteXml("C\\tin.xml"); //Mở tập tin này để xem cấu trúc file XML
 15.             string T1;
 16.             string T2;
 17.             T1 = dsWeather.Tables["item"].Rows[0]["description"].ToString();
 18.             T2 = dsWeather.Tables["item"].Rows[1]["description"].ToString();
 19.             dsWeather.Clear();
 20.             this.ltrCurrentWeather.Text = (T1.Substring(0, T1.LastIndexOf("<br />")).Replace(". ", "<br />") + "</p>");
 21.             this.ltrForecastWeather.Text = T2.Substring(0, (T2.IndexOf("</p>") + 4));
 22.             dsWeather.Dispose();
 23.         }
 24.         catch (Exception ex) {
 25.             // xu ly loi
 26.         }
 27.     }

VMXX0029 là mã thời tiết của Nha Trang, các bạn thay lại theo từng vùng khác nhau.(http://weather.msn.com/sitemap.aspx?wea ... ns=Vietnam)
cứng nhắc...vớ vẩn
Đăng trả lời

Quay về