Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

Đăng trả lời
vinhthichip
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 23/11/2016 4:33 pm

Chia nhỏ file .pdf

Gửi bài by vinhthichip »

Tôi có 1 thư .pdf gồm nhiều khách hàng. Giờ muốn chia mỗi trang là 1 khách hàng, tên file là mã khách hàng. Sư phụ nào giúp mình với, cảm ơn nhiều.
nnthi.gla@gmail.com
ĐT: 0977990900
dzung
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 19/11/2012 7:40 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by dzung »

anh TruongPhu ơi cho xin lại code , trong bài cũ viewtopic.php?t=21600#p119000
cái Userform như hình không thấy . Thanks
chinh2308
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 01/04/2017 3:40 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by chinh2308 »

Chào a phú.
Em có một vấn đề xin được a giúp đỡ.
Đang có 1 file câu hỏi như sau:
Phần hỏi:
Câu 1. abcxyz
Câu 2. abkh
Câu 3. dfdfsd

Phần trả lời:
Câu 1. kjlk
Câu 2. jlkj
Câu 3. ịojo

Em muốn ghép các câu trả lời vào từng câu hỏi như là:
Câu 1. abcxyz
trả lời: kjlk
Câu 2. abkh
trả lời: jkkj
...
Mong được a giúp đỡ. Cảm ơn anh nhiều
file mẫu đính kèm.
Tập tin đính kèm
ghep.rar
(34.26 KiB) Đã tải về 180 lần
thuonghieuso
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 7 12/11/2016 3:19 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by thuonghieuso »

Chào Bác Phú.
Em cần giúp đỡ.
Em có 1 đoạn như thế này.
Câu hỏi: Bầu trời kia thật xanh biếc. Nhìn lên đó có biết bao là ........?
a. Mây
b. Trăng
c. Sao
d. Mặt trời.
Em muốn Tìm và thay thế ("C.") . Nhưng lúc tìm và thay thế thì nó thay thế cả 2 chỗ . Chữ biếc. và C. Sao. Làm sao để phân biệt được 2 chỗ trên. E chỉ muốn thay thế bên dưới.
Mong bác giúp đỡ.
nhu2017
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 3 18/07/2017 12:40 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by nhu2017 »

bác truongphu có tài liệu về VBA word bằng tiếng việt không? cho tiện anh em nghiên cứu
awakealove
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 3 10/01/2012 7:44 pm
Has thanked: 1 time

MailMerge Trong Word VBA code Xin Giúp đỡ

Gửi bài by awakealove »

Em có:
- File word tên MMerge.doc
- File excel tên Source.xls
Yêu cầu:
1. Khi mở file MMerge.doc lên thì tự động set DataSource cho File word từ file excel Source.xls (Sheet1) để dùng trộn thư
2. Trên file word MMerge.doc có 1 nút lệnh tên CmdExp, khi click nút này thì sẽ tự động lưu ra file word mới theo Record hiện tại
(Merge to New Document). Chỉ cần trích mẫu tin hiện tại không phải trích toàn bộ.

Xin mọi người giúp đỡ!
vongcohay
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 3 14/02/2017 7:25 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by vongcohay »

anh em cho mình hỏi, trong word muốn tìm chữ màu xanh gạch chân (single) thay thế bằng màu đỏ thì làm sao? cám ơn
loannguyen14141993
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 2 19/03/2018 10:14 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by loannguyen14141993 »

giúp e bài này với ạ

stt m n tổng từ m đến n dùng hàm Vba để tính tổng m đến n biết m<n.(sumMToN)
1 1 10 biết rằng m,n as integer, kiểu trả về sumMToN cũng là integer
2 2 15
3 3 18
4 5 21
5 6 25
6 7 30
7 8 37
8 9 40
9 10 45
loannguyen14141993
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 2 19/03/2018 10:14 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by loannguyen14141993 »

và bài này nữa ạ
TT NGÀY TÊN TRƯỜNG DÂN TỘC ĐIỂM ƯU TIÊN
01 01/01/2003 NGUYỄN THỊ NHUNG ĐH Nông lâm Kinh
02 03/01/2003 NGUYỄN TẤN HÙNG ĐH Bách Khoa Nùng
03 05/01/2003 VÕ THỊ LÝ ĐH sư phạm Kinh
04 18/01/2003 HuỲNH VĂN MẪN ĐH Nông lâm Ê Đê
05 25/01/2003 LÂM KHỞI ĐH Bách Khoa H' Mông
06 04/02/2003 NGUYỄN TRẦN NA ĐH Nông lâm Gia Rai
07 10/02/2003 PHẠM VĂN HÙNG ĐH Bách Khoa Kinh
08 11/02/2003 TRẦN THIỆN TÂN ĐH sư phạm Kinh
09 17/02/2003 NGÔ THỊ BƯỞI ĐH Nông lâm Tày
10 26/02/2003 VÕ THỊ MAI LOAN ĐH Bách Khoa Kinh
11 01/03/2003 TRẦN LÊ QuỐC ĐH sư phạm Kinh
12 10/03/2003 TRẦN VĂN DŨNG ĐH sư phạm Tày

Yêu cầu: Tính điểm ưu tiên. Nếu không phải dân tộc kinh mà thi vào trường Đại học Nông Lâm hoặc Đại học Bách Khoa thì điểm ưu tiên là 1.5 còn lại điểm ưu tiên bằng 0. Trong đó điểm ưu tiên as double, dân tộc và trường đại học as string
dung2873
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 19/02/2014 9:13 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by dung2873 »

Chào mọi người mình có vài cái thắc mắc chưa thông mong mọi người chỉ giáo
Mình có gõ lại mấy đoạn code trong word, với mục đích là tìm câu và tách câu hỏi trắc nghiệm theo một điều kiện nhưng khi cho chạy bị lỗi không biết phải khắc phục như thế nào? Có kèm theo tập tin để tách
 1. Sub Tach_cau_Mucdo()
 2. ActiveDocument.Range.ListFormat.ConvertNumbersToText
 3. Dim NameGoc, PathGoc, OldExt, OldName, NameTach, NameTam As String
 4. NameGoc = ActiveDocument.Name
 5. PathGoc = ActiveDocument.Path
 6. OldExt = Split(NameGoc, ".")(UBound(Split(NameGoc, ".")))
 7. OldName = Left(NameGoc, Len(NameGoc) - Len(OldExt))
 8. Application.Visible = False
 9. Dim socau As Integer
 10.     socau = 0
 11.     Selection.HomeKey unit=wdStory
 12.     Selection.Find.ClearFormatting
 13.         With Selection.Find
 14.         .Text = "Câu [0-9]{1,3}[.][^9^32]"
 15.         .Forward = True
 16.         .Wrap = wdFindContinue
 17.         .MatchCase = True
 18.         .MatchWildcards = True
 19.     End With
 20.     Do While Selection.Find.Execute = True
 21.         socau = socau + 1
 22.     Loop
 23. Selection.EndKey unit=wdStory
 24.     Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll
 25.     Selection.ParagraphFormat.FirstLineIndent = CentimetersToPoints(-0.5)
 26.     Selection.TypeParagraph
 27.     Selection.Font.Name = "Time New Roman"
 28.     Selection.Font.Size = 12
 29.     Selection.Font.Bold = True
 30.     Selection.Font.Color = wdColorDarkBlue
 31.     Selection.TypeText Text="Câu " & socau + 1 & ". "
 32. For i = 1 To socau
 33.     Cau = "Câu " & i
 34.     Cauke = "Câu " & i + 1
 35. Selection.HomeKey unit=wdStory
 36.     NameTach = "C" & 1 & "_" & NameGoc
 37. Dim GocDoc, TamDoc As Document
 38.     Set GocDoc = ActiveDocument
 39.     Selection.Find.ClearFormatting
 40.     With Selection.Find
 41.         .Text = Câu & "([.]*)" & Cauke
 42.         .MatchWildcards = True
 43.     If Selection.Find.Execute = True Then
 44.         Set TamDoc = Documents.Add(DocumentType=wdNewBlankDocument)
 45.     Else
 46.         Exit Sub
 47.     End If
 48.     GocDoc.Activate
 49.         Selection.Copy
 50.     TamDoc.Activate
 51.         Selection.PasteAndFormat (wdFormatOriginalFormatting)
 52.     End With
 53. Selection.HomeKey unit=wdStory
 54.     With Selection.Find
 55.         .Font.Color = wdColorPink
 56.         .Text = "(\[*\])"
 57.         .MatchCase = False
 58.         .MatchWildcards = True
 59.         .Execute
 60.     End With
 61.     Selection.Copy
 62.     NameTach = Selection.Text & NameTach
 63. If Dir(PathName & "" & OldName, vbDirectory) = "" Then
 64.         MkDir (PathGoc & "" & OldName)
 65. End If
 66.     NameTam = PathGoc & "" & OldName & "" & NameTach
 67.     TamDoc.SaveAs NameTam
 68.     ActiveWindow.Close (no)
 69. Next
 70. GocDoc.Activate
 71. Application.Visible = True
 72. MsgBox "Xong"
 73. GocDoc.Close (no)
 74. End Sub
 75. Sub SapXepMucDo()
 76. ActiveDocument.Range.ListFormat.ConvertNumbersToText
 77. Dim NameGoc, PathGoc, OldExt, OldName, NameTach, NameTam As String
 78. NameGoc = ActiveDocument.Name
 79. PathGoc = ActiveDocument.Path
 80. OldExt = Split(NameGoc, ".")(UBound(Split(NameGoc, ".")))
 81. OldExt = "." & OldExt
 82. OldName = Left(NameGoc, Len(NameGoc) - Len(OldExt))
 83. OldName = "[" & OldName & "]"
 84. Application.Visible = False
 85. Dim socau As Integer
 86.     socau = 0
 87.     Selection.HomeKey unit=wdStory
 88.     Selection.Find.ClearFormatting
 89.         With Selection.Find
 90.         .Text = "Câu [0-9]{1,3}[.][^9^32]"
 91.         .Forward = True
 92.         .Wrap = wdFindContinue
 93.         .MatchCase = False
 94.         .MatchWildcards = True
 95.     End With
 96.     Do While Selection.Find.Execute = True
 97.         socau = socau + 1
 98.     Loop
 99. Selection.EndKey unit=wdStory
 100.     Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll
 101.     Selection.ParagraphFormat.FirstLineIndent = CentimetersToPoints(-0.5)
 102.     Selection.TypeParagraph
 103.     Selection.Font.Name = "Time New Roman"
 104.     Selection.Font.Size = 12
 105.     Selection.Font.Bold = True
 106.     Selection.Font.Color = wdColorDarkBlue
 107.     Selection.TypeText Text="Câu " & socau + 1 & ". "
 108. For i = 1 To socau
 109.     Cau = "Câu " & i
 110.     Cauke = "Câu " & i + 1
 111. Selection.HomeKey unit=wdStory
 112.     NameTach = "C" & i & OldExt
 113. Dim GocDoc, TamDoc As Document
 114.     Set GocDoc = ActiveDocument
 115.     Selection.Find.ClearFormatting
 116.     With Selection.Find
 117.         .Text = Câu & "([.]*)" & Cauke
 118.         .MatchWildcards = True
 119.     If Selection.Find.Execute = True Then
 120.         Set TamDoc = Document.Add(DocumentType=wdNewBlankDocument)
 121.     Else
 122.         Exit Sub
 123.     End If
 124.     GocDoc.Activate
 125.         Selection.Copy
 126.     TamDoc.Activate
 127.         Selection.PasteAndFormat (wdFormatOriginalFormatting)
 128.     End With
 129. Selection.HomeKey unit=wdStory
 130.     Selection.Find.ClearFormatting
 131.     Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
 132.     With Selection.Find
 133.         .Text = Cau & "([.]*)" & Cauke
 134.         .Replacement.Text = Cau & "\1"
 135.         .MatchWildcards = True
 136.         .Execute Replace=wdReplaceOne
 137.     End With
 138. Selection.HomeKey unit=wdStory
 139.     With Selection.Find
 140.         .Font.ColorIndex = wdColorPink
 141.         .Text = "(\1*\1)"
 142.         .MatchCase = False
 143.         .MatchWildcards = True
 144.         .Execute
 145.     End With
 146.     Selection.Copy
 147.     MaID = Selection.Text
 148.     mucdo = Right(MaID, 2)
 149.     NameTach = "[" & mucdo & MaID & NameTach
 150. If Dir(PathGoc & "" & OldName, vbDirectory) = "" Then
 151.         MkDir (PathGoc & "" & OldName)
 152. End If
 153.     NameTam = PathGoc & "" & OldName & "" & NameTach
 154.     TamDoc.SaveAs NameTam
 155.     ActiveWindow.Close (no)
 156. Next
 157. GocDoc.Activate
 158. Dim FSO As Object, Content As String
 159. Dim folder As Object, subfolder As Object
 160. Dim GhepDoc As Document
 161. Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 162. folderPath = PathGoc & "" & OldName
 163. Set folder = FSO.GetFolder(folderPath)
 164. DocName = PathGoc & "\[MucDo]" & NameGoc
 165. If Dir(DocName) = "" Then
 166.         Set GhepDoc = Documents.Add(DocumentType=wdNewBlankDocument)
 167.         ActiveDocument.SaveAs DocName
 168.    End If
 169. For Each Wd In folder.Files
 170.     Selection.InsertFile FileName=Wd.Path
 171. Next
 172. Selection.HomeKey unit=wdStory
 173.     Selection.Find.ClearFormatting
 174.     Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
 175.     With Selection.Find
 176.         .Text = "Câu [0-9]{1,3}[.][^9^32]'"
 177.         .Replacement.Text = "#"
 178.         .Forward = True
 179.         .MatchCase = True
 180.         .MatchWildcards = True
 181.         .Wrap = wdFindContinue
 182.         .Execute Replace=wdRelpaceAll
 183.     End With
 184. Dim sott As Integer
 185.     sott = 0
 186.     Selection.HomeKey unit=wdStory
 187.     Selection.Find.ClearFormatting
 188.         With Selection.Find
 189.         .Text = "#"
 190.         .Forward = True
 191.         .Wrap = wdFindContinue
 192.         .Format = False
 193.         .MatchCase = False
 194.         .MatchWildcards = False
 195.     End With
 196.     Do While Selection.Find.Execute = True
 197.         sott = sott + 1
 198.     Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll
 199.     Selection.ParagraphFormat.FirstLineIndent = CentimetersToPoints(-0.5)
 200.     Loop
 201.     Selection.HomeKey unit=wdStory
 202. For k = 1 To sott
 203.     With Selection.Find
 204.         .Text = "#"
 205.         .Replacement.Text = "Câu " & k & ". "
 206.         .Replacement.Font.Color = wdColorDarkBlue
 207.         .Replacement.Font.Bold = True
 208.         .Forward = True
 209.         .MatchCase = True
 210.         .Execute Replace=wdRelpaceAll
 211.     End With
 212.  Next
 213.     With Selection.Find
 214.         .Text = "^32^32"
 215.         .Replacement.Text = " "
 216.         .Forward = False
 217.         .Wrap = wdFindContinue
 218.         .Format = False
 219.         .MatchCase = False
 220.         .MatchWildcards = False
 221.         Do While .Execute
 222.             .Execute Replace=wdReplaceAll
 223.         Loop
 224.     End With
 225. ActiveDocument.Save
 226. ActiveWindow.Close
 227.  
 228. Kill (folderPath & "\*.doc")
 229. RmDir (folderPath)
 230.  
 231. Application.Visible = True
 232. MsgBox "Xong"
 233. GocDoc.Close (no)
 234. End Sub
 235. Sub SapXepID()
 236. ActiveDocument.Range.ListFormat.ConvertNumbersToText
 237. Dim NameGoc, PathGoc, OldExt, OldName, NameTach, NameTam As String
 238. NameGoc = ActiveDocument.Name
 239. PathGoc = ActiveDocument.Path
 240. OldExt = Split(NameGoc, ".")(UBound(Split(NameGoc, ".")))
 241. OldExt = "." & OldExt
 242. OldName = Left(NameGoc, Len(NameGoc) - Len(OldExt))
 243. OldName = "[" & OldName & "]"
 244. Application.Visible = False
 245. Dim socau As Integer
 246.  socau = 0
 247.     Selection.HomeKey unit=wdStory
 248.     Selection.Find.ClearFormatting
 249.         With Selection.Find
 250.         .Text = "Câu [0-9]{1,3}[.][^9^32]"
 251.         .Forward = True
 252.         .Wrap = wdFindContinue
 253.         .MatchCase = False
 254.         .MatchWildcards = True
 255.     End With
 256.     Do While Selection.Find.Execute = True
 257.         socau = socau + 1
 258.     Loop
 259. Selection.EndKey unit=wdStory
 260.     Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll
 261.     Selection.ParagraphFormat.FirstLineIndent = CentimetersToPoints(-0.5)
 262.     Selection.TypeParagraph
 263.     Selection.Font.Name = "Time New Roman"
 264.     Selection.Font.Size = 12
 265.     Selection.Font.Bold = True
 266.     Selection.Font.Color = wdColorDarkBlue
 267.     Selection.TypeText Text="Câu " & socau + 1 & ". "
 268. For i = 1 To socau
 269.     Cau = "Câu " & i
 270.     Cauke = "Câu " & i + 1
 271. Selection.HomeKey unit=wdStory
 272.     NameTach = "C" & i & OldExt
 273. Dim GocDoc, TamDoc As Document
 274.     Set GocDoc = ActiveDocument
 275.     Selection.Find.ClearFormatting
 276.     With Selection.Find
 277.         .Text = Câu & "([.]*)" & Cauke
 278.         .MatchWildcards = True
 279.     If Selection.Find.Execute = True Then
 280.         Set TamDoc = Document.Add(DocumentType=wdNewBlankDocument)
 281.     Else
 282.         Exit Sub
 283.     End If
 284.     GocDoc.Activate
 285.         Selection.Copy
 286.     TamDoc.Activate
 287.         Selection.PasteAndFormat (wdFormatOriginalFormatting)
 288.     End With
 289. Selection.HomeKey unit=wdStory
 290.     Selection.Find.ClearFormatting
 291.     Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
 292.     With Selection.Find
 293.         .Text = Cau & "([.]*)" & Cauke
 294.         .Replacement.Text = Cau & "\1"
 295.         .MatchWildcards = True
 296.         .Execute Replace=wdReplaceOne
 297.     End With
 298. Selection.HomeKey unit=wdStory
 299.     With Selection.Find
 300.         .Font.Color = wdColorPink
 301.         .Text = "(\[*\])"
 302.         .MatchCase = False
 303.         .MatchWildcards = True
 304.         .Execute
 305.     End With
 306.     Selection.Copy
 307.     MaID = Selection.Text
 308.     mucdo = Right(MaID, 2)
 309.     NameTach = MaID & NameTach
 310. If Dir(PathGoc & "" & OldName, vbDirectory) = "" Then
 311.         MkDir (PathGoc & "" & OldName)
 312. End If
 313.     NameTam = PathGoc & "" & OldName & "" & NameTach
 314.     TamDoc.SaveAs NameTam
 315.     ActiveWindow.Close (no)
 316. Next
 317. GocDoc.Activate
 318. Dim FSO As Object, Content As String
 319. Dim folder As Object, subfolder As Object
 320. Dim GhepDoc As Document
 321. Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 322. folderPath = PathGoc & "" & OldName
 323. Set folder = FSO.GetFolder(folderPath)
 324. DocName = PathGoc & "\[ID]" & NameGoc
 325. If Dir(DocName) = "" Then
 326.         Set GhepDoc = Documents.Add(DocumentType=wdNewBlankDocument)
 327.         ActiveDocument.SaveAs DocName
 328.    End If
 329. For Each Wd In folder.Files
 330.     Selection.InsertFile FileName=Wd.Path
 331. Next
 332. Selection.HomeKey unit=wdStory
 333.     Selection.Find.ClearFormatting
 334.     Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
 335.     With Selection.Find
 336.         .Text = "^P^P"
 337.         .Replacement.Text = "^P"
 338.         .Forward = True
 339.         .MatchCase = True
 340.         .MatchWildcards = True
 341.         .Wrap = wdFindContinue
 342.         .Execute Replace=wdRelpaceAll
 343.     End With
 344. Selection.HomeKey unit=wdStory
 345.     Selection.Find.ClearFormatting
 346.     Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
 347.     With Selection.Find
 348.         .Text = "Câu [0-9]{1,3}[.][^9^32]"
 349.         .Replacement.Text = "#"
 350.         .Forward = True
 351.         .MatchCase = True
 352.         .MatchWildcards = True
 353.         .Wrap = wdFindContinue
 354.         .Execute Replace=wdReplaceAll
 355.     End With
 356. Dim sott As Integer
 357.     sott = 0
 358.     Selection.HomeKey unit=wdStory
 359.     Selection.Find.ClearFormatting
 360.         With Selection.Find
 361.         .Text = "#"
 362.         .Forward = True
 363.         .Wrap = wdFindContinue
 364.         .Format = False
 365.         .MatchCase = False
 366.         .MatchWildcards = False
 367.     End With
 368.     Do While Selection.Find.Execute = True
 369.         sott = sott + 1
 370.     Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll
 371.     Selection.ParagraphFormat.FirstLineIndent = CentimetersToPoints(-0.5)
 372.     Loop
 373.     Selection.HomeKey unit=wdStory
 374. For k = 1 To sott
 375.     With Selection.Find
 376.         .Text = "#"
 377.         .Replacement.Text = "Câu " & k & ". "
 378.         .Replacement.Font.Color = wdColorDarkBlue
 379.         .Replacement.Font.Bold = True
 380.         .Forward = True
 381.         .MatchCase = True
 382.         .Execute Replace=wdRelpaceAll
 383.     End With
 384.  Next
 385.     With Selection.Find
 386.         .Text = "^32^32"
 387.         .Replacement.Text = " "
 388.         .Forward = False
 389.         .Wrap = wdFindContinue
 390.         .Format = False
 391.         .MatchCase = False
 392.         .MatchWildcards = False
 393.         Do While .Execute
 394.             .Execute Replace=wdReplaceAll
 395.         Loop
 396.     End With
 397. ActiveDocument.Save
 398. ActiveWindow.Close
 399.  
 400. Kill (folderPath & "\*.doc")
 401. RmDir (folderPath)
 402.  
 403. Application.Visible = True
 404. MsgBox "Xong"
 405. GocDoc.Close (no)
 406.     End Sub
Tập tin đính kèm
VINHPHUC1.rar
(915.48 KiB) Đã tải về 120 lần
phongthandell
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 28/02/2013 4:24 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by phongthandell »

Nhờ bác chỉ dùm! Chuyển trắc nghiệm trên trang word, các câu đó nằm trong khung kẻ chuyển về dạng bình thường có đánh đáp án đúng ở mỗi câu! (Xem file đính kèm dùm)
Xin bác giúp dùm cháu!
Tập tin đính kèm
quiz-C1 ĐHCĐ-Bài 2-20190227-1747.zip
(14.01 KiB) Đã tải về 108 lần
chaufcv
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 16/04/2009 3:45 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by chaufcv »

Mới ngày nào mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi lẫn nhau giờ thì chỉ còn 1 vài khách ghé thăm hoặc tìm kiếm 1 cái gì đó còn sài được. Không biết bây giờ còn những ai vẫn còn ghé .. buồn quá không biết viết gì thêm. công nghệ phát triển nhanh quá nhưng nếu ta thích thì bất cứ ngôn ngữ nào cũng có thể giải quyết được hết.
Tuy mình không phải là 1 người lập trình nhưng cũng từ đây mình có thể vận dụng nó vào tin học văn phòng để làm việc hiệu quả hơn Cám ơn caulacbovb và người nhiệt tình đầy tâm huyết nhất là bác Phú.
vj3850
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 06/11/2019 10:43 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by vj3850 »

Mình chạy Macro bị lỗi ở section.copy giống này bác nào có kinh nghiệm giúp e tí ạ, e mới mò mẫm thôi :D
Tập tin đính kèm
0A13E4ED-35EC-4390-97B4-5B754D028BB5.jpeg
0A13E4ED-35EC-4390-97B4-5B754D028BB5.jpeg (19.06 KiB) Đã xem 6442 lần
C5C03961-216B-4081-A6CC-2F0BE6B9EC0F.jpeg
C5C03961-216B-4081-A6CC-2F0BE6B9EC0F.jpeg (31.65 KiB) Đã xem 6442 lần
3DC877F5-B711-4A86-B897-E3A0C051C647.jpeg
3DC877F5-B711-4A86-B897-E3A0C051C647.jpeg (31.65 KiB) Đã xem 6442 lần
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by truongphu »

Selection trên MS Word là dấu nháy.
Bạn phải bôi đen đoạn văn, tối thiểu là 1 ký tự thì Selection.Copy mới hoạt động được chứ! OK?
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
kvanthuong
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 3 15/10/2019 8:43 am

NHỜ CAO NHÂN GIÚP ĐỠ

Gửi bài by kvanthuong »

EM LÀ GV TIỂU HỌC, HIỆN E ĐANG LÀM CHƯƠNG TRÌNH GAME ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA NHƯNG KHÔNG CHUYÊN VỀ VISUAL BASIC NÊN NHỜ CÁC CAO NHÂN SỬA GIÚP EM CÁCH TÍNH ĐIỂM TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN KẾT PHẦN ĐIỂM GIỮA CÁC PHẦN THI.
XIn cảm ơn!
http://upfile.vn/_QjmZqBmNVLg/olympia-khoi-5-zip.html
nguyencongtinh
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/07/2020 4:44 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by nguyencongtinh »

Em tìm mãi trên các diễn đàn không có addin chuyển font chữ ( unicode,abc,vni) trong words 64 bit, bác nào cao thủ VBA, viết addin này cho cộng đồng đi ạ.
vansit
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 23/07/2020 11:10 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by vansit »

các pro cho giúp em với em có 1 văn bản viết bằng font chữ vn-Time và em muốn chuyển đổi tất cả ký hiệu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép sàn font chữ khác thì có thể làm bằng code VBA được không? mong các pro giúp em với
Hình đại diện của thành viên
trungtamcnc
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 15/07/2014 4:39 pm

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by trungtamcnc »

phongthandell đã viết:Nhờ bác chỉ dùm! Chuyển trắc nghiệm trên trang word, các câu đó nằm trong khung kẻ chuyển về dạng bình thường có đánh đáp án đúng ở mỗi câu! (Xem file đính kèm dùm)
Xin bác giúp dùm cháu!
Bạn còn cần nữa không?
Sub TablesToText()
Dim tabl As Table
For Each tabl In ActiveDocument.Tables
tabl.ConvertToText wdSeparateByTabs
Next
End Sub
Hoc_Office
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 3 13/10/2020 11:13 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by Hoc_Office »

Nhờ Bác viết dùm 1 macro tự động chạy các đường Link trong file Word.
Ví dụ: trong file tôi có 10 đường link.
Tôi muốn khi mở file đó thì macro nó tự động chạy tất cả các đường Link đó, nghỉ 3' rồi lại chạy từ đầu... Cảm ơn Bác nhiều.
Tập tin đính kèm
Tự-động-chạy-Link.rar
(14.78 KiB) Đã tải về 18 lần
dongkisot84
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/2018 9:19 am

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Gửi bài by dongkisot84 »

Em có 1 file excel hỗ trợ copy bảng số liệu sang word nhưng đang gặp vấn đề là: Đối với số liệu dữ liệu number khi copy sang word sẽ hiện thêm các khoảng trắng, em muốn dùng VBA để xóa các đối tượng này, nhưng tham khảo 1 số nơi mà chưa tìm được, em mới nghiên cứu VBA nên không rành lắm, nhờ mọi người hỗ trợ code với
https://drive.google.com/file/d/1zde2bV ... sp=sharing
Đăng trả lời

Quay về