Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by truongphu »

tieulongnu_young đã viết:Theo như anh nói, em sẽ tạo một danh sách dùng để trộn thư bằng access, trong đó có trường hình ảnh, phải không ạ?
Tôi đã thử lại nhiều cách: có hay không có placehold, vẫn không thành công khi merge mail.
Thành thật xin lỗi cô tieulongnu_young

Để bù lại:

cách 1:
http://wordnut.hubpages.com/hub/IncludePicture

Nội dung trong trang web nầy: Insert 1 file ảnh: trước khi nhấn Insert, hãy nhấn nhẹ bên góc phải của nút và chọn Link to File

Các file hình để trong một folder, tên file trùng với dữ liệu của một field, ví dụ field DiaDiem
Hình chèn liên kết sẽ hiện lên. Nhấn Alt + F9 để chuyển qua chế độ code, sẽ thấy: vd
{ INCLUDEPICTURE "D:\\My Documents\\My Pictures\\Hinh Ve Tinh\\Nha Phu.BMP" \* MERGEFORMAT \d }

Trong câu trên, rõ ràng file Nha Phu.BMP đã được chọn, hãy thay Nha Phu với { MERGEFIELD "DiaDiem" }, sẽ thành:
{ INCLUDEPICTURE "D:\\My Documents\\My Pictures\\Hinh Ve Tinh\\{ MERGEFIELD "DiaDiem" }.BMP" \* MERGEFORMAT \d }

Nhấn lại Alt + F9 để trớ lại nhìn bình thường
các bước mail merge như cũ. Sau đó sẽ kiểm tra được (preview) hình có thay đổi hay không...
Xong nhớ xuất ra file

cách 2:
http://www.smallbusinesscomputing.com/b ... etters.htm

Thấy hướng dẫn trên Word 2003, Mục Select document type, chọn E-mail messagge thay vì Letters, nhưng chả hiểu sao Word trên máy tôi không có, có lẽ do không cài outlook...

cách 3: Tôi đã test êm:
office.microsoft.com/en-us/publisher-help/merge-pictures-into-a-publication-HP001038506.aspx

Nội dung là yêu cầu cài thêm Publisher. Tôi đã cài bổ sung Pub 2003 trong bộ O 2003
Trong nầy, khi gọi mail ra, chọn mail merge
Trong file CSDL, có field ghi path của hình ảnh, chỉ cần Path là đủ
Khi chèn Field nầy vào file, phải nhấn nhẹ nút bên phải để chọn chế độ bên dưới: Insert As Picture

và thế là OK.

Chúc cô nàng thành công.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
tieulongnu_young
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 4 18/08/2010 3:58 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by tieulongnu_young »

Cám ơn anh Trường Phú đã hướng dẫn tận tình, em đã làm theo cách 1 của anh và tham khảo thêm đương link anh gửi, nhưng không hiểu sao mọi bước em làm đều đúng nhưng hình ảnh vẫn không thay đổi đươc, em đã làm đúng theo từng chi tiết của hướng dẫn, nhờ anh tư vấn giúp em xem nên làm thế nào đây anh ơi./.
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by truongphu »

o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
wan
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 2 17/10/2011 10:51 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by wan »

A có thể giúp e tạo macro chuyển đổi font smallcap trong word được không. E có 1 từ có font small cap, vì font small cap nó Hoa lớn ở từ đầu tiên và nhỏ ở từ thứ 2 trở đi. Giờ e muốn chèn 1 thẻ cho các từ phía sau. VD chữ: HHHHH là font small cap. Giờ e muốn chèn như sau: H<sc>HHHH</sc>. A có thể tạo giúp e macro chuyển đổi như trên được không. E cám ơn!
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by truongphu »

wan đã viết:giúp e tạo macro chuyển đổi font smallcap trong word được không
Chưa rõ bạn muốn đổi font gì
wan đã viết:muốn chèn 1 thẻ cho các từ phía sau. VD chữ: HHHHH là font small cap. Giờ e muốn chèn như sau: H<sc>HHHH</sc>.
Đấy là tìm và thay thông thường. Các code tìm và thay ở các trang trước. Code tìm và thay không lệ thuộc kiểu font!
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
anhcau
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 7 06/07/2013 1:18 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by anhcau »

Lính mới đây!

Đóng góp bài sưu tầm tý cho xôm tụ; vì ngu dốt nên cứ dùng của người khác làm ra rồi đem ra giới thiệu cho ace. Thông cảm nhé.
Có cái bài tìm từ trong file word, xin giới thiệu. Ở đây nó sẽ tìm từ và đưa ra số lượng từ đó.
Có điều nó chỉ tìm được Tiếng Anh, còn dạng Unicode như TViet thì mình thấy nó tìm không được. Không hiểu có ai cải tiến được không?


Đây là lời giới thiệu
As you are analyzing your documents, you may wonder if there is a way to create a count of the number of words in the document. Unfortunately, Word doesn't include such a feature, but there are a couple of things you can do.

First, if you want to know the number of times a specific word or phrase is used, you can follow these steps:

Press Ctrl+H to display the Replace tab of the Find and Replace dialog box.

Figure 1. The Replace tab of the Find and Replace dialog box.
In the Find What box, enter the word or phrase you want counted.
In the Replace With box, enter ^&. This character sequence tells Word that you want to replace what you find with whatever you placed in the Find What box. (In other words, you are replacing the word or phrase with itself.)
If you are searching for individual words, make sure you click the Find Whole Words Only check box.
Click on Replace All. Word makes the replacements and shows you how many instances it replaced. That is the number you want.

This approach works great if you just have one or two words or phrases you want to know about. You can automate the process a bit by using a macro to search through the document and count for you. The following macro prompts the user for a word, and then counts the number of times that word appears in the document. It will continue to ask for another word until the user clicks on the Cancel button.


Mã: Chọn tất cả

Sub FindWords()
  Dim sResponse As String
  Dim iCount As Integer

  ' Input different words until the user clicks cancel
  Do
    ' Identify the word to count
    sResponse = InputBox( _
     Prompt:="What word do you want to count?", _
     Title:="Count Words", Default:="")
  
    If sResponse > "" Then
      ' Set the counter to zero for each loop
      iCount = 0
      Application.ScreenUpdating = False
      With Selection
        .HomeKey Unit:=wdStory
        With .Find
          .ClearFormatting
          .Text = sResponse
          ' Loop until Word can no longer
          ' find the search string and
          ' count each instance
          Do While .Execute
            iCount = iCount + 1
            Selection.MoveRight
          Loop
        End With
        ' show the number of occurences
        MsgBox sResponse & " appears " & iCount & " times"
      End With
      Application.ScreenUpdating = True
    End If
  Loop While sResponse <> ""
End Sub
anhcau
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 7 06/07/2013 1:18 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by anhcau »

[sưu tầm tiếp]
Còn đây là nó tìm từng từ một và thống kê số lượng từ. Rồi đưa ra 1 file word. Mình đã thử 1 lần và nó tìm được và đưa ra nhưng toàn là chữ thường thôi, chưa kiểm tra hết các trường hợp. Nó đưa ra được cả từ Unicode. Mời ace cần cải tiến hay tham khảo thì cứ tùy nghi.


If you want to determine all the unique words in a document, along with how many times each of them appears in the document, then a different approach is needed. The following VBA macro will do just that.

Mã: Chọn tất cả

Sub WordFrequency()
  Const maxwords = 9000     'Maximum unique words allowed
  Dim SingleWord As String    'Raw word pulled from doc
  Dim Words(maxwords) As String 'Array to hold unique words
  Dim Freq(maxwords) As Integer 'Frequency counter for unique words
  Dim WordNum As Integer     'Number of unique words
  Dim ByFreq As Boolean     'Flag for sorting order
  Dim ttlwds As Long       'Total words in the document
  Dim Excludes As String     'Words to be excluded
  Dim Found As Boolean      'Temporary flag
  Dim j, k, l, Temp As Integer  'Temporary variables
  Dim ans As String       'How user wants to sort results
  Dim tword As String      '

  ' Set up excluded words
  Excludes = "[the][a][of][is][to][for][by][be][and][are]"

  ' Find out how to sort
  ByFreq = True
  ans = InputBox("Sort by WORD or by FREQ?", "Sort order", "WORD")
  If ans = "" Then End
  If UCase(ans) = "WORD" Then
    ByFreq = False
  End If
  
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  System.Cursor = wdCursorWait
  WordNum = 0
  ttlwds = ActiveDocument.Words.Count

  ' Control the repeat
  For Each aword In ActiveDocument.Words
    SingleWord = Trim(LCase(aword))
    'Out of range?
    If SingleWord < "a" Or SingleWord > "z" Then
      SingleWord = ""
    End If
    'On exclude list?
    If InStr(Excludes, "[" & SingleWord & "]") Then
      SingleWord = ""
    End If
    If Len(SingleWord) > 0 Then
      Found = False
      For j = 1 To WordNum
        If Words(j) = SingleWord Then
          Freq(j) = Freq(j) + 1
          Found = True
          Exit For
        End If
      Next j
      If Not Found Then
        WordNum = WordNum + 1
        Words(WordNum) = SingleWord
        Freq(WordNum) = 1
      End If
      If WordNum > maxwords - 1 Then
        j = MsgBox("Too many words.", vbOKOnly)
        Exit For
      End If
    End If
    ttlwds = ttlwds - 1
    StatusBar = "Remaining: " & ttlwds & ", Unique: " & WordNum
  Next aword

  ' Now sort it into word order
  For j = 1 To WordNum - 1
    k = j
    For l = j + 1 To WordNum
      If (Not ByFreq And Words(l) < Words(k)) _
       Or (ByFreq And Freq(l) > Freq(k)) Then k = l
    Next l
    If k <> j Then
      tword = Words(j)
      Words(j) = Words(k)
      Words(k) = tword
      Temp = Freq(j)
      Freq(j) = Freq(k)
      Freq(k) = Temp
    End If
    StatusBar = "Sorting: " & WordNum - j
  Next j

  ' Now write out the results
  tmpName = ActiveDocument.AttachedTemplate.FullName
  Documents.Add Template:=tmpName, NewTemplate:=False
  Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll
  With Selection
    For j = 1 To WordNum
      .TypeText Text:=Trim(Str(Freq(j))) _
       & vbTab & Words(j) & vbCrLf
    Next j
  End With
  System.Cursor = wdCursorNormal
  j = MsgBox("There were " & Trim(Str(WordNum)) & _
   " different words ", vbOKOnly, "Finished")
End Sub

When you open a document and run this macro, you are asked if you want to create a list sorted by word or by frequency. If you choose word, then the resulting list is shown in alphabetical order. If you choose frequency, then the resulting list is in descending order based on how many times the word appeared in the document.

While the macro is running, the status bar indicates what is happening. Depending on the size of your document and the speed of your computer, the macro may take a while to complete. (I ran it with a 719-page document with over 349,000 words and it took about five minutes to complete.)

Note that there is a line in the macro that sets a value in the Excludes string. This string contains words that the macro will ignore when putting together the word list. If you want to add words to the exclusion list, simply add them to the string, between [square brackets]. Also, make sure the exclusion words are in lowercase.

If you don't like to use macros for some reason, there are other programs you can use to create word counts. For instance, the NoteTab text editor (the "light" version can be downloaded free at http://www.notetab.com) includes a feature that provides a word count. All you need to do is copy your entire document and paste it into NoteTab. Then, within NoteTab, choose Tools | Text Statistics | More. It presents an analysis of the word frequency, including percentages.
anhcau
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 7 06/07/2013 1:18 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by anhcau »

Tôi học hỏi của anh Phú được một số kỹ thuật xử lý cho word. Khá hữu ích, xin anh chị em phát triển thêm !!
Có một vấn đề này trong VBA code : Tên Hàm: Mở document, tự động đến trang lần trước đang đọc , nhưng nó sẽ bị nhảy lỗi khi phải tắt word bất thình lình, tức là nó không lưu lại được cái trang hiện có (thí dụ treo máy) thì làm thế nào để khắc phục là nó tự động nhảy về khi trước nhỉ, và làm sao nó tự động lưu trang đang xem, khi thoát ra mỗi lần nó không hỏi có lưu hay không (dù chỉ mở xem qua)

Mã: Chọn tất cả

' On Document_Close event procedure write below code
Private Sub Document_Close()
   Selection.Collapse Direction:=wdCollapseStart
   ActiveDocument.Bookmarks.Add Name:="LastPosition", Range:=Selection.Range
End Sub

'On Document_Open event procedure, write below code
Private Sub Document_Open()
  Selection.GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="LastPosition"
  ActiveDocument.Bookmarks("LastPosition").Delete
End Sub
anhcau
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 7 06/07/2013 1:18 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by anhcau »

Mới sưu tầm được món hiển thị các sheet trong exell như mã dưới đây. Làm sao có thể hiển thị được tương tự nếu dùng trong Word VBA. Xin các cao thủ chỉ giáo giúp

Thí dụ nó liệt kê các sheet1 / sheet2/ sheet3 để in
Mã: Chọn tất cả

Sub SelectSheets()
  Dim i As Integer
  Dim TopPos As Integer
  Dim SheetCount As Integer
  Dim PrintDlg As DialogSheet
  Dim CurrentSheet As Worksheet
  Dim cb As CheckBox
  Application.ScreenUpdating = False

'  Check for protected workbook
  If ActiveWorkbook.ProtectStructure Then
    MsgBox "Workbook is protected.", vbCritical
    Exit Sub
  End If

'  Add a temporary dialog sheet
  Set CurrentSheet = ActiveSheet
  Set PrintDlg = ActiveWorkbook.DialogSheets.Add

  SheetCount = 0

'  Add the checkboxes
  TopPos = 40
  For i = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count
    Set CurrentSheet = ActiveWorkbook.Worksheets(i)
'    Skip empty sheets and hidden sheets
    If Application.CountA(CurrentSheet.Cells) <> 0 And _
      CurrentSheet.Visible Then
      SheetCount = SheetCount + 1
      PrintDlg.CheckBoxes.Add 78, TopPos, 150, 16.5
        PrintDlg.CheckBoxes(SheetCount).Text = _
          CurrentSheet.Name
      TopPos = TopPos + 13
    End If
  Next i

'  Move the OK and Cancel buttons
  PrintDlg.Buttons.Left = 240

'  Set dialog height, width, and caption
  With PrintDlg.DialogFrame
    .Height = Application.Max _
      (68, PrintDlg.DialogFrame.Top + TopPos - 34)
    .Width = 230
    .Caption = "Select sheets to print"
  End With

'  Change tab order of OK and Cancel buttons
'  so the 1st option button will have the focus
  PrintDlg.Buttons("Button 2").BringToFront
  PrintDlg.Buttons("Button 3").BringToFront

'  Display the dialog box
  CurrentSheet.Activate
  Application.ScreenUpdating = True
  If SheetCount <> 0 Then
    If PrintDlg.Show Then
      For Each cb In PrintDlg.CheckBoxes
        If cb.Value = xlOn Then
          Worksheets(cb.Caption).Activate
          ActiveSheet.PrintOut
'          ActiveSheet.PrintPreview 'for debugging
        End If
      Next cb
    End If
  Else
    MsgBox "All worksheets are empty."
  End If

'  Delete temporary dialog sheet (without a warning)
  Application.DisplayAlerts = False
  PrintDlg.Delete

'  Reactivate original sheet
  CurrentSheet.Activate
End Sub
tamsan
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 18/11/2013 4:33 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by tamsan »

Mấy bác cao nhân giúp em với, số là em tạo 1 mẫu template sẵn trong Word bây giờ em muốn add nó vào theo 1 đường dẫn (C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates.) viết bằng code VBA nha mấy bác chứ copy bằng tay thì em biết. Nhưng trước khi save hiện lên bảng thông báo" bạn có muốn save hay là không". cám ơn mấy bác. và cái macro nay em save thanh 1 file sao đó em add vào Add-Ins làm công cụ riêng nhưng ko biết đường dẫn vào Add-In vì e muốn đóng gói thành file exe cài tự động.
minhvientiger
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 20/12/2013 12:17 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by minhvientiger »

Các anh chị ơi! Có thể viết cho em đoạn mã cho commandButton trong powerpoint đang trình chiếu để mở một file powerpoint định dạng *.pps khác được không ạ? Với điều kiện file mở lên cũng ở dạng trình chiếu luôn. À! Sẳn cho thêm dòng code để khi mở file mới thì nó đóng file cũ luôn. Em cảm ơn nhiều lắm.
moitinhdau
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 11:59 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by moitinhdau »

Mình có đoạn code bên tàng kinh các như sau:

Mã: Chọn tất cả

Sub DuyêtDòngFile()
'truongphu
Static SôChuong%
Dim para As Paragraph
Dim MM$: MM = "ch" & ChrW(&H1B0) & ChrW(&H1A1) & "ng"
For Each para In ActiveDocument.Paragraphs
  If (InStr(para.Range.Text, MM)) Then
    para.Range.Font.Color = 255
    SôChuong = SôChuong + 1
  End If
Next
Tuy nhiên khi mình muốn tô đỏ dòng 1. abc ( file mình khoảng 500 trang)
Mình cho nó vào for

Mã: Chọn tất cả

for i =1 to 10
for j =1 to 90
Dim MM$: MM = i & ". " & ChrW(J)
Thì chạy rất chậm và nó bôi đỏ luôn đoạn jhfsaff 1. hfdsafs

Bác nào có thể giúp mình được ko?

Thêm 1 vấn đề nữa là khi gặp table nó sẽ bỏ qua và làm việc tiếp với đoạn dưới. Rất mong các bác chỉ giúp
moitinhdau
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 11:59 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by moitinhdau »

Có cao thủ nào giúp mình với
moitinhdau
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 11:59 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by moitinhdau »

Làm sao để nó không đọc giá trị trong bảng thế các bác
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by truongphu »

moitinhdau đã viết:Làm sao để nó không đọc giá trị trong bảng thế các bác
Trong Paragraph, nếu thấy có Table thì bỏ qua, dùng lệnh GoTo

Mã: Chọn tất cả

For Each para In ActiveDocument.Paragraphs
If para.Range.Tables.Count > 0 Then GoTo SkipTables
  If (InStr(para.Range.Text, MM)) Then
    para.Range.Font.Color = 255
  End If
SkipTables:
Next
moitinhdau đã viết:Thì chạy rất chậm và nó bôi đỏ luôn đoạn jhfsaff 1. hfdsafs
* Chạy rất chậm: file word của bạn 500 trang là nhẹ. Trên một file 20MB với máy tính bèo vẫn chạy nhanh. Bạn có thể xem lại các vòng lặp, chúng có động tác nào thừa và rối không?

* Bôi đỏ luôn đoạn...
Là đúng rồi, vì Paragraph là cả một câu nằm giữa 2 dấu xuống dòng. do đó lệnh sau áp dụng cho cả câu:
para.Range.Font.Color = 255

Để bôi đỏ cụm từ mong muốn, bạn phải dùng Selection chọn chúng rồi mới bôi đỏ.
Code về Selection trong chủ đề nầy viết rất nhiều, bạn chịu khó đọc lại...
moitinhdau đã viết:có đoạn code bên tàng kinh các như sau:
he he, không ngờ code tôi viết phiêu giạt xa xa...
moitinhdau đã viết:
nick của bạn sâu đậm lắm!
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
moitinhdau
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 11:59 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by moitinhdau »

Cảm ơn bác nhiều nhiều
Nếu bác thấy nick phù hợp với bác xin tặng bác luôn mình sẽ đặt nick mới là moitinhdau1 or moitinhdau2 cũng được :-)
taytrongtay
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 08/02/2014 10:14 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by taytrongtay »

Thank mọi người trước nhé.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày taytrongtay với 0 lần sửa trong tổng số.
docaotri
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/2014 11:57 pm
Has thanked: 2 times

xác định vị trí con trỏ

Gửi bài by docaotri »

Xin chào mọi người.
Tôi thật sự không rành về VBA lắm, tôi có thắc mắc không biết hỏi ai, lên diễn đàn mong mọi người giúp đỡ.
Bác truongphu có viết:

Mã: Chọn tất cả

Do Until Selection.Range.Bookmarks.Exists("\EndOfDoc")
tôi hiểu: vòng lặp sẽ kết thúc khi con trỏ ở cuối văn bản.
vậy: vòng lặp sẽ kết thúc khi con trỏ ở cuối vùng được bôi đen thì viết như thế nào?
ở đây tôi không thao tác trên toàn văn bản, mà chỉ bôi đen một phần và thao tác trên phần đó.
Xin chân thành cảm ơn.
docaotri
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/2014 11:57 pm
Has thanked: 2 times

Gửi bài by docaotri »

Mong moi nguoi giup.
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by truongphu »

docaotri đã viết:vậy: vòng lặp sẽ kết thúc khi con trỏ ở cuối vùng được bôi đen thì viết như thế nào?
Bạn dùng code bình thường; tuy nhiên phải khai đối số của .Wrap là wdFindAsk

Mã: Chọn tất cả

.Wrap = wdFindAsk
nếu viết

Mã: Chọn tất cả

.Wrap = wdFindContinue
chúng sẽ thay hết văn bản

Không cần dùng code như:
docaotri đã viết:Do Until Selection.Range.Bookmarks.Exists("\EndOfDoc")
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Đăng trả lời

Quay về