Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN (Mới)

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Điều hành viên: vietluyen

Đăng trả lời
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: Thứ 7 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN (Mới)

Gửi bài by tindl88 »

Tên bài viết: Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Lấy thông tin thời tiết của các tỉnh thành từ MSN
Tạo project mới, dán đoạn code này vào -> F5.

 1. using System;
 2. using System.Web;
 3. using System.Xml;
 4. public partial class _Default  System.Web.UI.Page
 5. {
 6.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 7.     {
 8.         string[] locationID = new string[] { "VMXX0002","VMXX0031","VMXX0004","VMXX0020","VMXX0028","VMXX0027","VMXX0005","VMXX0008","VMXX0009","VMXX0023","VMXX0019","VMXX0010","VMXX0011","VMXX0012","VMXX0014","VMXX0015","VMXX0016","VMXX0017","VMXX0018","VMXX0025","VMXX0026","VMXX0032","VMXX0029","VMXX0007" };
 9.         string _strResult = string.Empty;
 10.         foreach (string item in locationID)
 11.         {
 12.             string _URL = "http//weather.msn.com/data.aspx?wealocations=wc" + item + "&weadegreetype=C";
 13.             XmlTextReader xmlreader = new XmlTextReader(_URL);
 14.             _strResult += "<li>";
 15.             while (xmlreader.Read())
 16.             {
 17.                 if ((xmlreader.NodeType == XmlNodeType.Element) && (xmlreader.Name == "current"))
 18.                 {
 19.                     xmlreader.MoveToAttribute("skycode"); _strResult += "<img src='http//blst.msn.com/as/wea3/i/en-us/law/" + xmlreader.Value + ".gif'/>";
 20.                     xmlreader.MoveToAttribute("temperature"); _strResult += xmlreader.Value + "<sup>o</sup>C";
 21.                     xmlreader.MoveToAttribute("observationpoint"); _strResult += xmlreader.Value;
 22.                 }
 23.             }
 24.             _strResult += "</li>";
 25.         }
 26.         Response.Write( _strResult);
 27.     }
 28. }
Đăng trả lời

Quay về