Tại sao khi tích hợp CKEditor và CKFinder trong ASP.NET bị báo lỗi http error 404 - not found ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Các điều hành viên: vietluyen, vuathongtin

Đăng trả lời
dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 722
Ngày tham gia: Thứ 5 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Tại sao khi tích hợp CKEditor và CKFinder trong ASP.NET bị báo lỗi http error 404 - not found ?

Gửi bài by dong »

Tôi thêm chức năng upload image thì chúng ta phải tích hợp thêm CKFinder vào trong CKEditor. Các bước làm như sau:
Bước 1: Tải bản CKFinder
Bước 2: Giải nén file sau đó copy thư mục ckfinder và paste vào project của tôi.
Bước 3: Add reference file CKFinder.dll trong thư mục ckfinder/bin/Debug
Bước 4: Mở file config.acsx trong thư mục ckfinder tại project của bạn. Bạn sẽ thấy có 2 method là CheckAuthentication() và SetConfig()
Bước 5: Thay lệnh return false; thành return true; trong method CheckAuthentication()

Bước 7: Mặc định CKFinder sẽ upload các file vào thư mục /ckfinder/userfiles/ thông qua lệnh BaseUrl = "/ckfinder/userfiles/"; Nếu bạn muốn upload vào thư mục khác thì bạn sửa lại giá trị thuộc tính BaseUrl nhé.

Bước 8: Bây giờ chúng ta cùng gắn CKFinder vào trang web nhé.
Đầu tiên là khai báo namespace CKFinder bằng lệnh sau <%@ Register Namespace="CKFinder" Assembly="CKFinder" TagPrefix="CKFinder" %>

Tiếp theo là dán lệnh <CKFinder:FileBrowser ID="FileBrowser1" Width="0" runat="server" OnLoad="FileBrowser1_Load"></CKFinder:FileBrowser> ở bất cứ đâu trong trang.

Bước 9: View code behind của trang lên và thêm method FileBrowser1_Load

Mã: Chọn tất cả

protected void FileBrowser1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
     FileBrowser1 = new CKFinder.FileBrowser();
      FileBrowser1.BasePath = "/ckfinder/";
      FileBrowser1.SetupCKEditor(CKEditor1);
    }

Bước 10: Build project và tải lại trang web và ấn F5 để chạy, khi trang web mở ra ấn nút image icon xuất hiện cửa sổ image properties và ấn tiếp nút Browse server bị báo lỗi http error 404 - not found. Lỗi này khắc phục như thế nào ? bạn xem file ảnh đính kèm https://imgur.com/lQchYcE
Đăng trả lời

Quay về