Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

Đăng trả lời
anhcau
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 7 06/07/2013 1:18 pm

Ứng dụng dịch Tiếng Anh và một số ngoại ngữ trong MS Word

Gửi bài by anhcau »

Chào các bạn và các anh chị em trong Câu lạc bộ Visual Basic (gọi chung là các bạn cho tiện ạ)
Chúc một năm mới an khang - mạnh khỏe


Như các bạn biết là khi dịch tài liệu Tiếng Anh hay tiếng Pháp sang tiếng Việt cái khó là ráp thành câu cho đúng ngữ pháp Việt. Hiện có ứng dụng Google dịch nhưng khó sử dụng được tốt.
Trong quá trình dịch chuyên đề, tôi thấy có một số từ cứ lặp đi lặp lại với tần suất lớn. Thí dụ từ I, you, me, is, are,.... và một số dạng bị động của nó. Chúng ta có thể dịch tay (có nghĩa là dịch trực tiếp) rồi đánh máy lại, hay thay thế dùng cách Replace trong chương trình soạn thảo văn bản. Nhưng nó tồn tại các nhược điểm sau:

 • 1- Nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại các từ quen
 • 2- Khó xem lại ngữ pháp hay cấu trúc câu trong một thời gian dài tiếp tục dịch lại

 • Thí dụ dưới đây cho chúng ta thấy các từ đã thay và các từ chưa thay nằm hỗn độn với nhau:

  “Mẹ/Ta đang phái/gửi/sai Mẹ Ta to các con/các bạn vào ngày Thứ mười hai của mỗi tháng [để] nói [cho/với] cách riêng to this nation. If tâm hồn/các con tim không/đừng thay đổi; if the sự thiếu vắng tình yêu trong các tâm hồn is not đã giải quyết; quốc gia/dân tộc của các con/các bạn thay đổi; if the sự thiếu vắng tình yêu trong các tâm hồn is not đã giải quyết; quốc gia/dân tộc của các con/các bạn sẽ (hãy) tiếp tục to chịu đựng internal strife.”


  Nếu không phân biệt chữ đậm chữ nhạt, thì bản văn có dạng sau đây:

  “Mẹ/Ta đang phái/gửi/sai Mẹ Ta to các con/các bạn vào ngày Thứ mười hai của mỗi tháng [để] nói [cho/với] cách riêng to this nation. If tâm hồn/các con tim không/đừng thay đổi; if the sự thiếu vắng tình yêu trong các tâm hồn is not đã giải quyết; quốc gia/dân tộc của các con/các bạn thay đổi; if the sự thiếu vắng tình yêu trong các tâm hồn is not đã giải quyết; quốc gia/dân tộc của các con/các bạn sẽ (hãy) tiếp tục to chịu đựng internal strife.”

  Thật là khó chịu cho người dịch phải không?
 • 3- Nếu là văn bản hàng ngàn trang thì việc Replace rất nặng nề, khó khả thi.
Như thế hẳn các bạn sẽ nghĩ đến các chương trình dịch thuật chuyên nghiệp. Nhưng lại đụng đến các chi phí, tiền bạc, thời gian học về phần mềm mà chưa chắc gì đã chọn đúng phần mềm cần tìm. Ngoài ra còn chuyện dịch theo kiểu ngôn ngữ của mỗi người thì sao? Bạn cũng phải định nghĩa lại một số cho máy nó hiểu chứ, hay là hết mọi từ đây, nào ai biết được.

TÔI ĐỀ XUẤT MỘT CÁCH BỔ TRỢ KHÁC.
Cách này thực chất là dùng Marco VB trong MS Word để xử lý, theo dạng thay đoạn này = đoạn kia nhưng có lưu lại các từ này thành file .xls được; Cách này có ưu điểm:

1- Lưu trữ được thành file .xls dễ dàng sử dụng
2- Tái sử dụng cho các bản văn tiếng Anh tương tự tiếp theo.
3- Có thể thay thế lập trình trên Word bằng trên Exel

Nhưng dĩ nhiên là có hạn chế, nghĩa là bạn phải tự dịch.

Để mô tả chúng ta cùng xét đoạn văn sau đây làm ví dụ

 • Đoạn văn A

  I desire that My children come to Me under this title of Guadalupe, for in this way I will protect their faith.

  "My children, that it is not for your physical well-being I come. But I come to capture and to vanquish your hearts and souls with My Holy Love...

  My coming to you on the Twelfth of each month, to commemorate My Image of Guadalupe, must be a sign to My children of My maternal concern, My call to conversion, and a return to the faith. When I came to Juan Diego, I came to stop pagan rituals and convert the unchurched.

  I will speak most profoundly in a Christmas message to all My children. Tonight, I am blessing you with My Blessing of Holy Love.

  Therefore, see that Satan is the complacency that tries to take over your hearts in this regard. My children, I love you, I pray for all your intentions and intercede for you before the Throne of My Divine Son. Tonight, I impart to you My Motherly Blessing.

  Such a soul could easily lose his way because he does not look within himself but looks outside himself seeking perfection, seeking more exterior grace. I desire salvation for each one of My children. I ask they seek not so much further signs and wonders, but to look at the heart of My message everywhere, there they will find the fullness of their search - Holy Love.
Một trong những cách đơn giản là các bạn (chuyên dịch thuật) sẽ thay thế trong file exel như sau:
 • My children = các con của Tôi.
 • Me = Tôi
 • I = Tôi
Và đoạn văn như sau:

Tôi desire that các con của Tôi come to Tôi under this title of Guadalupe, for in this way Tôi will protect their faith.

”các con của Tôi, that it is not for your physical well-being Tôi come. But Tôi come to capture and to vanquish your hearts and souls with My Holy Love.

My coming to you on the Twelfth of each month, to commemorate My Image of Guadalupe, must be a sign to các con của Tôi of My maternal concern, My call to conversion, and a return to the faith. When Tôi came to Juan Diego, Tôi came to stop pagan rituals and convert the unchurched.

Tôi will speak most profoundly in a Christmas message to all các con của Tôi. Tonight, Tôi am blessing you with My Blessing of Holy Love.

Therefore, see that Satan is the complacency that tries to take over your hearts in this regard. các con của Tôi, Tôi love you, Tôi pray for all your intentions and intercede for you before the Throne of My Divine Son. Tonight, Tôi impart to you My Motherly Blessing.

Such a soul could easily lose his way because he does not look within himself but looks outside himself seeking perfection, seeking more exterior grace. Tôi desire salvation for each one of các con của Tôi. Tôi ask they seek not so much further signs and wonders, but to look at the heart of My message everywhere, there they will find the fullness of their search - Holy Love.


Như thế khi ấy thật khó hiểu được các dạng thức của câu, vì trong tiếng Việt, I, Me đều biến thành "Tôi" cả, không phân biệt nữa. Cả từ "You" bây giờ có thể theo ngữ cảnh lại là "bạn" ; "ông" ; "chú" "bác" .... và trở thành vấn đề nan giải, tự nhiên bản dịch lại rẽ nhánh phức tạp hơn là chưa dịch. Vì vậy tôi đề xuất là dịch theo cụm từ. Tất cả các từ phải dịch theo ngữ nghĩa của nó; hoặc là cụm từ tối thiểu bằng hai từ trở lên và có giữ lại các từ mấu chốt để hiểu.


(còn tiếp)
anhcau
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 7 06/07/2013 1:18 pm

Ứng dụng dịch Tiếng Anh và một số ngoại ngữ trong MS Word

Gửi bài by anhcau »

TIẾP SAU ĐÂY LÀ PHẦN MÃ THAY THẾ CÁC TỪ QUA CÁC FILE .xls


1- PHẦN MÃ THI HÀNH


Mã: Chọn tất cả

Option Explicit
' Chon biên tên_file_chon(1 To 100) nham muc dich giai phóng bô nho cua KQ thôi
Public tên_file_chon(1 To 150) As String '150 files is the maximum applying this code
Public i As Integer
 
Sub ABC()
 ' ----------------------------------------------------- '
' Tao cac ban VietPharse Edit              '
' Write by:   duongthanh85              '
' Y!M & Skype: duongthanhhtd              '
' Email:    duongdinhthanh@gmail.com        '
' Blog:     www.360.yahoo.com/duongthanhhtd     '
' ----------------------------------------------------- '
  
  Dim CheckFile As Boolean
  Dim k As Integer
  Dim j As Integer
  Dim Page_hiên_tai As Integer
   
 
   'call a routine that removes all settings from the find dialog
  'so future users of the dialog won't get strange results

  ' Call ClearFindAndReplaceParameters
  
     ' Page_hiên_tai = 0
    
     'get current page
    ' Page_hiên_tai = Selection.Information(wdActiveEndAdjustedPageNumber)
     
     ' Ðánh dâu vi trí lúc Ðó
    ActiveDocument.Bookmarks.Add Range:=Selection.Range, Name:="xxxx"
    
    Selection.Find.ClearFormatting
    
    Call ClearFindAndReplaceParameters     Call FileDialogOpen_Multi
  
     
     For j = 1 To i Step 1
     
     CheckFile = VerifyFileABC(tên_file_chon(j))
     If tên_file_chon(j) <> vbNullString And CheckFile = True Then
       'MsgBox "ok xxxxxxxxxx: " & tên_file_chon(j)
       Call trans1(tên_file_chon(j))
     
     Else
      ' Châm dut
       End
     End If
     Next
     
     ' vÊ lai trang hiên thi truoc dó
'Selection.GoTo what:=wdGoToPage, Which:=wdGoToNext, Name:=Page_hiên_tai
 
Call Xoa_hai_khoangtrang

Call ClearFindAndReplaceParameters

' Tro vê vi trí Ðánh dâu và xóa bookmark

'Application.ScreenUpdating = True
On Error Resume Next

Selection.GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="xxxx"

ActiveDocument.Bookmarks("xxxx").Delete

' Xoa bo nho tam
Call ClearClipboard
  
End Sub
Function VerifyFileABC(FileName As String) As Boolean
' ----------------------------------------------------- '
' Kiem tra su ton tai cua mot file           '
' Write by:   duongthanh85              '
' Y!M & Skype: duongthanhhtd              '
' Email:    duongdinhthanh@gmail.com        '
' Blog:     www.360.yahoo.com/duongthanhhtd     '
' ----------------------------------------------------- '
  On Error Resume Next
  Open FileName For Input As #1
  If Err Then
    MsgBox ("File: " & FileName & " Khong ton tai, kiem tra lai duong dan file data !! Hoac ban da huy chon file. Bon_7_THAYLUONTUEXELL_4")
    VerifyFileABC = False
  Else
    VerifyFileABC = True
  End If
  Close #1
End Function

Sub FileDialogOpen_Multi()
Dim MyDialog As FileDialog
Dim Tâp_hop_cac_tên_file As Variant
Dim KQ As Variant
 

'On Error Resume Next
Set MyDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    With MyDialog
    .Filters.Clear
    .Filters.Add "All EXELL File ", "*.xls", 1
    .AllowMultiSelect = True
    
         i = 1
         If .Show = -1 Then
          For Each Tâp_hop_cac_tên_file In .SelectedItems
         
          tên_file_chon(i) = Tâp_hop_cac_tên_file
          i = i + 1
          Next
          i = i - 1
          ' ReDim tên_file_chon(Tâp_hop_cac_tên_file)
          Else
              MsgBox "Ban chua chon file.[Bon_7_THAYLUONTUEXELL_4]"
              End
        End If
        
    End With
End Sub

Sub trans1(txtstr As String)

' ----------------------------------------------------- '
' Thuc hien replace tu dong theo File data       '
' Write by:   duongthanh85              '
' Y!M & Skype: duongthanhhtd              '
' Email:    duongdinhthanh@gmail.com        '
' Blog:     www.360.yahoo.com/duongthanhhtd     '
' ----------------------------------------------------- '
  Dim bstartApp As Boolean
  Dim xlapp As Object
  Dim xlbook As Object
  Dim xlsheet As Object
  Dim xlrange1 As Object
  
  Dim iCount As Integer
  Dim tongsotu As Integer
    
  
  Dim MyArray As Variant
  Dim Findarray As Variant
  Dim Replarray As Variant
  Dim string_Findarray() As String
  ' Thu nghiem tam thoi
  Dim KQ As String
   KQ = " "

 
  
  Dim txt_vao1 As String
  Dim txt_vao2 As String
  
  
 
   
  Dim txt_vao As String
  
 
  
  
 
  Dim i, j As Integer
    'Khai bao Variant
  Dim Arr As Variant
   
  
  
  ' Dêm tu
  
  ' Dim NumCharsBefore As Long, NumCharsAfter As Long
  ' Dim CountWord As Long
  
   
  ' Them 1 khoang trang sau cau can xuong dong
  ' Thaymaytudongiankhongdungwildcads MÂU_TÌM:="([! ])(^13)", MÂU_THAY:="\1 \2", mau_me:=4
   
    
  
  
  
  ' Application.ScreenUpdating = False
  ' Application.ScreenUpdating = True

  'Get the number of chars in the doc BEFORE doing Find & Replace
 
  'CountWord = 0
  'NumCharsBefore = ActiveDocument.Characters.Count

  
   ' Replace theo file txt_vaostr
   
 
  
  
 
On Error Resume Next
Set xlapp = GetObject(, "Excel.Application")
If Err Then
  bstartApp = True
  Set xlapp = CreateObject("Excel.Application")
End If
'On Error GoTo 0
With xlapp
  ' On Error GoTo Err_Handler
  Set xlbook = .Workbooks.Open(txtstr)
  Set xlsheet = xlbook.Worksheets(1)
  
  
  With xlsheet
  
  ' só 4 này tuong duong voi 1 trong 4 hang sô
  ' nó tìm den dòng du lieu cuôi cùng
    Set xlrange1 = .Range("A1", .Range("A1").End(4))
    ' Set xlrange2 = .Range("B1", .Range("B1").End(4))
    Findarray = xlrange1.Value
    
   
    
    
    ' Replarray = xlrange2.Value
  End With
  
End With
If bstartApp = True Then
  xlapp.Quit
End If
Set xlapp = Nothing
Set xlbook = Nothing
Set xlsheet = Nothing
Set xlrange1 = Nothing
 
      
      For i = 1 To UBound(Findarray)
        
      
        j = InStr(Findarray(i, 1), "=")
        
        If j <> 0 Then
                Arr = Split(Findarray(i, 1), "=", 2)
                 txt_vao1 = Trim(Arr(0))
                 txt_vao2 = Arr(1)
                   If txt_vao2 = vbNullString Then
                     txt_vao2 = " "
                      
                     End
                   Else
                       txt_vao2 = Trim(txt_vao2)
                   End If
             Else
                 ' gán các giá tri này = Null se bao loi; cho chuoi bat ky
                 txt_vao1 = "bbb111bbbccc dd dxxxyyyxzxx"
                 txt_vao2 = "mâmmamama mmamma mamammamam"
                 
          
        End If
        
        
        
          
            ' Selection.HomeKey Unit:=wdStory
            'iCount = 0
            'Application.ScreenUpdating = False
      
            With Selection.Find
             ' .ClearFormatting
              .MatchCase = False
              .Text = LÂY_MÂU_TÌM(txt_vao1, txt_vao2)
             
                            ''==================================
                            '' Kiêm tra nêu nhu có dâu * hay [ ] ( ) không thì thêm dâu \ o truoc
                            ''==================================
                            If InStr(txt_vao1, "*") <> 0 Then
                                txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "*", "\*")
                            End If
                             
                            If InStr(txt_vao1, "[") <> 0 Then
                                txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "[", "\[")
                            End If
                            
                            If InStr(txt_vao1, "]") <> 0 Then
                                txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "]", "\]")
                            End If
                            
                            If InStr(txt_vao1, "(") <> 0 Then
                                txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "(", "\(")
                            End If
                            If InStr(txt_vao1, ")") <> 0 Then
                                txt_vao1 = Replace(txt_vao1, ")", "\)")
                            End If
                            If InStr(txt_vao1, "{") <> 0 Then
                                txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "{", "\{")
                            End If
                             If InStr(txt_vao1, "}") <> 0 Then
                                txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "}", "\}")
                            End If
                            ' Hàm txt_vao1 nêu có dâu * se duoc bien doi
                            ' Luu ý là LÂY_MÂU_THAY(txt_vao1, txt_vao2) phai o tren khong thi bao loi
                            
                            
              .Text = LÂY_MÂU_TÌM(txt_vao1, txt_vao2)
              .Replacement.Text = LÂY_MÂU_THAY(txt_vao1, txt_vao2)
                          
                          If ((Left(Trim(txt_vao1), 1) = "|") And (Right(Trim(txt_vao1), 1) = "|")) Then
                          
                          .Text = "(^13)([ ]{1,2})(" & LÂY_MÂU_TÌM(txt_vao1, txt_vao2) & ")([ ]{1,2})(^13)"
                          .Replacement.Text = "\1\2" & LÂY_MÂU_THAY(txt_vao1, txt_vao2) & "\4\5"
                          
                          End If

                 
             
             
              
                          
              .Replacement.HIGHLIGHT = True
              .MatchWholeWord = True
              .MatchWildcards = True
                            ''==================================
                            '' Kiêm tra nêu hai ve thay = nhau
                            ''==================================
                            If txt_vao1 = txt_vao2 Then
                                .MatchWildcards = False
                                .Text = "bbb111bbbccc dd dxxxyyyxzxx"
                                .Replacement.Text = "mâmmamama mmamma mamammamam"
                            End If
                            
                            
              .MatchSoundsLike = False
              .MatchAllWordForms = False
              .Wrap = wdFindContinue
           
              
              ' Loop until Word can no longer
              ' find the search string and
              ' count each instance
                   
                  
                      Do While .Execute
                                      ''==================================
                                      '' Neu can dem tu thi dung icount
                                      'iCount = iCount + 1
                                      ''==================================
                           ' Thay 1 lân
                          .Execute Replace:=wdReplaceOne
                          ' Chuyen den tu tiep theo
                          Selection.MoveRight
                                      ''==================================
                                      '' Neu can dem tu thi dung icount
                                      'iCount = iCount + 1
                                      ''==================================
                                       'tongsotu = iCount
                       Loop
                   
             End With
                     
               '===============Xu ly lan thu 2 cua truong hop co 2 dau "|" o dau va cuoi tu
               
               If ((Left(Trim(txt_vao1), 1) = "|") And (Right(Trim(txt_vao1), 1) = "|")) Then
               
                With Selection.Find
                  .ClearFormatting
                  .MatchCase = False
                  '  mâutìm = "(^13)([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & ")(^13)"
                  ' mâutìm = "(^13)([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & ")([ ]{1,2})(^13)"
                  ' mâuthay = "\1\2" & txt2_mauthay & "\4"
                   ' mâuthay = "\1\2" & txt2_mauthay & "\4\5"
                 
                  .Text = "(^13)([ ]{1,2})(" & LÂY_MÂU_TÌM(txt_vao1, txt_vao2) & ")(^13)"
                 
                                ''==================================
                                '' Kiêm tra nêu nhu có dâu * hay [ ] ( ) không thì thêm dâu \ o truoc
                                ''==================================
                                If InStr(txt_vao1, "*") <> 0 Then
                                    txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "*", "\*")
                                End If
                                 
                                If InStr(txt_vao1, "[") <> 0 Then
                                    txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "[", "\[")
                                End If
                                
                                If InStr(txt_vao1, "]") <> 0 Then
                                    txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "]", "\]")
                                End If
                                
                                If InStr(txt_vao1, "(") <> 0 Then
                                    txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "(", "\(")
                                End If
                                If InStr(txt_vao1, ")") <> 0 Then
                                    txt_vao1 = Replace(txt_vao1, ")", "\)")
                                End If
                                If InStr(txt_vao1, "{") <> 0 Then
                                    txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "{", "\{")
                                End If
                                 If InStr(txt_vao1, "}") <> 0 Then
                                    txt_vao1 = Replace(txt_vao1, "}", "\}")
                                End If
                                ' Hàm txt_vao1 nêu có dâu * se duoc bien doi
                                ' Luu ý là LÂY_MÂU_THAY(txt_vao1, txt_vao2) phai o tren khong thi bao loi
                                
                                
                  .Text = "(^13)([ ]{1,2})(" & LÂY_MÂU_TÌM(txt_vao1, txt_vao2) & ")(^13)"
                  .Replacement.Text = "\1\2" & LÂY_MÂU_THAY(txt_vao1, txt_vao2) & "\4"
                       
                              
                  .Replacement.HIGHLIGHT = True
                  .MatchWholeWord = True
                  .MatchWildcards = True
                                ''==================================
                                '' Kiêm tra nêu hai ve thay = nhau
                                ''==================================
                                If txt_vao1 = txt_vao2 Then
                                    .MatchWildcards = False
                                    .Text = "bbb111bbbccc dd dxxxyyyxzxx"
                                    .Replacement.Text = "mâmmamama mmamma mamammamam"
                                End If
                                
                                
                  .MatchSoundsLike = False
                  .MatchAllWordForms = False
                  .Wrap = wdFindContinue
                  '.Execute Replace:=wdReplaceAll
                  ' Loop until Word can no longer
                  ' find the search string and
                  ' count each instance
                   
                  
                      Do While .Execute
                                      ''==================================
                                      '' Neu can dem tu thi dung icount
                                      'iCount = iCount + 1
                                      ''==================================
                           ' Thay 1 lân
                          .Execute Replace:=wdReplaceOne
                          ' Chuyen den tu tiep theo
                          Selection.MoveRight
                                      ''==================================
                                      '' Neu can dem tu thi dung icount
                                      'iCount = iCount + 1
                                      ''==================================
                                       'tongsotu = iCount
                       Loop
                   
                   
                 End With
              End If
              
              ' Neu truong hop co "|" o phia sau thi thêm 1 truong hop nua
              
              
                       
            ' Call ClearClipboard
             
            ' Application.ScreenUpdating = True
            ' ActiveDocument.UndoClear
            ' Selection.Find.ClearFormatting
        Next i
      
                             ' MsgBox j
                        
                             ' MsgBox KQ
                        
 
 'Get the number of chars AFTER doing Find & Replace
 'NumCharsAfter = ActiveDocument.Characters.Count

'Calculate of the number of replacements,
'and put the result into the function name variable
 'CountWord = NumCharsAfter - NumCharsBefore
 
 

 
 'Hien thi
' MsgBox "Da thay the: " & CountWord & _
            " ky tu trong lan nay ", vbInformation
 'call a routine that removes all settings from the find dialog
'so future users of the dialog won't get strange results

'Thaymaytudongiankhongdungwildcads MÂU_TÌM:=" ", MÂU_THAY:=" ", mau_me:=5


'Err_Handler:
     ' Exit Sub

End Sub
 
Sub FileDialogOpen()
Dim item As Long
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.AllowMultiSelect = False
.Title = "Chon file .xls de mo va thay the"
.FilterIndex = 1 '<- 1 là doc, 2 là text nhu' o' trên Ðã khai
.Show
item = .SelectedItems.Count
If item = 0 Then
selectedFilenameABC = ""
Else
selectedFilenameABC = .SelectedItems(item)
End If
End With
End Sub
Sub ClearClipboard()
 Dim oDataObject As DataObject
  Set oDataObject = New DataObject
 oDataObject.SetText ""
 oDataObject.PutInClipboard
 Set oDataObject = Nothing
End Sub
Sub ClearFindAndReplaceParameters()
    With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    .Text = ""
    .Replacement.Text = ""
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindStop
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
    End With

End Sub

Function LÂY_MÂU_TÌM(A_txt1 As String, A_txt2 As String) As String

    
  Dim A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong As Integer
  Dim A_txt1_co_dau_sau_tu_khong As Integer
   
  
  Dim A_txt1_dau_truoc As String
  Dim A_txt1_mautim As String
  Dim A_txt1_dau_sau As String
  
  
  Dim Accc As String
  Dim Addd As String
  
  Dim Agach1, Agach2, Agach3, Akhoang_trang As String
  Dim mâutìm As String
  
  ' Các hàng sô
   Akhoang_trang = " "
   Addd = "([\\\[\],.;:\?\!\-\""\“\{\}\)\(])"
   Accc = "([\\\[\],.;:\?\!\-\""\“\{\}\)\(])"
   Agach1 = "\1"
   Agach2 = "\2"
   Agach3 = "\3"
  
   '1- Cu gán dai biên truoc da
   
   A_txt1_dau_truoc = Left(Trim(A_txt1), 1)
   A_txt1_dau_sau = Right(Trim(A_txt1), 1)
   
  ' A_txt2 = A_txt2
   
   '2-Dat biên kiêm tra xem dang truoc hay là sau co dâu hay khong
   
   ' 2a-voi A_txt1
   ' Dâu truoc
   Select Case A_txt1_dau_truoc
       Case ",", ".", ";", ":", """", "-", "'", "!", "?", "{", "}", "“"
         ' Nêu A_txt1_dau_truoc là , . ; ' : vv thì là có = 1
         A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1
       Case "|"
         ' Nêu A_txt1_dau_truoc là , . ; ' : vv thì là có = 1
         A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10
       Case Else
         A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0
    End Select
    'Dâu sau
    Select Case A_txt1_dau_sau
       Case ",", ".", ";", ":", """", "-", "'", "!", "?", "{", "}", "“"
         ' Nêu A_txt1_dau_sau là , . ; ' : vv thì là có = 1
         A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1
      Case "|"
         ' Nêu A_txt1_dau_sau là , . ; ' : vv thì là có = 1
         A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10
       Case Else
         A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0
    End Select
  
     
    
    'Dinh nghia lai món .Text = A_txt1 o phía trên kia
    '3- Kiêm tra voi 4 loai phuong án cua A_txt1, roi thang A_txt2 thi an theo
      If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1) Then
      
              A_txt1_mautim = Trim(Mid(Trim(A_txt1), 2, Len(Trim(A_txt1)) - 2))
              mâutìm = Addd & "( " & A_txt1_mautim & " )" & Accc
             
        Else
        
          If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0) Then
          
                A_txt1_mautim = Trim(Mid(Trim(A_txt1), 2, Len(Trim(A_txt1)) - 1))
                mâutìm = Addd & "( " & A_txt1_mautim & " )"
           Else
            If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1) Then
            
               A_txt1_mautim = Trim(Mid(Trim(A_txt1), 1, Len(Trim(A_txt1)) - 1))
              mâutìm = "( " & A_txt1_mautim & " )" & Accc
             Else
              If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0) Then
       
                 A_txt1_mautim = Trim(A_txt1)
                mâutìm = Akhoang_trang & A_txt1_mautim & Akhoang_trang
                
                
                'Bo sung them 5 truong hop co dau "|" nua
                ' Xu ly truong hop co "|" ca truoc va sau tu thi thay the thu cong nhu tren kia
                Else
                    ' Co ca "|" truoc va sau tu
                    If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10) Then
          
                  A_txt1_mautim = Trim(Mid(Trim(A_txt1), 2, Len(Trim(A_txt1)) - 2))
                  
                  mâutìm = A_txt1_mautim
                '  mâutìm = "(^13)([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & ")(^13)"
                 ' mâutìm = "(^13)([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & ")([ ]{1,2})(^13)"
  ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:=Chr(13) & "([ ]{1,2})(Cublic)" & Chr(13), MÂU_THAY:=Chr(13) & "\1 \2phuong an 1" & Chr(13), mau_me:=5
  ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:=Chr(13) & "(Cublic)" & Chr(13), MÂU_THAY:=Chr(13) & "\1 \2phuong an 2" & Chr(13), mau_me:=5
  ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:=Chr(13) & "(Cublic )" & Chr(13), MÂU_THAY:=Chr(13) & "\1 \2phuong an 3" & Chr(13), mau_me:=5
  ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:=Chr(13) & "([ ]{1,2})(Cublic)([ ]{1,2})" & Chr(13), MÂU_THAY:=Chr(13) & "\1 \2 \3phuong an 4" & Chr(13), mau_me:=5
   
   '  Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="(lic)([ ]{1,2})" & Chr(13), MÂU_THAY:="\1 yyyy" & Chr(13), mau_me:=5
                  Else
                    ' Co "|" truoc con sau tu la khoang trang
                    If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0) Then
                    
                          A_txt1_mautim = Trim(Mid(Trim(A_txt1), 2, Len(Trim(A_txt1)) - 1))
                          mâutìm = Chr(13) & "([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & " )"
                    Else
                    ' Co "|" truoc con sau tu la co dau
                    If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1) Then
                    
                          A_txt1_mautim = Trim(Mid(Trim(A_txt1), 2, Len(Trim(A_txt1)) - 2))
                          mâutìm = "(^13)([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & ")([ ]{1,2})" & Accc
                          
                          Else
                            ' Khong co "|" truoc tu ma co o sau, con truoc tu la co dau ;,.
                            If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10) Then
                            
                               A_txt1_mautim = Trim(Mid(Trim(A_txt1), 2, Len(Trim(A_txt1)) - 2))
                              mâutìm = Addd & "([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & ")([ ]{1,2})(^13)"
                            
                            Else
                            ' Khong co "|" truoc tu ma co o sau, con truoc tu la khong co dau
                            If (A_txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0) And (A_txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10) Then
                            
                               A_txt1_mautim = Trim(Mid(Trim(A_txt1), 1, Len(Trim(A_txt1)) - 1))
                              mâutìm = "([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & ")([ ]{1,2})" & Chr(13)
                        End If
                      End If
                     End If
                    End If
                End If
              End If
            End If
           End If
        End If
        
        ' Gán hàm vào biên mautim
        LÂY_MÂU_TÌM = mâutìm
     
End Function
Function LÂY_MÂU_THAY(txt1 As String, txt2 As String) As String
 
  Dim m As Integer
  Dim n As Integer
  Dim txt1_co_dau_truoc_tu_khong As Integer
  Dim txt1_co_dau_sau_tu_khong As Integer
  
  Dim txt2_co_dau_truoc_tu_khong As Boolean
  Dim txt2_co_dau_sau_tu_khong As Boolean
  
  
  Dim txt1_dau_truoc As String
  Dim txt1_mautim As String
  Dim txt1_dau_sau As String
  
  Dim txt2_dau_truoc As String
  Dim txt2_mauthay As String
  Dim txt2_dau_sau As String
  
  ' Khai báo các biên moi
  Dim mâuthay As String
  Dim txt1_arr() As String
  Dim txt2_arr() As String
  Dim ttt() As String
  Dim xxx() As String
  
  Dim themtu_dau, themtu_sau As Integer
  Dim ccc, ddd, gach1, gach2, gach3, khoang_trang As String
   ' Các hàng sô
   khoang_trang = " "
   ddd = "([\\\[\],.;:\?\!\-\""\“\{\}\)\(])"
   ccc = "([\\\[\],.;:\?\!\-\""\“\{\}\)\(])"
   gach1 = "\1"
   gach2 = "\2"
   gach3 = "\3"
   
   ' Gan cai này là ""
   txt2_mauthay = ""
  
  '1 - Thu tuc xoa dâu ",", ".", ";", ":", """", "-", "'", "!", "?", "/", "[", "]", "{", "}"
  '  truoc va sau txt2 nêu có. Gia su nhu co thi cho la "" (emty)
  
  '1a- Cu gán dai biên truoc da
                                              
    ' mâu thay thê
    txt2_dau_truoc = Left(Trim(txt2), 1)
    txt2_dau_sau = Right(Trim(txt2), 1)
    ' Kiem tra dau cua txt2 voi các truong hop cu the
    
      ' Dâu truoc
      Select Case txt2_dau_truoc
         Case ",", ".", ";", ":", """", "-", "'", "!", "?", "{", "}", "“", "|"
            ' Nêu txt2_dau_truoc là , . ; ' : vv thì là có = TRUE
            txt2_co_dau_truoc_tu_khong = True
         Case Else
            txt2_co_dau_truoc_tu_khong = False
      End Select
      'Dâu sau
       Select Case txt2_dau_sau
         Case ",", ".", ";", ":", """", "-", "'", "!", "?", "{", "}", "“", "|"
            ' Nêu txt2_dau_sau là , . ; ' : vv thì là có = TRUE
            txt2_co_dau_sau_tu_khong = True
         Case Else
            txt2_co_dau_sau_tu_khong = False
      End Select
                                    
      ' Cu the
                                    
          If (txt2_co_dau_truoc_tu_khong = True) And (txt2_co_dau_sau_tu_khong = True) Then
    
                  ' Dat lai txt2
                    txt2 = Trim(Mid(Trim(txt2), 2, Len(Trim(txt2)) - 2))
                  
           Else
           
              If (txt2_co_dau_truoc_tu_khong = True) And (txt2_co_dau_sau_tu_khong = False) Then
              
                  ' Dat lai txt2
                    txt2 = Trim(Mid(Trim(txt2), 2, Len(Trim(txt2)) - 1))
                    
               Else
                If (txt2_co_dau_truoc_tu_khong = False) And (txt2_co_dau_sau_tu_khong = True) Then
                 
                  ' Dat lai txt2
                   txt2 = Trim(Mid(Trim(txt2), 1, Len(Trim(txt2)) - 1))
                  
                Else
                  If (txt2_co_dau_truoc_tu_khong = False) And (txt2_co_dau_sau_tu_khong = False) Then
                    ' Dat lai txt2
                    txt2 = Trim(txt2)
                    
                  End If
                End If
               End If
           End If
           
 '2- Gán giá tri mang cho txt1_arr,txt2_arr túc là khai báo dang mang ARRAY
  txt2 = txt2
  
  ' If (InStr(txt1, " ") <> 0 And InStr(txt2, " ") <> 0) Then
  
  txt1_arr() = Split(Trim(txt1), " ")
  txt2_arr() = Split(Trim(txt2), " ") ' Lúc này thì txt2 không còn dâu sau hay truoc nua, do dã xu lý o tren muc 1 rôi
     ' Nho phai có dâu () sau txt1_arr,txt2_arr dê nó hiêu là mang ARRAY

    ' 2a-voi txt1
     ' 2a-voi txt1
     
     ' Dâu truoc
  If txt1_arr(0) <> Empty Then
     Select Case txt1_arr(0)
         Case ",", ".", ";", ":", """", "-", "'", "!", "?", "{", "}", """"
           ' Nêu txt1_dau_truoc là , . ; ' : vv thì là có = 1
           txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1
         Case "|"
           ' Nêu txt1_dau_truoc là | thì là có = 10
           txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10
         Case Else
           txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0
      End Select
  End If
      'Dâu sau
  If txt1_arr(UBound(txt1_arr)) <> Empty Then
      Select Case txt1_arr(UBound(txt1_arr))
         Case ",", ".", ";", ":", """", "-", "'", "!", "?", "{", "}", """"
           ' Nêu txt1_dau_sau là , . ; ' : vv thì là có = 1
           txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1
         Case "|"
           ' Nêu txt1_dau_sau là | thì là có = 10
           txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10
         Case Else
           txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0
      End Select
  End If
      
 
    'Rât quan trong dây nhé
    '2b-voi txt2_arr(o)
      ' Phân tu so 1
      
    ' Kiêm tra neu nhu txt2 khac chuoi " " thì moi thi hanh lenh nay, neu không thì không doc ma lenh này dê tránh lôi, chua thu cac
    ' dong ma voi truong hop la chuoi " "
    If Trim(txt2) <> "" Then
      
        If txt2_arr(0) <> Empty Then
         
             Select Case txt2_arr(0)
                Case "+1", "1+", "+1+", "+01", "01+", "+01+", "01", "1"
                   ' Thì thêm 1 tu [dau cong]
                   themtu_dau = 10
                Case "*1", "1*", "*1*", "*01", "01*", "*01*", "*"
                   ' Thì thêm 1 tu [dau *]
                   themtu_dau = 1
                Case "+2", "2+", "+2+", "+02", "02+", "+02+", "02", "2"
                   ' Thì thêm 2 tu [dau cong]
                   themtu_dau = 20
                Case "*2", "2*", "*2*", "*02", "02*", "*02*"
                   ' Thì thêm 2 tu [dau *]
                   themtu_dau = 2
                Case "+3", "3+", "+3+", "+03", "03+", "+03+", "03", "3"
                   ' Thì thêm 3 tu [dau cong]
                   themtu_dau = 30
                Case "*3", "3*", "*3*", "*03", "03*", "*03*"
                   ' Thì thêm 3 tu [dau *]
                   themtu_dau = 3
                Case Else
                   themtu_dau = 0
             End Select
             
             
          End If
      'Phân tu so 2
      
        If txt2_arr(UBound(txt2_arr)) <> Empty Then
             Select Case txt2_arr(UBound(txt2_arr))
                Case "+1", "1+", "+1+", "+01", "01+", "+01+", "01", "1"
                  ' Thì thêm 1 tu [dau cong]
                  themtu_sau = 10
                Case "*1", "1*", "*1*", "*01", "01*", "*01*", "*"
                  ' Thì thêm 1 tu [dau *]
                  themtu_sau = 1
                Case "+2", "2+", "+2+", "+02", "02+", "+02+", "02", "2"
                  ' Thì thêm 2 tu [dau cong]
                  themtu_sau = 20
                Case "*2", "2*", "*2*", "*02", "02*", "*02*"
                  ' Thì thêm 2 tu [dau *]
                  themtu_sau = 2
                Case "+3", "3+", "+3+", "+03", "03+", "+03+", "03", "3"
                  ' Thì thêm 3 tu [dau cong]
                  themtu_sau = 30
                Case "*3", "3*", "*3*", "*03", "03*", "*03*"
                  ' Thì thêm 3 tu [dau *]
                  themtu_sau = 3
                Case Else
                  themtu_sau = 0
             End Select
           
         End If
  End If
  
  
  
' Cac truong hop xay ra cua tu truoc.
' Neu nhu có dâu truoc tu txt1 thì bo qua anh huong txt1_arr(0) noi txt2_arr(0)

  If txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0 Then
          
          If themtu_dau = 10 Then
               
              txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " +"
          Else
             If themtu_dau = 1 Then
              
                txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " *"
             Else
               If themtu_dau = 20 Then
                      If (UBound(txt1_arr) + 1) = 1 Then
                        'Nhay den *///* - tuc la khong lam ji ca
                        ' Coi nhu nhap sai so
                       Else
                         If (UBound(txt1_arr) + 1) = 2 Then
                           txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " " & txt1_arr(1) & " +"
                         Else
                            txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " " & txt1_arr(1) & " +"
                          End If
                      End If
                   
                Else
                  If themtu_dau = 2 Then
                    If (UBound(txt1_arr) + 1) = 1 Then
                        'Nhay den *///* - tuc la khong lam ji ca
                        ' Coi nhu nhap sai so
                       Else
                         If (UBound(txt1_arr) + 1) = 2 Then
                           txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " " & txt1_arr(1) & " *"
                         Else
                           txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " " & txt1_arr(1) & " *"
                          End If
                      End If
                  Else
                    If themtu_dau = 30 Then
                     If (UBound(txt1_arr) + 1) = 1 Then
                        'Nhay den *///* - tuc la khong lam ji ca
                        ' Coi nhu nhap sai so
                        Else
                          If (UBound(txt1_arr) + 1) = 2 Then
                            'Nhay den *///* - tuc la khong lam ji ca
                            ' Coi nhu nhap sai so
                            Else
                              If (UBound(txt1_arr) + 1) = 3 Then
                                txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " " & txt1_arr(1) & " " & txt1_arr(2) & " +"
                               Else
                                txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " " & txt1_arr(1) & " " & txt1_arr(2) & " +"
                              
                              End If
                          End If
                      End If
                      
                    Else
                       If themtu_dau = 3 Then
                        If (UBound(txt1_arr) + 1) = 1 Then
                        'Nhay den *///* - tuc la khong lam ji ca
                        ' Coi nhu nhap sai so
                        Else
                          If (UBound(txt1_arr) + 1) = 2 Then
                            'Nhay den *///* - tuc la khong lam ji ca
                            ' Coi nhu nhap sai so
                            Else
                              If (UBound(txt1_arr) + 1) = 3 Then
                                txt2_arr(0) = txt1_arr(0) & " " & txt1_arr(1) & " " & txt1_arr(2) & " *"
                               Else
                                ' Nhay den *///*
                                ' Coi nhu nhap sai so
                               End If
                          End If
                       End If
                      Else
                        ' Dieu kien là *///* Dieu kiên cuôi cung la o dây, tât ca nhay vao dây
                      End If
                    End If
                  End If
               End If
            End If
          End If
       
   End If
 
  ' Cac truong hop xay ra cua tu sau

  If txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0 Then
  
     If themtu_sau = 10 Then
          txt2_arr(UBound(txt2_arr)) = "+ " & txt1_arr(UBound(txt1_arr))
          Else
             If themtu_sau = 1 Then
              txt2_arr(UBound(txt2_arr)) = "* " & txt1_arr(UBound(txt1_arr))
             Else
               If (themtu_sau = 20 And themtu_sau <= (UBound(txt1_arr) + 1) * 10) Then
                
                txt2_arr(UBound(txt2_arr)) = "+ " & txt1_arr(UBound(txt1_arr) - 1) & " " & txt1_arr(UBound(txt1_arr))
                
                Else
                  If (themtu_sau = 2 And themtu_sau <= (UBound(txt1_arr) + 1)) Then
                     txt2_arr(UBound(txt2_arr)) = "* " & txt1_arr(UBound(txt1_arr) - 1) & " " & txt1_arr(UBound(txt1_arr))
                  Else
                    If (themtu_sau = 30 And themtu_sau <= (UBound(txt1_arr) + 1) * 10) Then
                      txt2_arr(UBound(txt2_arr)) = "+ " & txt1_arr(UBound(txt1_arr) - 2) & " " & _
                                        txt1_arr(UBound(txt1_arr) - 1) & " " & _
                                        txt1_arr(UBound(txt1_arr))
                    Else
                      If (themtu_sau = 3 And themtu_sau <= (UBound(txt1_arr) + 1)) Then
                      txt2_arr(UBound(txt2_arr)) = "* " & txt1_arr(UBound(txt1_arr) - 2) & " " & _
                                        txt1_arr(UBound(txt1_arr) - 1) & " " & _
                                        txt1_arr(UBound(txt1_arr))
                        
                      Else
                           
                      End If
                    End If
                  End If
               End If
            End If
          End If

   End If
 
         
      
  '3- Kiêm tra voi 4 loai phuong án cua txt2, tuong ung voi txt1
    ' - muc 3.1
    
    If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1) Then
    
          ' Kiêm tra xem dau truoc và dâu sau cua txt2 co vào dung hay không so voi quy dinh
          ' Nêu co dau thi bo cac dau này di, thay vào do là dùng \1 cho dâu dâu
                                    ' \3 cho dâu cuôi mâu doan van
          ' Cái này là chung cho các mâu if o duoi day, chi khac nhau o phân .Replacement.Text
                                    
          For m = 0 To UBound(txt2_arr)
           
              If txt2_arr(m) <> Empty Then
                 ' Noi chuoi lai voi nha
                 
                 txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                 
              End If
          Next m
         
          
          txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
      
          mâuthay = gach1 & " " & txt2_mauthay & " " & gach3
           
      Else
        ' - muc 3.2
        If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0) Then
            ' Kiêm tra xem dau truoc và dâu sau cua txt2 co vào dung hay không so voi quy dinh
            ' Nêu co dau thi bo cac dau này di, thay vào do là dùng \1 cho dâu dâu
                                      ' \3 cho dâu cuôi mâu doan van
            ' Cái này là chung cho các mâu if o duoi day, chi khac nhau o phân .Replacement.Text
                                      
            
            ' Mâu thay thê se duoc sua dôi moi lai nhu sau trong ô .Replacement.Text
             
             For m = 0 To UBound(txt2_arr)
           
              If txt2_arr(m) <> Empty Then
                 ' Noi chuoi lai voi nha
                 
                 txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                 
               End If
             Next m
         
          
              txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
            
              mâuthay = gach1 & " " & txt2_mauthay & khoang_trang
              
         Else
          ' - muc 3.3
          If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1) Then
          
            ' Kiêm tra xem dau truoc và dâu sau cua txt2 co vào dung hay không so voi quy dinh
            ' Nêu co dau thi bo cac dau này di, thay vào do là dùng \1 cho dâu dâu
                                      ' \3 cho dâu cuôi mâu doan van
            ' Cái này là chung cho các mâu if o duoi day, chi khac nhau o phân .Replacement.Text
                                      
            
            ' Mâu thay thê se duoc sua dôi moi lai nhu sau trong ô .Replacement.Text
              For m = 0 To UBound(txt2_arr)
            
                If txt2_arr(m) <> Empty Then
                   ' Noi chuoi lai voi nha
                   
                   txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                   
                End If
              Next m
          
          
              txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
              mâuthay = khoang_trang & txt2_mauthay & " " & gach2
              
           Else
           
            ' - muc 3.4
            If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0) Then
     
              ' Kiêm tra xem dau truoc và dâu sau cua txt2 co vào dung hay không so voi quy dinh
              ' Nêu co dau thi bo cac dau này di, thay vào do là dùng \1 cho dâu dâu
                                        ' \3 cho dâu cuôi mâu doan van
              ' Cái này là chung cho các mâu if o duoi day, chi khac nhau o phân .Replacement.Text
                                        
                                        
              
              ' Mâu thay thê se duoc sua dôi moi lai nhu sau trong ô .Replacement.Text
                  For m = 0 To UBound(txt2_arr)
              
                   If txt2_arr(m) <> Empty Then
                     ' Noi chuoi lai voi nha
                     
                     txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                     
                   End If
                   Next m
         
          
                  txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
                  mâuthay = khoang_trang & txt2_mauthay & khoang_trang
                  
  
  '==============================================================
  '* Phân nay kiêm tra va them sau voi 5 loai phuong án cua txt2
  ' khi co dau "|", tuong ung voi txt1
  ' duoc bo sung sau nay
  ' Neu nhu chay khong chuan co the xoa tu khuc nay
  ' Quy uoc txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1 va txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10
  '     txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1 va txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10
  ' tuc la co 2 truong hop nhu vay
  '==============================================================
    
    Else
        If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10) Then
    
          ' Kiêm tra xem dau truoc và dâu sau cua txt2 co vào dung hay không so voi quy dinh
          ' Nêu co dau thi bo cac dau này di, thay vào do là dùng \1 cho dâu dâu
                                    ' \3 cho dâu cuôi mâu doan van
          ' Cái này là chung cho các mâu if o duoi day, chi khac nhau o phân .Replacement.Text
          
          ' muc (a)
          For m = 0 To UBound(txt2_arr)
           
              If txt2_arr(m) <> Empty Then
                 ' Noi chuoi lai voi nha
                 
                 txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                 
              End If
          Next m
         
          
          txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
            
            
           mâuthay = txt2_mauthay
          
          ' mâuthay = "\1\2" & txt2_mauthay & "\4"
          ' mâuthay = "\1\2" & txt2_mauthay & "\4\5"
          
                  
        Else
            If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 1) Then
             ' Nhu muc (a) tren
             ' chi khac la co cai duoi
             ' muc (b)
             ' mâutìm = "(^13)([ ]{1,2})(" & A_txt1_mautim & ")([ ]{1,2})" & Accc
             For m = 0 To UBound(txt2_arr)
             
                If txt2_arr(m) <> Empty Then
                   ' Noi chuoi lai voi nha
                   
                   txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                   
                End If
            Next m
           
            
            txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
        
            mâuthay = "\1\2" & txt2_mauthay & "\4\5"
                 
          Else
              If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 10) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 0) Then
               ' Nhu muc (3.2) tren
               ' muc (c)
               
               For m = 0 To UBound(txt2_arr)
            
                If txt2_arr(m) <> Empty Then
                   ' Noi chuoi lai voi nha
                   
                   txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                   
                End If
              Next m
          
            
               txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
              
               mâuthay = Chr(13) & "\1" & txt2_mauthay & khoang_trang
               
             Else
               ' Nhu muc (3.3) tren
               ' muc (d)
              If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 0) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10) Then
               
                ' Kiêm tra xem dau truoc và dâu sau cua txt2 co vào dung hay không so voi quy dinh
                ' Nêu co dau thi bo cac dau này di, thay vào do là dùng \1 cho dâu dâu
                                           ' \3 cho dâu cuôi mâu doan van
                ' Cái này là chung cho các mâu if o duoi day, chi khac nhau o phân .Replacement.Text
                                           
                
                 ' Mâu thay thê se duoc sua dôi moi lai nhu sau trong ô .Replacement.Text
                   For m = 0 To UBound(txt2_arr)
                 
                    If txt2_arr(m) <> Empty Then
                       ' Noi chuoi lai voi nha
                       
                       txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                       
                     End If
                   Next m
               
               
                  txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
                  mâuthay = "\1" & txt2_mauthay & "\3" & Chr(13)
                  
                  
              Else
               ' Nhu muc (3.1) tren
               ' muc (e)
                If (txt1_co_dau_truoc_tu_khong = 1) And (txt1_co_dau_sau_tu_khong = 10) Then
                For m = 0 To UBound(txt2_arr)
           
                If txt2_arr(m) <> Empty Then
                   ' Noi chuoi lai voi nha
                   
                   txt2_mauthay = txt2_mauthay & txt2_arr(m) & " "
                 
                End If
                    Next m
                   
                    
                    txt2_mauthay = Trim(txt2_mauthay)
                
                    mâuthay = "\1\2" & txt2_mauthay & "\4\5"
                  
              End If
            End If
          End If
         End If
              End If
            End If
          End If
         End If
      End If
       
       
                              
 

    ' Gán hàm vào biên mâuthay
     LÂY_MÂU_THAY = mâuthay

End Function

 Public Sub SearchAndReplaceInStory_EXELL(ByVal strSearch As Variant, ByVal strReplace As Variant)
  Dim iCount As Integer
    With Selection.Find
                     
      .MatchCase = False
      .Text = strSearch
      .Replacement.Text = strReplace
      .Replacement.HIGHLIGHT = True
      .MatchWholeWord = True
      .MatchWildcards = True
      .MatchSoundsLike = False
      .MatchAllWordForms = False
      .Wrap = wdFindContinue
      .Execute Replace:=wdReplaceAll
      
  End With
End Sub
Private Sub Tìm_va_thay_ngay_tung_tu_môt()

With Selection.Find
  .Execute Replace:=wdReplaceOne
 
  While .Found
    .Execute Replace:=wdReplaceOne
  Wend
 End With
 End Sub
 Private Sub Thaymaytudongiankhongdungwildcads(MÂU_TÌM As String, MÂU_THAY As String, _
                       Optional ByVal Loai As Integer = 0, Optional ByVal mau_me As Integer = 4)
  On Error Resume Next
  With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    Select Case Loai
      Case 0:
      Case 1: .Replacement.Font.Italic = True 'italic
      Case 2: Selection.Find.MatchCase = True ' Hoa
      Case 3: Selection.Find.MatchCase = True '-> thuong
          Selection.Find.Replacement.Font.Italic = False
          Selection.Find.Replacement.Font.Color = wdColorAutomatic
    End Select
    Select Case mau_me
      Case 4: .Replacement.HIGHLIGHT = False
      Case 5:   .Replacement.HIGHLIGHT = True
      
    End Select
    .MatchWildcards = False
    .MatchWildcards = False
     
    .Text = MÂU_TÌM
    .Replacement.Text = MÂU_THAY
    '.Execute Replace:=wdReplaceAll
    .Execute Replace:=wdReplaceOne
 
          While .Found
            .Execute Replace:=wdReplaceOne
          Wend
    ' phuc hôi cho lâ`n tiêp default
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .MatchCase = False
    '.Replacement.Font.Italic = False
    '.Replacement.Font.Bold = False
    '.Replacement.Font.Color = 0
    
  End With
End Sub
Private Sub Xoa_hai_khoangtrang()

  With Selection.Find
              .ClearFormatting
              .MatchCase = False
                            
              .Text = " "
              .Replacement.Text = " "
              .Replacement.HIGHLIGHT = True
              .MatchWholeWord = True
              .MatchWildcards = True
              .MatchSoundsLike = False
              .MatchAllWordForms = False
              .Wrap = wdFindContinue
           
              
              ' Loop until Word can no longer
              ' find the search string and
              ' count each instance
                   
        
            Do While .Execute
                            
                .Execute Replace:=wdReplaceOne
                ' Chuyen den tu tiep theo
                Selection.MoveRight
                            
            Loop
        
  End With
End Sub
Sub Thu_Nghiem()
  Dim t_t As String
  Dim s_s As String
  Dim vvv As String
  Dim yyy As String
 
  Dim mmm As String
  Dim NNN As String
  'Dim txt1_arr() As String
  
  
           
   
       mmm = " | Papa your ,"
 
 
      NNN = " fdgsdfgsdfg "
 
   ' txt1_arr() = Split(Trim(mmm), " ")
   ' MsgBox "LÂY_GÍA_TRI_CUA_txt1: " & txt1_arr(0), vbInformation
  ' MsgBox "LÂY_GÍA_TRI_CUA_txt1: " & txt1_arr(1), vbInformation
           ' If InStr(mmm, "*") Then
            ' vvv = Replace(mmm, "*", "\*")
            ' Else
            ' vvv = mmm
            ' End If
           '
   
 
      ' Cai nay giu lai ma thu nghiem
      t_t = LÂY_MÂU_TÌM(mmm, NNN)
      s_s = LÂY_MÂU_THAY(mmm, NNN)
      MsgBox "LÂY_GÍA_TRI_CUA_txt1: " & t_t, vbInformation
      MsgBox "LÂY_GÍA_TRI_CUA_txt2: " & s_s, vbInformation
      'MsgBox "VD: " & Chr(13) & "([ ]{1,2})" & t_t & Chr(13)
End Sub
anhcau
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 7 06/07/2013 1:18 pm

Ứng dụng dịch Tiếng Anh và một số ngoại ngữ trong MS Word

Gửi bài by anhcau »

2-CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MÃ NÀY

Cơ sở:

a- Trong đoạn văn A nói trên, các bạn thấy mấy từ đứng trong câu tôi tạm trích như sau:
 • "My children, that it is not for your physical well-being I come.
  I will speak most profoundly in a Christmas message to all My children. Tonight, I am blessing you with My Blessing of Holy Love.
  ... in this regard. My children, I love you, I pray for ...
Tôi muốn thay đơn giản là chữ My children, ở đây là khá dễ, nếu thay đằng sau và trước từ đó không có khoảng trắng đi kèm, nghĩa là thế nào. Xin xét ví dụ sau đây:

Bản văn B:

Such a soul could easily lose his way because he does not look within himself but looks outside himself seeking perfection, seeking more exterior grace.

... Let Holy Love chart the course of all souls for it is in this way harmony is restored in the universe.

Bản văn C:

Some of these hearts have been laid waste by compromise and error, and misrepresent the faith.
For it is in this way the world will undergo a genesis and be renewed in the Faith.
.. now for all the faithful departed.


Bạn để ý rằng, nếu thay cụm từ My children trong Bản văn A không cần dùng hai khoảng trắng trước và sau từ này vẫn đúng thì trong các trường hợp khác lại không áp dụng được. Thí dụ trong ví dụ bản văn B, nếu thay từ his way = lối của anh ta thì nó sẽ như sau:

Bản văn B:

Such a soul could easily lose lối của anh ta because he does not look within himself but looks outside himself seeking perfection, seeking more exterior grace.

... Let Holy Love chart the course of all souls for it is in tlối của anh ta harmony is restored in the universe.

còn với bản văn C thì khi thay the faith = những người thành tín thì nó trở thành như sau

Bản văn C:

Some of these hearts have been laid waste by compromise and error, and misrepresent những người thành tín.
For it is in this way the world will undergo a genesis and be renewed in the Faith.
.. now for all những người thành tínful departed.


Như thế, các từ ở trên có vấn đề là các từ này:
 • tlối của anh ta
  những người thành tínful
Trong nhiều trường hợp ta không còn biết được từ nguyên gốc tiếng Anh ban đầu như thế nào nữa, thì lại rất tệ hại!

Vì thay thế hàng loạt nên chắc chắn rằng phải thay thế dạng có dấu khoảng trắng trước và sau từ cần thay, có nghĩa là, các từ thay sẽ có dạng:
 • _My children_ = các con của Tôi
  _his way_ = lối của anh ta
  _the faith_ = những người thành tín
Trong đó, để dế nhìn tôi mô phỏng các khoảng trắng " " bằng ký tự _
Để ý rằng việc Replace trong MS Word 2003 không thay thế được các từ (đã được chia thành quá khứ phân từ, hay dạng -ed ... ) nếu nó là 2 từ trở lên được thay thế cùng lúc.


Như thế lại phát sinh vấn đề là tại đoạn văn A, từ My children lại có các dấu đằng trước và đằng sau đi kèm như dưới đây:
 • "My children, that it is not for your physical well-being I come.
  I will speak most profoundly in a Christmas message to all My children. Tonight, I am blessing you with My Blessing of Holy Love.
  ... in this regard. My children, I love you, I pray for ...
Trong khi dạng thay thế được phải là:
 • " My children , that it is not for your physical well-being I come.
  I will speak most profoundly in a Christmas message to all My children . Tonight, I am blessing you with My Blessing of Holy Love.
  ... in this regard. My children , I love you, I pray for ...
(Để ý rằng các dấu đã không còn dính liền với các ký tự cuối cùng và phía đầu tiên của từ nữa)

*Chú ý:
Vẫn thay thế được với các dấu liền kề các chữ đính kèm trước và sau từ cần thay, tuy nhiên vì tổ hợp dấu khá nhiều, bao gồm các dấu:
 • .
  ,
  ;
  :
  -
  !
  ?
  "
nên sẽ gây ra trường hợp là máy xử lý chậm chạp hơn so với khi có hai khoảng trắng hai phía, cái này tôi đã thử! Nên trường hợp tôi nói ở đây là không tính đến trường hợp này nữa.

Ngoài ra khi thay thế như thế thì do có hai khoảng trắng ở đầu nên từ đầu câu cũng phải lui vào ít nhất là một khoảng trắng, và các từ cuối của đoạn văn hay câu văn, nếu không có các dấu , . ; " : ! ? / { } [ ] ( ) cũng phải có thêm ít ra là một khoảng trắng nữa mới có thể thay được hết.

Các câu có Bullets hay Numbering ở đầu cũng tương tự.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày anhcau với 0 lần sửa trong tổng số.
anhcau
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 7 06/07/2013 1:18 pm

Ứng dụng dịch Tiếng Anh và một số ngoại ngữ trong MS Word

Gửi bài by anhcau »

b - Giải pháp tạo khoảng trắng trước và sau từ.

Dùng mã Macro (ký hiệu MA2) đơn giản sau đây:

Mã: Chọn tất cả

Public Sub Thaycáidâunhé(MÂU_TÌM As String, MÂU_THAY As String, _
                       Optional ByVal Loai As Integer = 0, Optional ByVal mau_me As Integer = 4)
  On Error Resume Next
  With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    Select Case Loai
      Case 0:
      Case 1: .Replacement.Font.Italic = True 'italic
      Case 2: Selection.Find.MatchCase = True ' Hoa
      Case 3: Selection.Find.MatchCase = True '-> thuong
          Selection.Find.Replacement.Font.Italic = False
          Selection.Find.Replacement.Font.Color = wdColorAutomatic
    End Select
    Select Case mau_me
      Case 4: .Replacement.HIGHLIGHT = False
      Case 5:   .Replacement.HIGHLIGHT = True
      
    End Select
    .MatchWildcards = False
    .MatchWildcards = True
    
    .Text = MÂU_TÌM
    .Replacement.Text = MÂU_THAY
    .Execute Replace:=wdReplaceAll
     
          
    
    
    ' phuc hôi cho lâ`n tiêp default
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .MatchCase = False
     
    
    
           
  End With
End Sub
Private Sub Dichvaomotkytuodaucau()
Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove ' vê` Ðâ`u document
Do Until Selection.Range.Bookmarks.Exists("\EndOfDoc") = True ' cho Ðê'n cuô'i document
 Selection.Move wdSentence, 1 ' move tu'`ng câu
  Selection.MoveRight wdCharacter, 1, wdExtend ' chon ký tu Ðâu câu
  Selection.Text = " " & (Selection.Text)
Loop ' Vòng lap
End Sub
Sub Thay_thê_dâu_Moinhe()
   
   
   Dim DÂU As String
    
   ' Ðánh dâu vi trí lúc Ðó
    ActiveDocument.Bookmarks.Add Range:=Selection.Range, Name:="xxxx"

  
  ' Các hàng sô
   
   DÂU = "([\\\[\],.;:\?\!\""\“\{\}\)\(])"
    
    ' Xu ly dâu dung vao vi tri
     
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:=DÂU, MÂU_THAY:="\1 ", mau_me:=4
    
    ' Dich vao 1 ky tu o dau cau
    ' Cho cac tu o dâu câu thut vao 1 khoang trang
    Call Dichvaomotkytuodaucau
       
   ' Them 1 khoang trang sau cau can xuong dong
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([! ])(^13)", MÂU_THAY:="\1 \2", mau_me:=4
    
    ' Xoa cac khoang trang
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ ]{2,10})", MÂU_THAY:=" ", mau_me:=4
   
   ' Cho cac tu o dâu câu thut vao 1 khoang trang
   ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="((chr(13))" & "([! ])", MÂU_THAY:=" \1\2", mau_me:=5
    
  
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([! ])" & DÂU & DÂU, MÂU_THAY:="\1 \2 \3", mau_me:=4
    
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([! ])" & DÂU & Chr(32), MÂU_THAY:="\1 \2 ", mau_me:=4
    
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ ])" & DÂU & "([! ])", MÂU_THAY:="\1 \2 \3", mau_me:=4
    
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:=DÂU, MÂU_THAY:="\1", mau_me:=5
    
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:=DÂU & DÂU, MÂU_THAY:="\1 \2", mau_me:=5
   ' Xoa cac khoang trang
   ' lam lai them lan nua
   
    Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ ]{2,10})", MÂU_THAY:=" ", mau_me:=4
    
     Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ ]{2,10})", MÂU_THAY:=" ", mau_me:=4
     
  ' Thay cac chu a . m va p . m thanh a.m p.m
   
      Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ a])([ ])([,.;:])([ ])([m ])", MÂU_THAY:="\1\3\5", mau_me:=4
      Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ A])([ ])([,.;:])([ ])([m ])", MÂU_THAY:="\1\3\5", mau_me:=4
      Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ p])([ ])([,.;:])([ ])([m ])", MÂU_THAY:="\1\3\5", mau_me:=4
      Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ P])([ ])([,.;:])([ ])([m ])", MÂU_THAY:="\1\3\5", mau_me:=4
  
  ' phuc hoi cac dau : o giua các sô
      
   Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([0-9]{1,2})([ ])([,.;:])([ ])([0-9]{1,2})", MÂU_THAY:="\1\3\5", mau_me:=4
      
     
      
    'Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ ]{1,2})(Fatima)" & Chr(13), MÂU_THAY:="\1 \2 phuong an 1" & Chr(13), mau_me:=5
    ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="(Fatima)" & Chr(13), MÂU_THAY:="\1 \2phuong an 2" & Chr(13), mau_me:=5
   ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="(Fatima )" & Chr(13), MÂU_THAY:="\1 \2phuong an 3" & Chr(13), mau_me:=5
  ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="( Fatima)([ ]{1,2})" & Chr(13), MÂU_THAY:=" \1 \2 phuong an 4" & Chr(13), mau_me:=5
   ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="(Fatima)([ ]{1,2})" & Chr(13), MÂU_THAY:="\1 \2 phuong an 5" & Chr(13), mau_me:=5
   ' Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="([ ]{1,2})(Fatima)([ ]{1,2})" & Chr(13), MÂU_THAY:="\1 \2 \3phuong an 6" & Chr(13), mau_me:=5
   '  Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:="(lic)([ ]{1,2})" & Chr(13), MÂU_THAY:="\1 yyyy" & Chr(13), mau_me:=5
   
    'Thaycáidâunhé MÂU_TÌM:=Chr(13) & "([ ]{1,2})(P)", MÂU_THAY:=Chr(13) & "\1 C", mau_me:=5
        
    ' Tro vê vi trí Ðánh dâu và xóa bookmark

            'Application.ScreenUpdating = True

On Error Resume Next
            
            Selection.GoTo what:=wdGoToBookmark, Name:="xxxx"
            
            ActiveDocument.Bookmarks("xxxx").Delete

     
End Sub
 
moitinhdau
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 11:59 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by moitinhdau »

Nhờ các bác giúp vấn đề này với
viewtopic.php?f=15&t=30335
moitinhdau
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 11:59 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by moitinhdau »

Không lẽ bó tay sao các bác.
naruto3590
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 17/03/2015 10:03 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by naruto3590 »

Chào mọi người! :x
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày naruto3590 với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by truongphu »

naruto3590 đã viết: e chạy nhưng nó chỉ chạy được phần số đầu tiên từ kí tự thứ 2 trở đi không chạy ra đc,

Sub newmacro()
Dim ZZZ As Long
Selection.GoTo , , 1
For ZZZ = 1 To 999
With Selection.Find
.Text = "n" & ZZZ & ""
.Replacement.Text = "@@@_(n" & ZZZ & ").___(n" & ZZZ & ")"
.Execute Replace:=wdReplaceAll
.MatchCase = True
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Next
End Sub
Với lệnh .Execute Replace:=wdReplaceAll thì word sẽ tìm thay hết, do đó bạn viết:

Mã: Chọn tất cả

For ZZZ = 1 To 999
'. . .
Next
sẽ làm nặng máy vì vòng lặp sẽ chạy 1000 lần!

Để tìm và thay tiếp, bạn cần thêm lệnh:

Mã: Chọn tất cả

.Wrap = wdFindContinue

Mã: Chọn tất cả

Sub newmacro()
  With Selection.Find
    .Text = "n" & ZZZ & ""
    .Replacement.Text = "@@@_(n" & ZZZ & ").___(n" & ZZZ & ")"
    .Wrap = wdFindContinue
    .Execute Replace:=wdReplaceAll
    .MatchCase = True
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
mrgrey
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 3 12/05/2015 2:54 pm

Chuyển unicode dựng sẵn sang unicode tổ hợp VBA

Gửi bài by mrgrey »

Làm ơn giúp tôi chuyển unicode dựng sẵn sang unicode tổ hợp
Chi tiết là tôi thêm các text box trong excel gõ unicode dựng sẵn nó hiển thì bình thường nhưng khi in thì nó lỗi font, còn sử dụng unicode tổ hợp thì không sao.
Xin chân thành cảm ơn
pretty_girl2703
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 29/06/2015 2:26 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by pretty_girl2703 »

Xin chào mọi người ạ. Em là thành viên mới học về VBA xin được giúp đỡ.Hiện tại, em đang muốn viết code VBA excel với nội dung như sau:

Em muốn lấy dữ liệu từ file "Incoming Inspection Result Report" sao chép sang file "Report" theo như layout của file "Report". Em cũng đã viết thử nhưng không chạy được.
Trong file "Report" có cột "Kiểm tra kích thước" (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N) thì được nhập số liệu như vùng bôi màu xanh da trời. Cứ mỗi lần QC nhập kích thước được đo theo chuẩn, và số lần đo tùy thuộc vào số lượng sản xuất từ nhà cung cấp (Ví dụ ở đây, sản xuất ra 200 con hàng,mức độ kiểm tra là giảm nhẹ (GN) thì chỉ cần kiểm tra đo kích thước 3 lần). Em mong muốn,có 1 nút bấm mà sau khi nhập hết 3 lần đo, dữ liệu sẽ tự động lưu dữ liệu từ file "Incoming Inspection Result Report" sang "Report", sau đó dữ liệu cũ sẽ được xóa và QC sẽ nhập mã hàng khác với số lượng khác,và sau khi xong thì sẽ tiếp tục lưu dữ liệu mới vừa nhập vào file "Report" ở những dòng tiếp theo.
Dưới đây là 2 file em đề cập đến ạ.
Rất mong các anh chị giúp đỡ em.Em ngồi mò viết cả mấy bữa nay mà không ra.

Em xin chân thành cám ơn ạ.
Tập tin đính kèm
Thac Mac VBA trong Excel.7z
2 file được đề cập ở trên
(46.59 KiB) Đã tải về 262 lần
huyndh
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 14/08/2015 10:21 am

Xin giúp đỡ code đọc số thành chữ, đọc điểm bài thi ấy các bác

Gửi bài by huyndh »

Tình hình là mình cop đc code đọc số thành chữ trong excel, nhưng nó dùng trong kế toán.
Mình chỉ cần đọc từng số VD 7,7 đọc la bảy phẩy 7
Mình không rành về VB nên rất mong sự giúp đỡ của các bạn
Nó đây @@


 1. Function DocSoVni(conso) As String
 2. s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
 3. lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
 4. If Trim(conso) = "" Then
 5. DocSoVni = ""
 6. ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
 7. If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
 8. conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
 9. conso = " " & conso
 10. conso = Replace(conso, ",", "", 1)
 11. vt = InStr(1, conso, "E")
 12. If vt > 0 Then
 13. sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
 14. conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
 15. conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
 16. End If
 17. conso = Trim(conso)
 18. sochuso = Len(conso) Mod 9
 19. If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
 20. docso = ""
 21. i = 1
 22. lop = 1
 23. Do
 24. n1 = Mid(conso, i, 1)
 25. n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
 26. n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
 27. baso = Mid(conso, i, 3)
 28. i = i + 3
 29. If n1 & n2 & n3 = "000" Then
 30. If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
 31. Else
 32. If n1 = 0 Then
 33. If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
 34. Else
 35. s1 = s09(n1) & " traêm"
 36. End If
 37. If n2 = 0 Then
 38. If s1 = "" Or n3 = 0 Then
 39. s2 = ""
 40. Else
 41. s2 = " linh"
 42. End If
 43. Else
 44. If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
 45. End If
 46. If n3 = 1 Then
 47. If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
 48. ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
 49. s3 = " laêm"
 50. Else
 51. s3 = s09(n3)
 52. End If
 53. If i > Len(conso) Then
 54. s123 = s1 & s2 & s3
 55. Else
 56. s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
 57. End If
 58. End If
 59. lop = lop + 1
 60. If lop > 3 Then lop = 1
 61. docso = docso & s123
 62. If i > Len(conso) Then Exit Do
 63. Loop
 64. If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
 65. Else
 66. DocSoVni = conso
 67. End If
 68. End Function
 69. Function DocSoUni(conso) As String
 70. s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
 71. lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
 72. 'Stop
 73. If Trim(conso) = "" Then
 74. DocSoUni = ""
 75. ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
 76. If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
 77. conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
 78. conso = " " & conso
 79. conso = Replace(conso, ",", "", 1)
 80. vt = InStr(1, conso, "E")
 81. If vt > 0 Then
 82. sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
 83. conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
 84. conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
 85. End If
 86. conso = Trim(conso)
 87. sochuso = Len(conso) Mod 9
 88. If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
 89. docso = ""
 90. i = 1
 91. lop = 1
 92. Do
 93. n1 = Mid(conso, i, 1)
 94. n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
 95. n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
 96. baso = Mid(conso, i, 3)
 97. i = i + 3
 98. If n1 & n2 & n3 = "000" Then
 99. If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
 100. Else
 101. If n1 = 0 Then
 102. If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
 103. Else
 104. s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
 105. End If
 106. If n2 = 0 Then
 107. If s1 = "" Or n3 = 0 Then
 108. s2 = ""
 109. Else
 110. s2 = " linh"
 111. End If
 112. Else
 113. If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
 114. End If
 115. If n3 = 1 Then
 116. If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
 117. ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
 118. s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
 119. Else
 120. s3 = s09(n3)
 121. End If
 122. If i > Len(conso) Then
 123. s123 = s1 & s2 & s3
 124. Else
 125. s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
 126. End If
 127. End If
 128. lop = lop + 1
 129. If lop > 3 Then lop = 1
 130. docso = docso & s123
 131. If i > Len(conso) Then Exit Do
 132. Loop
 133. If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
 134. Else
 135. DocSoUni = conso
 136. End If
 137. End Function
naruto3590
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 17/03/2015 10:03 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by naruto3590 »

nhờ bro truongphu giúp đỡ với
chả là thế này em muốn replace chữ dạng ABCDE nhưng ko fai là smallcaps!
kiểu chữ đầu font 13 các chữ sau font 7 hoăc 8 chả hạn.
replace thành dạng <h>ABCDE</h>
có cách nào tìm và replace các chữ dạng này ko.
mong bro giúp đỡ
tnhatanh68
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/01/2016 10:48 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by tnhatanh68 »

Chào mọi người,

Mình có vấn đề xin mọi người giúp đỡ như sau. Mình có 1 đoạn code với mục đích save file word theo tên mong muốn từ 1 dòng trong file word bất kì

ví dụ file word có nội dung như sauFLIGHT RELEASE
FLT NO. FROM / TO DATE AIRCRAFT
PIC799 HAN SGN 17JAN16 VNA555

DISPATCHER ANH - DESK EXTENSION +84 8 35474520
COMMENTS
EFB VERSION: 160114V1
A a a a a a a a a a
SIGNED_______________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPTAIN THOMPSON
FIRST OFFICER HUNG
JUMP SEAT

FILED ATC PLAN
----------------
(FPL-PIC799-IS
-A320/M-SDFGHIRWY/LB1
-VVNB1455
-N0457F360 VITRA2A VITRA DCT NAH W1 HAMIN W10 PLK W1 AC ANLOC1B
-VVTS0141 VVPQ VVDN
-PBN/A1D1O1 DOF/160117 REG/VNA555
EET/VVTS0037
SEL/EKDM CODE/8880A7 OPR/JETSTAR PACIFIC PER/C RMK/TCAS EQUIPPED
E/0255 P/TBN R/VE J/L D/0 A/GRAY C/THOMPSON)

Và mình muốn copy nội dung dòng được tô đậm để làm tên lưu cho file (PIC799 HAN SGN 17JAN16 VNA555)

Nhưng không biết sao khi làm tay để record vào thì bình thường, nhưng khi bâm run macro để chạy thì nó báo lỗi 5487 file permission error.

Code như sau

Mã: Chọn tất cả

Sub test()
'
' test Macro
'
'
  Dim k As String, t As String


  Selection.MoveUp Unit:=wdLine, Count:=500
  Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=4
  Selection.HomeKey Unit:=wdLine
  Selection.EndKey Unit:=wdLine, Extend:=wdExtend
  Selection.Copy
  k = Selection.Text
  
  t = "D:\OCC\" & k & ".docx"
  
  

  ChangeFileOpenDirectory "D:\OCC\"
  ActiveDocument.SaveAs2 FileName:=t, FileFormat:= _
    wdFormatXMLDocument, LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles _
    :=True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts _
    :=False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, _
    SaveAsAOCELetter:=False, CompatibilityMode:=14
  
End Sub
Xin nhờ mọi người giúp đỡ [-O<
vinnycf
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 18/08/2016 2:31 pm

TỰ ĐỘNG NHẢY CHỮ KHI ĐÁNH VÀO Ô ĐẦU TIÊN

Gửi bài by vinnycf »

Hi cả nhà, em có vấn đề này nhờ cả nhà giúp với.
Hiện tại em đang soạn thảo 1 văn bản và sẽ có vài trường thông tin trùng lặp, em muốn khi đánh 1 trường lúc đầu thì các trường phía tự động nhảy lại đúng nội dung như em đã đánh.
Bên excel thì mình có dùng "=" chọn ô, còn bên word thì em không biết có cách nào không.

Tên: A
Nghê nghiệp: xxxx
Tên:

Em đánh tên: A thì các trường sau khi có trùng tiêu đề "Tên" cũng nhay thành A ạ
NTK.vb6
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 7 17/09/2016 10:04 am
Been thanked: 1 time

SaveAs file MSWord không được như ý muốn.

Gửi bài by NTK.vb6 »

Khi mình SaveAs file trong vòng lặp For thì đều trả về kết quả là "A1". trong khi đáng lẽ phải là "A1","A2","A3","A4".
dưới đây là code của mình. mong mọi người giúp đỡ!
 1.     Dim WordApp As New Word.Application
 2.     Dim DocApp As Word.Document
 3.     Dim SelectApp As Object
 4.     Set DocApp = WordApp.Documents.Open("D\Lap trinh VB\On tap\data\mauvd1.doc")
 5.     Set SelectApp = WordApp.Selection
 6.     For i = 1 To 4
 7.         SelectApp.Find.ClearFormatting
 8.         SelectApp.Find.Replacement.ClearFormatting
 9.         With SelectApp.Find
 10.             .Text = "1DiaChiThuaDat"
 11.             .Replacement.Text = "A" & i
 12.             .Forward = True
 13.             .Wrap = wdFindContinue
 14.             .Format = False
 15.             .MatchCase = False
 16.             .MatchWholeWord = False
 17.             .MatchWildcards = False
 18.             .MatchSoundsLike = False
 19.             .MatchAllWordForms = False
 20.         End With
 21.         SelectApp.Find.Execute Replace=wdReplaceAll
 22.         DocApp.SaveAs2 "D\Lap trinh VB\On tap\ket qua" & "kq_" & i & ".doc"
 23.     Next
 24.     DocApp.Close
 25.     MsgBox "xong"
Tracdac
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 07/10/2016 8:27 am
Tiếp xúc:

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by Tracdac »

Em muốn lập trình lisp chạy trên Autocad nhưng trình độ gà mờ quá
WWW.DODACBANDO.COM
thuonghieuso
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 7 12/11/2016 3:19 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by thuonghieuso »

Chào các bạn!
Cho mình hỏi một vấn đề thế này.
Mình có các câu hỏi như sau:
Câu 1: Nội dung
Câu 2: Nôi dung câu hỏi
Câu 3: Nội dung
Câu 4: Nôi dung câu hỏi
Câu 5: Nội dung
Câu 6: Nôi dung câu hỏi

Bây giờ mình muốn sử dụng Macro để thay đổi các chữ "Câu 1, Câu 2, Câu 3 ..." thành một chữ khác. Ví dụ đổi thành "@ Nội dung" thì phải làm như thế nào?
Nhờ các bạn giúp đỡ.
Hình đại diện của thành viên
trungtamcnc
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 15/07/2014 4:39 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by trungtamcnc »

Gửi bạn: thuonghieuso
Bạn làm như sau: Ấn Ctrl + H (tìm kiếm và thay thế)
Ô tìm kiếm: Nhập Câu ^?:
Ô thay thế: @Nội dung

Oke là xong.
thuonghieuso
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 7 12/11/2016 3:19 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by thuonghieuso »

Gửi bạn: thuonghieuso
Bạn làm như sau: Ấn Ctrl + H (tìm kiếm và thay thế)
Ô tìm kiếm: Nhập Câu ^?:
Ô thay thế: @Nội dung

Oke là xong.
Nhưng làm như vậy thì nó chỉ replace được tới số <10. Từ 10 trở lên là nó không được.
Thanks bạn nhé !
anhducnavy688
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 3 27/12/2016 11:07 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by anhducnavy688 »

Chào các ae
Hiện tại em mới về làm giảng viên, muốn làm một đề tài nho nhỏ, em cũng mới nghiên cứu về VBA, và đã đọc rất nhiều bài của a trên các diễn đàn, tuy nhiên do thời gian có hạn, và nhiều nội dung em không thể tìm hiểu hết. Em muốn a trợ giúp e một vẫn đề nho nhỏ, em tìm bấy lâu nay chưa thấy.
Ý tưởng là em làm 1 cái tự đồng trộn đề thi, theo cấu trúc sắp xếp sẵn, tuy nhiên có 1 nội dung vướng.
Trong file Ngân hàng câu hỏi, giả sử em như sau:
[CH]
Câu 1: Hãy trình bày các giai đoạn lượn vòng?
[CH]
Câu 2: Đ/c trực canh phát hiện có người rơi xuống nước mạn trái,
Trên cương vị được giao, đ/c phải làm gì?
[CH]
Câu 3
.......
Giả sử em muốn chọn nội dung câu 2 thì ntn ạ, và làm sao để lấy nội dung câu đó, chèn vào sau 1 đoạn tiêu đề đề thi đặt ra sẵn


Ví dụ tiêu đề đề thi: ĐỀ THI HỌC KỲ II
Môn: Điều động tàu và QTTV
Ae trợ giúp em lấy nội dung câu 2, chèn vào sau đoạn tiêu đề đó được k ạ, em cám ơn a nhiều. Mong nhận được hồi âm sớm nhất của a ạ
Đăng trả lời

Quay về